29 reacties

‘Zijn ze gek geworden in Den Haag?’

Door het aanhoudende protest van de gangbare boeren staan de verhoudingen op het platteland en tussen stad en platteland op scherp, stelt Jan Schrijver vast. Hij bepleit meer steun voor biolandbouw.

Het grote publiek is gevoelig voor ‘onze boeren, onze voedselmakers’. Driemaal daags goedkoop voedsel, wie wil dat niet? Uitspraken over de holocaust en dreigementen over nieuwe demonstraties die het Malieveld zullen laten trillen, worden met een simpel verzoek om excuses afgedaan. De radicale actiegroep Farmers Defence Force heeft succes. In Den Haag geldt: hoe groter de mond, hoe verder je komt.

Kringlooplandbouw is het toverwoord. Maar wat dit precies inhoudt, welk verdienmodel hierbij hoort?

De rode loper naar het Catshuis is nu uitgerold voor Aalt Dijkhuizen. Hij is ingehuurd om namens het Landbouw Collectief € 2,9 miljard aan steun te vragen om de komende jaren de problemen voor de boeren op te lossen. Wat een lef! Dijkhuizen, oud-bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit, is nota bene één van de belangrijkste architecten van het huidige landbouwbeleid. Hij is medeverantwoordelijk voor de grote schade aan de natuur en de huidige impasse.

Grenzen groei bereikt

De grenzen van de groei van de agrarische sector zijn bereikt. Goede graadmeters zijn de achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid en het verdwijnen van de grutto, kievit en scholekster in onze weilanden. De koolplanten in onze omgeving (kop van Noord-Holland) zien soms wit van het vele gif dat erop gespoten is. Geen wonder dat de bijen dreigen uit te sterven!

Lees verder onder foto

Boerenprotest op het Malieveld op 1 oktober 2019 in Den Haag. - Foto: Fred Libochant
Boerenprotest op het Malieveld op 1 oktober 2019 in Den Haag. - Foto: Fred Libochant

Stikstofcrisis is symptoom

De huidige stikstofcrisis is een symptoom dat ook nog eens veel te laat door ‘Den Haag’ is onderkend. Kringlooplandbouw is het toverwoord. Maar wat dit precies inhoudt, welk verdienmodel hierbij hoort? Ik maak me grote zorgen over de sommen geld die nu naar de gangbare landbouw gaan, zonder dat dit tot vergroening leidt. Honderden bedrijven worden straks uitgekocht. De overblijvers zien hun kans schoon en breiden uit…

Bioboer verdient steun

Biologische boeren, die het Haagse concept van de kringlooplandbouw overduidelijk het beste in de praktijk brengen, verdienen steun! Een duidelijk fiscaal- en vergroeningsbeleid ten gunste van de biologische en bio-dynamische sector is wel het minste waar Den Haag nu snel mee moet komen.

Natuurlijk begrijp ik de gangbare boeren ook

Natuurlijk begrijp ik de gangbare boeren ook, want als je aan hun inkomens en bestaanszekerheid gaat komen, roept dit begrijpelijk veel weerstand op. Maar die € 2,9 miljard compensatie is te gek voor woorden en het is schandalig dat er vanuit het ministerie van Landbouw de afgelopen 25 jaar zo weinig aan biologische landbouw is gedaan. Nog maar 3,1 % van de Nederlandse grond wordt biologisch beteeld. Als dit 10% was geweest dan had het een serieuze factor kunnen zijn wat betreft de stikstofreductie. Den Haag heeft zitten slapen.

Zelf blijf ik zeggen: blijf de aarde trouw. De strijd is nog niet gestreden.

Laatste reacties

 • gvschaick

  Al zou ik biologisch willen worden, mijn melkfabriek wil het niet want die kan nu al lang niet alle biologisch geproduceerde melk als zodanig verkocht krijgen. Verder gaan uw maatstaven om de kwaliteit van natuur te meten mij veel te kort door de bocht. Verteld u mij eens welke N2000 gebieden aantoonbaar schade lijden door stikstof uit de landbouw en leest u eerst het laatste stuk van Rene de Jong, zo slecht gaat het niet met de natuur

 • landbouw

  De koolplanten in onze omgeving (kop van Noord-Holland) zien soms wit van het vele gif dat erop gespoten is. Geen wonder dat de bijen dreigen uit te sterven!

