Commentaar

‘Schadelijke handelsoorlogen’

Handelsconflicten beïnvloeden in toenemende mate de agrarische markten. De ruzie tussen de Verenigde Staten en China is een van de oorzaken van de ingestorte prijzen voor mais en graan op de termijnmarkt in Chicago. Maar ook kleinere handelsoorlogjes hebben invloed.

Zo hebben de EU en Indonesië ruzie over biodiesel. De Europese biodieselproducenten vinden dat hun Indonesische concurrenten onterechte voordelen hebben. Bovendien staat palmolie hier in een kwaad daglicht. In reactie op importheffingen wil dat land geen uien en mogelijk geen zuivel meer. In zulke gevechten speelt logica vaak amper meer. Uien en palmolie hebben niks met elkaar te maken. Maar als exporteur zit je wel met de brokken.

Nu staat hier de harde brexit voor de deur. Uit nieuwe, Britse informatie blijkt hoe desastreus de gevolgen kunnen zijn voor burgers én boeren

Instrumenten tegen willekeur van handelsconflicten

Moeizaam uitonderhandelde handelsakkoorden en internationale arbitrage zijn de enige mogelijke instrumenten tegen de willekeur van handelsconflicten waarbij alles in de strijd wordt gegooid. Maar mede onder invloed van populisme liggen die nu juist onder een moeilijk gesternte.

Deur open voor nieuwe conflicten

Nu staat hier de harde brexit voor de deur. Uit nieuwe, Britse informatie blijkt hoe desastreus de gevolgen kunnen zijn voor burgers én boeren. Een soepel lopend systeem met praktisch open grenzen wordt overboord gegooid. De opbouw daarvan heeft tientallen jaren geduurd, de afbraak gebeurt straks in een dag en zet de deur open voor nieuwe conflicten waar niemand beter van wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.