Commentaar

4 reacties

‘Droogte vraagt aandacht’

Vorige zomer stond helemaal in het teken van de ongekende droogte. Begin augustus woedde al een discussie over maatregelen. Nu is het zo goed als stil.

De belangenorganisaties laten zich amper horen. Toch is het in delen van het land minstens even droog als vorig jaar deze tijd. Het neerslagtekort is er even groot, terwijl dit jaar met een achterstand begon; zowel qua ruwvoer- als grondwatervoorraad.

Het grote verschil met vorig jaar is de verdeling van de neerslag

Het grote verschil met vorig jaar is de verdeling van de neerslag. Grote delen van het land waren al redelijk voorzien, en krijgen deze dagen opnieuw flink wat regen, soms zelfs té veel. Wie in het sappige Noord-Holland woont, heeft misschien geen weet van de ’Wapser Sahara' in Drenthe of van de bruin verdorde Achterhoek. Gevolg is een opvallende stilte over het drama dat zich daar nu voltrekt. Toevallig zijn het juist ook nog droogtegevoelige zandgronden waar de buien steeds overheen trekken.

Voorsorteren op maatregelen

Rijst de vraag wat er moet gebeuren. Een roep om overheidssteun wordt in Nederland steevast afgewimpeld met een verwijzing naar de weerverzekering. Toch zijn er dingen waar nu wel op voorgesorteerd kan worden: coulance in deadlines rondom mest uitrijden, scheurverbod heroverwegen, soepel zijn met de regels voor vanggewas en voor mislukte akkerranden, vervroegde uitbetaling premies. Om maar wat te noemen. Dat het probleem meer regionaal is dan vorig jaar maakt het voor betrokkenen niet minder rampzalig.

Laatste reacties

 • kraats

  Overheid wijst naar weersverzekering, weersverzekering wijst op risico-volle gebieden en vraagt hogere premies in risico-gebieden ...

 • hamminga

  het probleem zit veel dieper.
  eerst, heb je de verstikkende regelgeving, die elke innovatie in de weg staat.
  twee, ontrekkings verboden rondom natuur, als of je daar van kan eten...
  drie, heb je wel eens een goed jaar, gaat de overheid er wel mee vandoor om het in hun bodemloze put te storten. hierdoor investeert men zich suf en worden er geen reserves opgebouwd met alle gevolgen van dien.

  de hier boven genoemde 'oplossingen' zijn ook geen geldig betaal middel.
  bij ondernemen hoort de mogelijkheid om appeltjes voor de dorst op te bergen. dit geeft je dan de mogelijkheid om een moeilijk jaar te overleven.
  het niet opsparen van deze appeltjes is dan een bewuste keuze.

  maar het telkens maar weer aankloppen bij de overheid maakt je tot slaaf en wij willen juist vrij zijn, tenminste, ik wel...

 • melkveehouder .

  @Kraats. Die hele brede weersverzekering is een farce. Als er genoeg boeren intrappen dan kunnen de waterschappen verder met hun ecologisch beheer.

  Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het ook niet waar. Dat geldt ook voor een verzekering waarvan de overheid 60% van de premie subsidieert!!

 • mts_kuijpers

  Dit past beter bij de Deltawerken. Een paar kanalen erbij graven in deze gebieden zodat er meer gestuurd kan worden met de waterpeilen. Helemaal als men investeert in peilgestuurd draineren (omgekeerd; bevloeien van onderuit).

Of registreer je om te kunnen reageren.