Home

Nieuws 6627 x bekeken 42 reacties

ChristenUnie wil grondgebondenheid toch in wet

Den Haag – ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vindt het voorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken om grondgebondenheid van de melkveehouderij via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te regelen niet ver genoeg gaan.

Dik-Faber heeft een amendement ingediend om de grondgebondenheid vast te leggen in de wet. ChristenUnie wil in de wet vastleggen dat melkveebedrijven mogen groeien met behulp van mestverwerking voor zover het bedrijfsoverschot per hectare lager is dan 50 kilo fosfaat per hectare. Dit verplicht melkveebedrijven om minimaal twee derde van de mestproductie op eigen grond af te zetten.

Met het voorstel wil Dik-Faber een goed evenwicht creëren tussen enerzijds de breed gedragen maatschappelijke wens voor een grondgebonden groei van de melkveehouderij en anderzijds de wens van de sector om gezinsbedrijven ruimte te bieden voor uitbreiding vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.

In het voorstel van Dijksma is groei van een melkveebedrijf ook mogelijk als een melkveehouder zorgt voor volledige verwerking van de extra mestproductie ten opzichte van de mestproductie zoals deze in referentiejaar 2013 was. Via een AMvB wil Dijksma nu een mogelijkheid bieden om grondgebondenheid toch te regelen, maar normen hiervoor zijn nog niet bekend.

Dik-Faber vreest dat de wet van Dijksma de duurzaamheidsinitiatieven vanuit de sector, zoals het Convenant Weidegang, onder druk zal zetten. Ook verwacht de politica dat het fosfaatplafond snel bereikt wordt met het voorstel, waarbij intensieve bedrijven onevenredig veel ruimte krijgen om te groeien.
Of de ChristenUnie voldoende steun krijgt voor het amendement is nog niet duidelijk. SP wil ook dat de grondgebondenheid in de wet komt in plaats van dat het op een later moment per AMvB wordt geregeld. CDA, SGP en D66 zijn vooralsnog positief over de route via een AMvB.

SGP en PVV dienden eerder ook een amendement in om grondgebondenheid beter te borgen. SP en D66 hebben ook voorstellen ingediend om weidegang verplicht te stellen voor bedrijven die gaan uitbreiden.

Laatste reacties

 • Rob Hermanussen

  Carla, ga je alsjeblieft ander werk zoeken

 • frl

  prima voorstel,kunnen eerst de veehouders groeien die nog eerlijke ruimte hebben.

 • peter 103

  Prima voorstel. Als melkveehouderij moeten we absoluut niet de kan op van de intensive veehouderij. Het goede imago dat we nu nog hebben moeten we koesteren.

 • rijk1

  grondgebonden prima als je met 60 of 80 melkkoeien kunt bestaan waarom zou je er dan 400 gaan melken voor een kwartje per liter

 • joopi

  ook voor, niemand zit te wachten op grondloze melkveehouderij.

 • koestal

  Dat is het nieuwe quotum

 • rmw

  Goed imago? welk goed imago? Als je ziet dat politici over elkaar heen buitelen om alles dicht te timmeren is er absoluut geen sprake van een goed imago! Bij een goed imago hoort vertrouwen en dat heeft de politiek duidelijk niet! We moeten niet de kant op van de intensieve veehouderij?? Iedereen kwaakt elkaar maar die onzin redenatie na. Er lopen zat koppels melkkoeien in Nederland buiten die je maar beter niet al te kritisch moet bekijken... Maar goed als je koeien buiten lopen dan deug je als boer, heb je ze binnen dan heb je wat te verbergen... Deelweidegang is net zulke onzin, Heb je 10 koeien, waarvan 3 wrakke beesten die je vervolgens in een weitje naast de stal doet, dan doe je aan deelweidegang... Wie verzint zulke onzin??? Ga vooral door met deze enorme regelzucht, dan weet je zeker dat je de echte vakmensen wel de grens over jaagt!

 • evanderpasch1

  Als je bij overname de marktwaarde van grond moest betalen piepte je wel anders

 • lepercheron 46

  Geen gek idee, eerlijk en goed voor het imago

 • anton1937

  Die Carla heeft geen inzicht in de veehouderij,zij luisterde blijkbaar naar mensen die niet deskundig zijn ofwel van de pot zijn gerukt. Politici moeten veehouderij zaken overlaten aan de boeren.en zich niet bemoeien en uitlaten over.zaken waar ze geen verstand van hebben. Dat geldt bv voor de CU,de P v d Dieren, D66 ,de SP, de P vdA en de PVV.

