Home

Nieuws

Green Deal grondstoffen uit afvalwater

Den Haag – De Nederlandse waterschappen hebben donderdag de Green Deal Grondstoffen ondertekend. De Green Deal stimuleert het winnen van grondstoffen uit afvalwater door de waterschappen.

De ondertekenaars zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders in Nederland.

Het afvalwater van huishoudens en bedrijven is voor de waterschappen ook een bron van energie en grondstoffen. Uit afvalwater kan tijdens het zuiveringsproces onder meer fosfaat, cellulose, polymeren, alginaat en CO2 worden gewonnen. Deze grondstoffen kunnen opnieuw gebruikt worden. Er zijn veel mogelijke toepassingen: fosfaat als groene meststof voor de landbouw, cellulose voor asfalt en CO2 voor tuinbouwkassen of de procesindustrie.

Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen: "Ons motto is: 'winnen wat van waarde is'. Er is vanuit kennisinstellingen en het bedrijfsleven veel belangstelling. Die samenwerking hebben we hard nodig, om de technieken te leveren en als afzetmarkt om al die waardevolle grondstoffen terug te brengen in de kringloop. Zo werken we tegelijk aan doelmatigheid en duurzaamheid."

Met de Green Deal Grondstoffen starten de waterschappen kansrijke demonstratieprojecten die, van aanbesteding tot realisatie, door het Rijk worden ondersteund en gevolgd. Het Rijk neemt belemmeringen in regelgeving weg en zoekt actief mee naar oplossingen van allerlei praktische problemen, bijvoorbeeld rond vergunningverlening.

De Unie van Waterschappen heeft op 20 november ook een juridische handreiking gepresenteerd met daarin een inventarisatie van mogelijke belemmeringen en kansen bij het winnen van grondstoffen. De belangrijkste conclusie in de handreiking is dat de levering van grondstoffen en energie past binnen de wettelijke taken van de waterschappen. Er zijn nog wel knelpunten, een daarvan is dat de 'afvalstatus' van groene grondstoffen uit afvalwater wordt opgeheven.

Of registreer je om te kunnen reageren.