  Dit lijkt al aardig op stemmingmakerij.

 • kleine boer

  weer een waardeloos artikel in een vakblad

 • daan1908

  Weer een pastoor die voor eigen parochie preekt . Dat wijzen naar een ander leren ze niet af.

 • farmerbn

  Zal wel witte kool zijn geweest.

 • Attie

  Jan Schrijver van een waardeloos artikel.
  Kan beter een stukje schrijven over hoe het kan dat bio melkvee al twee jaar op rij een gemiddeld lager inkomen heeft dan gangbaar, ondanks het dubbeltje extra.

 • Alco

  Het is toch belangrijk om te weten hoe deze boeren denken!!!!!!!!

 • nilles

  Jan wees blij dat we niet met zun alle biologisch boeren in nederland, verdienen nu goed geld heb ik begrepen.
  En over flora en fauna bij ons gangbaar, ik zie nog steeds veel van wat jij in je artikel noemt dus verkoop alstublieft geen onzin.

 • agratax(1)

  Beste JUan, kun je mij een duidelijke en algemeen geaccepteerde omschrijving van Kringloop landbouw geven en tevens aangeven "Hoe we de komende 9 miljard mensen op deze aardkloot via biologische teelt kunnen voeden" Met voeden bedoel ik eten geven volgens de FAO norm m.b.t. Voedselzekerheid. Denk ook even aan de extra benodigde oppervlakte als we terug gaan naar kringloop waarbij aanvoer mineralen taboe is.

 • René de jong

  @heer Schrijver, ook bioboeren reden mee richting Den Haag en zelfs die groep wordt door grote vriend Tjeerd weggezet als NIET kringloop.

  Maar wat is volgens u kringloop en dan met name op biologisch-dynamische (BD) akker - en veebedrijven zoals die van u.

  Waar komt uw mest vandaan ?

  En als die van een BD veehouder komt, is die dan wel GGB en gaat de grond bij hem dan niet achteruit ?

  Volgens mij is een tekort aan mest de oorzaak dat er geen bodemleven is, en geen leven in de grond betekend ook geen leven boven de grond.
  Een relatie met de door het AERIUS/KNMI voorspelde stikstof zie ik niet.

 • wiljo

  Dus 5,9% meer biologische grond zou een "serieuze factor kunnen zijn wat betreft de stikstofreductie". Jammer dat hij dat niet onderbouwd.
  Gangbare varkensmest heeft een werkingscoëfficiënt van 80%, dus 20% vervluchtigt of spoelt uit. Biologische vastemest heeft een werkingscoëfficiënt van 55% . Dus 45% spoelt uit of vervluchtigt. Dat is meer dan een verdubbeling van de stikstof uitstoot, en -uitspoeling voor biologische mest.

  En ik heb biologisch geteelde kool in de groentetuin staan, die is wit van de meeldauw. Er klakkeloos van uitgaan dat witte kool betekend "landbouwgif", is nergens op gebaseerd.

 • wilhelmus01

  De stikkers van GEEN EERLIJKE PRIJS VOOR DE BOER gaan op gangbare en op de biologische producten!!!

 • Fjord

  Kringlooplandbouw met wat het ook precies mag inhouden blijft (nog) ongewis en lijkt meer een aandachtverlegger, om stelselmatig productiequotum verlaagt te krijgen. Dit eenmaal bewerkstelligt, kan de importmarkt middels en vanuit Oekraïne- en CETA-verdrag legaal opgevoerd worden en de markt meer en meer gaan overnemen. En kunnen de (eenmaal van de markt verdrongen) NL-boeren toezien hoe minder wordt geproduceerd, om nog meer monden te voeden. De kans op een gelijk speelveld nog verder wordt vergroot, en het verdienmodel een (nog?) groter vraagteken wordt. Blijf wakker!

 • farmerbn

  Zou Stichting Demeter blij zijn met dit stukje (onzin)?

 • Gebageit

  @schrijver je zou blij moeten zijn met die 3,1%
  Jou verdienmodel is alleen mogelijk omdat 96,9% gangbaar boert en de ziekte/infectiedruk laag houd!

