Home

Nieuws 1761 x bekeken 6 reacties

MOB bereid tot deal met veehouderij

Nijmegen - De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) is bereid een deal te sluiten met de Nederlandse veehouderijsectoren over de vermindering van de stikstofdepositie. In ruil daarvoor wil MOB afzien van het indienen van bezwaren tegen Natuurbeschermingswetvergunningen (Nb-vergunningen).

Dat zegt Johan Vollenbroek van de Nijmeegse milieucoöperatie. MOB heeft in verschillende provincies bezwaar gemaakt tegen honderden Nb-vergunningen voor veebedrijven. Met de bezwarenprocedures wordt ontwikkeling van veebedrijven geblokkeerd. Doel van MOB is de natuur te beschermen tegen verdergaande depositie van stikstof.

LTO Nederland ziet vooralsnog niets in een deal met MOB. Portefeuillehouder Siem Jan Schenk van LTO Nederland gaat ervan uit dat met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een groot deel van de problemen voor de veehouderij kan worden opgelost. Door de PAS moet de afgifte van Nb-vergunningen rond kwetsbare natuurgebieden worden losgetrokken. Doel van de PAS is dat zowel bedrijfsmatige ontwikkeling mogelijk is als de natuur wordt beschermd.

"Mocht de PAS niet standhouden, dan ontstaat een andere situatie. Maar voor ons is er op dit moment geen reden af te wijken van de ingezette koers."

MOB heeft ook met andere sectoren deals gesloten, waarbij afspraken werden vastgelegd over de vermindering van de uitstoot van stikstof en zwavelverbindingen. Dat gaat om afspraken met energiecentrales en raffinaderijen. MOB ziet af van bezwaren tegen de Nb-vergunning, als de bedrijven zich aan de gemaakte afspraken houden. Johan Vollenbroek van MOB zegt dat de organisatie soms wordt gebeld door boeren die worden getroffen door een bezwaar. "Wij gaan dar normaal gesproken altijd mee in overleg. Soms leidt dit tot intrekken van ons bezwaar. Soms ook niet."

LTO-bestuurder Siem Jan Schenk weet dat individuele ondernemers in zee gegaan zijn met MOB om in hun situatie een oplossing te zoeken. "Maar een collectieve afspraak zien we  niet zitten."

Laatste reacties

 • alco1

  Pas op Wolf in Schaapskleren.

 • geen boer

  een zand-in-de-rader-strooi organisatie moet je mijden. Zulke pressiegroepen worden betaald om zich activistisch op te stellen, niet om iets op te lossen. Praten heeft derhalve geen zin, in hun ogen is 'het probleem' nooit opgelost, omdat ze zichzelf dan moeten opheffen.

 • flyinghollander

  Terroristen zijn het.

 • Fermer

  Wanneer Johan Vollenbroek even all-round, vasthoudend en zeker van z'n eigen gelijk is als z'n neef @Mozes, dan zal het niet gemakkelijk zijn om met hem een deal te sluiten.

 • ae-ea

  Nooit, maar dan ook nooit je laten chanteren door zogenaamde deals te sluiten

 • joannes

  Wanneer Bezwaarschriften of Protesteren voor een abstract schijnbaar algemeen belang (dus geen individueel belang) een Organisatie doel en Beroep kan zijn, lijkt dat dualisme en democratie, maar met misbruik van de Regelingen en Instituten van de echte (reële) wereld verwordt het tot een Legale Maffia achtige organisatie die de economie in een houdgreep houdt. En zelfs kan chanteren, zo blijkt! Nb Op illusionaire basis! (Niet meetbare visies en/of wetenschapplijk bediscussieerde bronnen en meetgegevens) En De Politiek, waarin en binnen zoiets zou moeten zou moeten worden bepaald voordat zulke afspraken de echte wereld belasten, slaapt en/of omarmt deze ontwikkeling uit angst voor terrein verlies of gemak voor een gratis advertentie voor extra invloed/macht! Het probleem is dat de Poltiek deze Maffias toestaat een Beroep te verworden en de Instituten en Regelingen te misbruiken!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.