 • richard3

  fantastisch voorstel, het is te hopen dat het volgende week wordt aangenomen, het is werkelijk schandalig dat er straks 5 koeien per hectare gehouden kunnen worden terwijl in de landen om ons heen de grens al jaren bij 2 of 2,5 ligt

 • John*

  varkenshouder heeft grond en teelt mais voor melkveehouder, melkveehouder koopt die mais en voert mest af naar akkerbouwer, akkerbouwer teelt voergranen welke weer door de varkens opgegeten worden.

  Beste maatschappij: Leer onze kringlopen te begrijpen en te respecteren.

  Als de maatschappij het beste wil voor de dieren en voor de bodem. moeten deze gescheiden worden.

 • joannes

  Wanneer komen boeren er een keer achter dat de Politiek het Altijd slechter regelt dan wanneer je zelf oplossingen zoekt! bv zoals @John* voorstelt. De bijna paranoia houding en gedrag naar zelfstandigheid en ondernemerschap dreigt elke onderlinge samenwerking die zou kunnen leiden tot een oplossing te frustreren. Het gevolg is die veel schadelijkere Politieke bemoeienis. Het (Z)LTO zit vol met Bureaucraten die hun ziel aan de Overheid verkocht hebben. De initiatieven moeten véél lokaler en coöperatiever bedacht worden, om ze vervolgens te presenteren. Die Politieke Besluitvorming, de Overheid maakt er een overbodig circus van! Waar dan ook nog eens de rest van de bevolking haar zegje doet!

 • Mozes

  @joannes, je wilt mij toch niet vertellen dat de 'kringloop' van @John* in reactie #12 enige realiteit bevat?

 • hortensia

  politiek en middenstand heeft nog nooit goed gewekt.
  super grote bedrijven en dan de belasting ontlopen via het buitenland .

  een grote poppenkast in denhaag

 • Gruun as grês

  @mens en dier, 5 koeien per ha gaat alleen op bij 100 kilo fosfaat verwerken... volgens mij word hier over 50 kilo gepraat! Even bij de les blijven als je denkt erover mee te kunnen praten.

 • okswerd

  Rob Hermanussen kun je iets duidelijker zijn, want wat je nu zegt voegt nergens iets aan toe
  anton1937, volgens mij is zij zelf boerendochter, dus weet ze hier echt wel wat van, vraag haar maar eens.

 • KGB

  John,waar blijft de varkensmest? Toch niet allemaal verwerken???!!!!

 • agratax2

  Lees ik 'Niemand zit te wachten op Grondloze melkveehouderij'. Reken maar dat de veevoeder handelaren zitten te wachten, evenals de zuivelfabrieken die hun productie willen uitbreiden tot in het oneindige. De varkens was toch hetzelfde lot beschoren, groeien tegen de klippen op en de handelaren werden rijker en de boeren armer. Dit zou een baken in de melkzee moeten zijn, maar nee de melkveehouders maken met blij gemoed dezelde fout als de varkens en de kippen. Willen ze net als de vleeskuikens contract slaaf worden van de voederleverancier en de afnemer??? Van mij mogen ze, maar dan over enkele jaren niet klagen en steun vragen.

 • aejp.poels

  maakt niet uit wat ze verzinnen, boeren vinden toch wel weer een constructie om nog meer te kunnen melken.

 • Mozes

  @agratax, de verplichte grondgebondenheid komt vooral uit de koker van NZO (lees: FrieslandCampina).
  Dat de zuivelindustrie grondloze melkveehouderij wil is dus niet juist. Wie zich wel in de handen wrijft bij de gedachte aan grondloze melkveehouderij zijn de veevoerhandelaren. Echter bij een grondgebondenheid van +100 kg fosfaat per ha kunnen ze zich ook nog steeds in de handen wrijven. Bij een verplichte grondgebondenheid van +50 kg fosfaat per ha wat de CU wil wordt de soep voor de veevoerhandelaren pas een stuk dunner.

 • Peet1212


  Opvolging wordt op deze manier wel bijna onmogelijk in het zuiden

 • hout&co

  Hoeveel mest wordt er nog uitgereden bij akkerbouwbedrijven ??

  Mijns inziens is het nog steeds zo dat wanneer er de nodige moeite wordt gedaan NL zelfvoorzienend is vwb de bemestingsgraad vh land en weiden.

  Het wordt alleen te veeleisend gevonden om uit te zoeken met hoeveel en welke mest er dan bemest dient te worden.

  En idd de PERFECTE bemesting zal niet 1,2,3 worden behaald.
  So what, dan maar iets minder toch ???
  Moet je eens kijken wat het scheelt aan kunstmest, jaarlijks !!!!!

