1 reactie

'Goedbedoeld bloemenmengsel schaadt wilde planten'

Steeds vaker worden bloemen ingezaaid om bijen, vlinders en andere insecten van voedsel te voorzien. Bermen, dijken, akkerranden, zelfs natuurgebieden worden ‘opgevrolijkt’ met allerlei bloemenmengsels. Dat heeft ook een keerzijde, aldus Floron. Inzaaien kan bijdragen aan het verlies van inheemse wilde planten en bijbehorende insecten.

Inzaaien is een een hype. Iedereen lijkt te willen helpen om meer voedselaanbod voor bijen, vlinders en andere insecten te creëren. Een zeer nobel streven. Er worden idylles aangelegd, bermen ingezaaid en er is zelfs een landelijke zaaidag. Kortom, er is veel aandacht voor insecten. Wat men zich echter niet realiseert, is dat inzaaien ook een effect heeft op de wilde flora. Floron, de organisatie die zich inzet voor het behoud van de wilde planten, maakt zich daar ernstig zorgen over.

Ingezaaide planten gedijen niet of slechts enkele jaren, omdat het maaibeheer niet wordt aangepast

In Nederland zien we dat veel bodems verstoord zijn door onder andere een overschot aan voedingsstoffen (zoals stikstof) of een voor planten ongunstig maaibeheer (zoals klepelen). Het gevolg hiervan is dat veel vegetaties zijn verarmd. Bloemrijke kruiden, onmisbaar voor veel insecten als voedsel- en waardplant, verdwijnen en meer concurrentiekrachtige grassen floreren als nooit tevoren.

De natuur een handje helpen, werkt vaak niet

Het is verleidelijk om in dergelijke gevallen de natuur een handje te helpen en bloemenmengsels in te zaaien. Maar als de oorzaak van de verarming niet is weggenomen, is de kans dat deze soorten zich kunnen handhaven zeer klein. In de praktijk zien we dat ingezaaide planten niet of slechts enkele jaren gedijen, omdat het maaibeheer niet wordt aangepast. Daardoor hebben concurrentiekrachtige grassen op voedselrijke bodems binnen enkele jaren de meeste ingezaaide planten weggeconcurreerd. Dat is natuurlijk zonde van de investering!

Gewone margriet. Een inheemse plant, maar van nature niet overal in Nederland voorkomend. - Foto: Floron
Gewone margriet. Een inheemse plant, maar van nature niet overal in Nederland voorkomend. - Foto: Floron

Streekeigen karakter van regio’s gaat verloren

Tevens zitten in veel bloemenmengsels soorten die van nature niet in Nederland voorkomen, zogenaamde exoten. Het gaat dan om soorten als inkarnaatklaver, boekweit, bladrammenas, cosmea en phacelia. Ook het inzaaien van inheemse soorten die het overal goed lijken te doen als knoopkruid, margriet en peen, zorgt ervoor dat het streekeigen karakter van regio’s in Nederland verloren gaat. Nog niet zolang geleden kon je aan de soorten in de berm aflezen waar in Nederland je je ongeveer bevond, maar dankzij het massale inzaaien van algemene bloemenmengsels lijken deze tijden voorbij. En dat terwijl lokale insectengemeenschappen juist zijn aangepast aan de streekeigen flora!

Door nieuwe soorten te introduceren, kun je zelfs essentiële voedsel- en waardplanten voor bijen, vlinders en andere insecten verliezen.

Duurzaam herstel via ecologisch maaibeheer

Een bloemrijke vegetatie kan duurzaam worden hersteld via ecologisch maaibeheer. Meerdere keren per jaar maaien (bij voorkeur gefaseerd ten behoeve van insecten) en het maaisel afvoeren, kan de dominantie van grassen terugdringen, zodat meer bloemrijke kruiden zich kunnen vestigen en tot bloei kunnen komen.

Wij raden iedereen dan ook aan om, voordat wordt overgegaan tot inzaaien, eerst goed te kijken welke wilde planten er in de omgeving staan en deze soorten meer ruimte te geven door goed ecologisch beheer. Dat is niet alleen goed voor wilde plantensoorten maar ook voor bijen, vlinders en alle andere insecten die afhankelijk zijn van onze inheemse wilde flora.

Medeauteurs: Leonie Tijsma en Edwin Dijkhuis

Eén reactie

  • veldzicht

    Hier,in Alphen ad Rijn,hebben ze ook bloemrijke slootkanten aangelegd.Maandenlang met graafmachines en gronddumpers taluds afgegraven en ingezaaid met bloemenmengsels.Het eerste jaar zag het er prachtig uit,het 2e jaar was de helft al overwoekert door riet en biezen nog een jaar later was er geen bloemetje meer te zien,alleen riet en biezen.Als ik daar langs fietst denk ik toch was dat geen enorme geld verspilling met een resultaat van 0 ?

Of registreer je om te kunnen reageren.