Home

Nieuws 2 reacties

Stichting wil miljoenen op Rabobank verhalen

Utrecht – De stichting Justitia Distributiva wil miljoenen verhalen op Rabobank, omdat diens fraude met Libor en Euribor-rentetarieven leidt tot druk op kredietverlening aan MKB-bedrijven en de risico's die houders van Rabo-certificaten lopen heeft verhoogd.

Directe schade door te hoge of lage rentes zelf zou moeilijk hard te maken zijn. Advocaat Gerard Spong bereidt namens de stichting een klachtenprocedure voor en zoekt naar mede-eisers, vóór de deadline voor klaagschriften op 29 januari verloopt. De Libor en Euribor betreft rentes die banken aan elkaar betalen. Vaak zijn rentes op bedrijfsleningen aan de Libor en Euribor gekoppeld. Probleem is dat banken op bepaalde momenten te lage rentes doorgaven om uit te stralen dat de markt ze vertrouwt, en op andere momenten te hoge rentes.
Naast bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en certificaathouders worden ook belangenorganisaties van branches zoals LTO benaderd. De Amerikaanse hypotheekverstrekker Fannie Mae is tevens gevraagd het initiatief te steunen. Fannie Mae spande een zaak aan tegen negen banken die een schikking troffen met toezichthouders vanwege rentefraude, waarin het 800 miljoen dollar eist.
Rabobank betaalde in totaal 774 miljoen euro om de fraudezaak met toezichthouders te schikken. Van dit bedrag moet 70 miljoen worden overgemaakt van het Openbaar Ministerie. In ruil voor de schikking wordt afgezien van strafrechtelijke vervolging zolang de bank meewerkt aan het onderzoek. Volgens de stichting is het maatschappelijk belang van een gezonde bankensector echter te groot voor een dergelijke deal.
De stichting is mede een initiatief van Joost Hardeman van de Vereniging Cliënten van Financiële Instellingen, een organisatie die wil dat banken weer een nutsfunctie gaan vervullen en transparantie bieden over de kosten van hun dienstverlening en de rentes die ze rekenen. Volgens Hardeman is vervolging vanwege schade door lage or hoge rentes zelf niet uitgesloten omdat de stichting nog probeert de stukken achter de schikking boven water te krijgen.

Rabobank is met afstand de grootste kredietverstrekker in de Nederlandse land- en tuinbouw en veel boeren, ook stoppers, investeerden in Rabo-certificaten.

Laatste reacties

  • agratax2

    De stichting moet zich goed realiseren dat een eventuele boete de situatie van het MKB en de certficaathouders niet verbeterd maar juist verslechterd. Dat de advocaat een proces aanspant, zal zijn bankrekening zeker niet verslechteren eerder verbeteren. Als de stichting wint hoe gaan ze dan de miljoenen aanwenden om e door hen aangegeven problemen op te lossen?

  • Mozes

    Hoe willen ze hard maken dat druk op de kredietverlening wordt veroorzaakt door de fraude met de Libor?

Of registreer je om te kunnen reageren.