  IK denk dat, als er de moeite wordt gedaan, je OOK de fosfaatgrens los moet laten.
  dat regelt zichzelf dan redelijk goed.
  MAAR dan ook idd GEEN (extreme) kunstmest bemestingen meer.

  LAAT NU MAAR EENS HOREN WAT JULLIE HIERVAN VINDEN.
  (Student LHS GRONINGEN)

 • wmeulemanjr1

  Is het niet een beetje doorgeslagen met de 'slogan grondgebondenheid'
  Ook al heb je haast geen grond maar wel een fijne stal voor de koeien, koopt je voer aan van een 'teler' en zet de mest verantwoord af, wat is daar nu eigenlijk mis mee? Veel mensen gaan ook bij elkaar in een grote de stad in grote betonen gebouwen wonen, als koeien in een stal wonen kan voor koeien ook gezellig zijn.

 • koestal

  iedereen krijgt een ruime huiskavel,dan gaat het wel lukken

 • Sjakkie

  Individuele boeren denken als ik voer aankoop en de mest verantwoord afzet doe ik toch niks verkeerd?
  Maar NL heeft al te veel mest. Begrijpt u dat niet.
  Daarom zet de politiek de rem op meer dieren, en gelijk hebben ze.
  Als boerenstand worden we er niks beter van als we veel meer gaan melken. Alle andere partijen in de keten waarschijnlijk wel, omdat we steeds afhankelijker van ze worden.
  30 jaar superheffing hebben geleerd dat we prima om kunnen gaan met beperking.

 • joannes

  @Mozes, De realiteit van samenwerken tussen Akkerbouw, Varkenshouders en Melkvee bedrijven is zo gek nog niet! Vroeger waren de 3 aktiviteiten op één bedrijf geconcentreerd. Nu concentreert één aktiviteit zich op één intensiever bedrijf. Waarom niet samenwerken? Wanneer er gericht voer geteeld wordt voor vlees of melkproductie welke bemest wordt met de mest lijkt dat mogelijk. Het is een beetje puzzelen met opslag, transport, tijd en opbrengst, maar in principe zou eea kunnen werken. Zelfs gras is een mogelijkheid voor een akkerbouwer. Het probleem zijn opbrengstprijzen of verrekening. Met die voordurende marktschommelngen zul je zoiets over een langer termijn in een ruim coöperatief plan moeten gaan bekijken. Zodat de tegen en meevallers uitgemiddeld worden. Je ziet in akkerbouwgebieden toch ook al Melk, Varkens en Kippen bedrijven starten omdat ze een voordeel met al dat land kunnen realiseren tov de geconcentreerde bedrijven die markt (prijzen) afhankelijk moeten werken? Uiteindelijk is het een keten van mest, voer naar vlees en/of melk die in een circel werkt! Waarbij een deel van het eindproduct verwaard wordt en een deel weer terug gaat in de circel. Deze balanceren met grond is waar iedereen naar toewil, óók de Overheid, of Samenleving. Mestverwerking is niet meer dan extra werk toevoegen voor meer afzet alternatieven en grotere transport afstanden, maar voor die schijn onafhankelijkheid; een kosten verhogende complexe oplossing

 • poldes

  wij gingen minder bemesten,(bij wet geregeld).
  wij gingen minder P produceren,(via voerspoor veevoerindustrie).
  wij gingen minder N en P produceren,(aangetoond via bex)
  Wij gingen mest indikken en verwerken en exporteren.
  Wij hebben in 2013 een N en P quotum opgebouwd.(waar wij later aan gehouden worden)
  Wij verdelen de mest op het land met precissie aparatuur,
  maar er blijven roepende die menen dat wij grondgebonden koeien(verplicht) moeten houden;zodat die koeien weer overal in het land mest onverdeeld laten vallen,en daarna de boer aansprakelijk stellen via de meststoffenwet dat deze zijn mest niet goed verdeeld over het land.
  Wat een ontwikkeling in boeren/politiek land.
  Stop de opgestapelde wetgevingen.
  Of regel bij wet dat wij een nationale melkprijs ontvangen die een dubbeltje hoger ligt als nu;en verbied dan uitbreidingen.
  Zonder prijgarantie,s wetten invoeren en verplichtingen opleggen werkt kostprijsverhogend ,en is altijd grondlegger van schaalvergroting.

 • Burnetti

  @poldes, een gegarandeerd dubbeltje extra werkt net zo goed schaalvergrotend.

  Je wilt geen stapelwetten, wat ik goed begrijp, maar wilt wel een wettelijk vastgestelde prijs. Anti-marktwerking heet volgens mij communisme.