 • daan1908

  Klopt helemaal .

 • egbert

  Biologische bedrijven spuiten allerlei middelen alleen ze noemen het plant of voedingsmiddelen.
  Zodra het een bestrijdingsmiddel wordt genoemd moet het door de commissie .
  Vele middelen zullen dit niet halen.
  Zelfs bier tegen slakken haalt dit niet omdat het hormoonverstorend werkt en kankerverwekkend.

 • eenvoudige boer

  Wiljo, die werkingscoefficient van de mest heeft een omgekeerde correlatie met uitspoeling.
  Mineralenconcentraat heeft bijv. 100% wc en compost maar 10% .
  Omdat er van compost bijna geen verliezen zijn (uitspoeling of vervluchtiging)
  mag je er daarom ook meer van op het land brengen. 10 keer zoveel N als mineralenconcentraat
  Dus van die biologische vaste mest gaat ook minder verloren dan gewone mest.

 • Alco

  Je blijft "eenvoudig"

 • piethermus1

  Die laatste zin van de de voorzitter van Demeter 'De strijd is nog niet gestreden.' had zo uit de mond van Mark van den Oever kunnen komen. Blijkbaar hebben beide heren meer gemeen dan ze doorhebben. De heer Jan Schijver framet net of zeker zo erg en maakt er zelf ook een karikatuur van (en tevens van zichzelf daarmee). Ook voor hem geldt 'Eigen oogkleppen Eerst.' Hij is geen bruggenbouwer, maar net zo'n oogkleppen-gelijkhebberd als zo velen.

 • wilcovanlaar1

  Beste Schrijver, kom even bij ons in Ederveen kijken op de Veluwe. Ik woon hier al 46 jaar op de zelfde plek. Laatste jaren hier meer verschillende soorten vogels dan ooit !. En ook eenden, vlaamsegaaien en roofvogels die er eerder niet waren. Ook was de heide nog nooit zo mooi paars als de laatste 2 jaar !. Leg jij dan maar even uit hoe dat kan ?

 • 306lsa

 • Sjefo

  Schrijver, laat eerst die verloedering van natuur gebieden zien we bekijken tevens het achterstallig onderhoud even want daar hoor ik jou niet over.
  Achterstallig onderhoud al jaren -want dat kan economische niet uit “ voor een weldenkend mens begrijpelijk trouwens -maar niet voor jou denk ik !!
  De mineralen footprint is van de gangbare landbouw stukke beter als van de biologische landbouw, wat er overschiet is het principe.
  Bouwen op principiële basis is gedoemd te mislukken .

 • Jaap39

  De biologische boeren reden ook op trekker mee met de boeren protesten naar Den Haag en andere steden!
  Lekker zo'n bio dynamische voorzitter van Demeter met deze toon in artikel, van je collega bio dynamisch moet je het dus niet hebben als agrarische sector, bah.

 • bori

  Beste heer Schrijver wat bent u een gefrustreerd baasje ,volgende keer eerst even nadenken ,voor dat u iets opschrijft. Wens u veel sterkte.

 • Gradje 1966

  Jan Schrijver je moet eerst de consument zijn gedrag veranderen de consument wil geen geld uitgeven voor de zogenaamde betere voeding (Bio) de consument wil geld uitgeven aan vervuilende vliegvakantie s en aan een auto en andere luxe en vervuilende artikelen hun boeit de rest helemaal niet iedereen roept over de landbouw maar ze kijken alleen maar naar het geld om zoveel mogelijk geld uit te kunnen geven aan luxe een paar na gelaten 99% wil het zo

 • Noordam2

  Meneer Schrijver, ook ik vind het schandalig als “gangbare” kool wit is van het gif. Ik wil dat graag met eigen ogen zien! Kunt u mij een keer ontvangen en meenemen naar die gifmengers!

 • famboenink@hetnet.nl

  grote groepen mensen houden amper geld over in Nederland
  na het betallen van de woonlasten/huur
  die willen dus gewoon /goedkoop/gezond/lekker/voordelig/voedsel
  uitraad mag iedereen voedsel voor de elite produceren

 • trekker123

  Ben benieuwd met welk middel je kool kunt spuiten zodat het er helemaal wit van gaat zien?

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.