Home

Nieuws

EU-ministers: in maart besluit broeikasgas

Brussel - Europese milieuministers willen dat al in maart een beslissing wordt genomen over de klimaatdoelstellingen voor 2030. De Europese Commissie heeft in januari voorstellen op tafel gelegd waarover de lidstaten het nog eens moeten worden en waar ook het Europees Parlement nog een zegje over kan doen.

De landbouw staat ook aan de lat waar het gaat over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en voor de productie van biobrandstoffen. Doelstelling van de Europese Commissie is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 450 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 1990. Voor de landbouw geldt een doelstelling van 30 procent ten opzichte van het niveau van 2005. De maatregelen hebben onder meer betrekking op het gebruik van kunstmest en dierlijke mest.

Of registreer je om te kunnen reageren.