AlgemeenNieuws

ChristenUnie wil grondgebondenheid toch in wet

Den Haag – ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vindt het voorstel van staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken om grondgebondenheid van de melkveehouderij via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te regelen niet ver genoeg gaan.

Dik-Faber heeft een amendement ingediend om de grondgebondenheid vast te leggen in de wet. ChristenUnie wil in de wet vastleggen dat melkveebedrijven mogen groeien met behulp van mestverwerking voor zover het bedrijfsoverschot per hectare lager is dan 50 kilo fosfaat per hectare. Dit verplicht melkveebedrijven om minimaal twee derde van de mestproductie op eigen grond af te zetten.

Met het voorstel wil Dik-Faber een goed evenwicht creëren tussen enerzijds de breed gedragen maatschappelijke wens voor een grondgebonden groei van de melkveehouderij en anderzijds de wens van de sector om gezinsbedrijven ruimte te bieden voor uitbreiding vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.

In het voorstel van Dijksma is groei van een melkveebedrijf ook mogelijk als een melkveehouder zorgt voor volledige verwerking van de extra mestproductie ten opzichte van de mestproductie zoals deze in referentiejaar 2013 was. Via een AMvB wil Dijksma nu een mogelijkheid bieden om grondgebondenheid toch te regelen, maar normen hiervoor zijn nog niet bekend.

Dik-Faber vreest dat de wet van Dijksma de duurzaamheidsinitiatieven vanuit de sector, zoals het Convenant Weidegang, onder druk zal zetten. Ook verwacht de politica dat het fosfaatplafond snel bereikt wordt met het voorstel, waarbij intensieve bedrijven onevenredig veel ruimte krijgen om te groeien.

Of de ChristenUnie voldoende steun krijgt voor het amendement is nog niet duidelijk. SP wil ook dat de grondgebondenheid in de wet komt in plaats van dat het op een later moment per AMvB wordt geregeld. CDA, SGP en D66 zijn vooralsnog positief over de route via een AMvB.

SGP en PVV dienden eerder ook een amendement in om grondgebondenheid beter te borgen. SP en D66 hebben ook voorstellen ingediend om weidegang verplicht te stellen voor bedrijven die gaan uitbreiden.

Beheer
WP Admin