 • Fermer

  @poldes, de staat hoeft uitbreiden niet te verbieden, ze moet slechts de aanmoedigende belastingwetgeving aanpassen. Zoals kleinere auto's, groene stroom ed. fiscaal worden ontzien, zou er voor veebedrijven met kleinere aantallen een verlaagd belastingtarief kunnen gelden, en investeringen in groei slechts over een langere periode aftrekbaar, zodat de belastingaftrek minder interressant zou uitpakken. Maar de koopman gaat ook hier voor de dominee.

 • Mozes

  @emmerei #30, jij wilt afremming van de economie. CU, NZO en de belangenorganisaties willen geen afremming van de economie maar een economische ontwikkeling binnen een ecologische en maatschappelijk kader.

 • Fermer

  @Mozes, waarom zijn 20.000 boeren die een leuk netto inkomen verdienen, en dat in Nederland opmaken, slechter voor de economie dan 10.000 , door de banken en melkverwerkers uitgeknepen boeren, die evenveel produceren maar zelf netto niks overhouden, en met de multinationals als lachende derde, die helemaal geen belasting in Nederland afdragen en hun winst in het buitenland investeren, en daarbij een grote hoeveelheid landbouwgrond wat omgezet zal worden in Natuur om de grootschalige bedrijven in het landschap te compenseren ?

 • denBoer87

  Wie wel eens van het home-field advantage heeft gehoord kan het in de kern niet oneens zijn met wat hier wordt voorgesteld

 • agro1

  nog iets over 'het gat van rotterdam'?????

 • richard3

  rhf #16 50 kilo overschot is de helft van 100 dus dat betekent ongeveer 3 koeien per hectare exclusief jongvee, dat is toch een prima voorstel! Of heb je toevallig een stal voor 200 koeien met momenteel een halve bezetting en nog geen 30 hectare land?

 • koestal

  Sinds wanneer hebben Haagse politici en ambtenaren verstand van melkveehouderij? er zitten in Den Haag meest juristen op de ministeries,die geen boerenverstand hebben

 • overheid

  Als boeren hun gang mogen gaan (wat al teveel gebeurt) is schoon (drink)water een enorme kostenpost voor de burger, wordt veehouderij een industrie en zakt Nederland door een te laag waterpeil voor veengrond de zee in.

  Daarom heel erg goed voorstel om grondgebondheid stevig te verankeren. Hetzelfde zou moeten wanneer een nieuw waterpeil wordt aangevraagd door boeren. We gaan akkoord, maar het maaiveld dient op een bepaald niveau te blijven. Oftewel, bij inklinking moet de boer het perceel ophogen.

  Zo blijft de vervuiler betalen in plaats van dat de boeren profiteren en de kosten afwentelen op de gemeenschap. Hetzelfde geldt voor steeds bredere en zwaardere machines op kleine wegen. De gemeenschap mag steeds het herstel betalen. • Jan van het Zand

  Het probleem is: Er wonen 200 miljoen mensen binnen een straal van 300 kilometer rond Rotterdam, en, die willen allemaal eten én werken én geld verdienen.
  Dat éne kleine Nederlandje zit in de EU. En er zijn geen handelsbelemmeringen tussen de EU-landen meer. MAARRRRRRR........
  er zijn wel belemmeringen voor de handel in mest tussen de EU-landen.
  Ennnnnn.......... We mogen de gronden in Duitsland en Polen etc. niet meetellen voor de Nederlandse mestafzet (mestwetgeving).
  Tja, de EU is imperfect. Maar daarmee knalt er geen deur open, nee, dit is een open deur intrappen.

 • peter1939

  waarom geen verplichte weidegang voor geiten en wel voor koeien?rechtsongelijkheid noemen we dat......en wellicht kan deze mevrouw vd CU beter eens gaan luisteren in het veld wat grond kost en wat de kansen voor jonge boeren zijn......maw kijk eens door een andere bril

 • koestal

  37 overheid @ dan de riooloverstorten ook sluiten bij hevige regenval,dan kan er ook geen ongezuiverd water op het oppervlakte water geloosd worden

 • overheid

  Koestal:

  Door maatregelen in de bebouwde kommen wordt er al veel minder overgestort. Daarbij draagt de gehele gemeenschap zowel de voordelen als de nadelen hiervan. Dat is met de voorbeelden die ik noemde niet het geval. Daar profiteert een enkele boer en de gehele gemeenschap moet eronder lijden.

 • leo,s vriend

  overheid, je hebt geen idee waar je over spreekt he ?
  gronden ophogen ? veengrond ? lost niks op, boeren zijn zelf al jaren bezig om dit probleem te tackelen met oa onderwaterdrainage etc.
  overigens is het grondwaterpeil in bebouwd gebied en onder snelwegen nog lager.

Laad alle reacties (38)

Of registreer je om te kunnen reageren.