Redactieblog

45 reacties

‘Deel toeslagen grote bedrijven overhevelen naar kleine?’

Grote bedrijven krijgen per bedrijf een behoorlijk hogere toeslag van de EU dan kleine. Vaak hebben ze ook nog een lagere kostprijs. Bij gelijke opbrengstprijzen is dan het inkomen plus toeslagen van de grotere bedrijven fiks hoger. Dat is in de praktijk meestal het geval.

Is dit rechtvaardig? Deze vraag is actueel nu de plannen voor het landbouwbeleid voor de nieuwe periode van 7 jaar worden ontwikkeld. Er wordt stevig aangeschopt tegen de huidige regels, die voor de Nederlandse boer goed uitpakken. Ik vrees dat dit niet zo blijft.

Bovendien blijft het gerucht rondzingen dat het overhevelen van de toeslagen voor grote bedrijven naar kleine een oplossing zou kunnen zijn. Slecht voor de ontwikkeling van een gezonde landbouw, lijkt me. Je moet nooit de voorlopers afremmen om de achterblijvers een langer leven te gunnen. Nog afgezien van het feit dat er minder geld beschikbaar is.

Landbouwbudget

Want het landbouwbudget daalt met enkele procenten. Sommige partijen wilden verder naar beneden. Het nieuwe Europees Parlement, dat we gekozen hebben, maakt me niet vrolijk. Het redelijke midden, met daarin CDA en VVD, is uitgehold. Dat is niet goed voor de boer. De flanken spreken zich veel meer uit.

Van links moeten we het niet hebben. Die gaan voor het ontmoedigen van de grootschalige veehouderij en kiezen voor kleinere bedrijven. Maar ze zeggen niet duidelijk wat er met de toeslagen moet gebeuren.

Dan is het Forum voor Democratie concreter. Dat wil gewoon uit de EU. De toeslagen moeten dan door Nederland zelf worden verstrekt. Gelooft u het? Met de naar links neigende partijen en op rechts steeds de roep van ‘minder, minder, minder’. Dat zal zeker tot lagere toeslagen leiden.

Kostprijs

Ziedaar het dilemma. Veel partijen kiezen voor lagere inkomenstoeslagen. Voor de grote, goed geleide bedrijven kan dat. Ze zullen dan nog meer op de kostprijs moeten letten en dus doorgroeien. Dat is een economische wet: stilstand is achteruitgang.

Zonder groei zullen grote bedrijven het ook niet redden

Verdienmodel

De kleine bedrijven worden met de mond door de politici gekoesterd. Ze komen echter niet met een verdienmodel. Ook wordt niet beloofd dat de toeslagen voor kleine bedrijven zullen stijgen. En er zijn geen voorstellen van overheveling van toeslagen van de grote naar de kleine boer.

Idealistische verhalen vertellen en dan houdt het op. De boer blijft zitten met vele vraagtekens.

Zwart-wit gezegd: de grote mag niet groeien en komt daardoor in de knel. De kleine kan alleen blijven bestaan als hij door hogere toeslagen van de EU op de been wordt gehouden. Maar dat kost te veel geld en is dus onmogelijk. Grotere bedrijven wacht hetzelfde lot. Zonder groei zullen ze het op den duur ook niet redden.

En de boer moet het zelf maar uitzoeken. Dat is moeilijk. Als je niet weet waar de wind vandaan komt, weet je ook niet welke koers je moet varen.

Laatste reacties

 • pinkeltje

  Knuffelen doen we op de kleuterschool. Renderende bedrijven belasten om minder renderende bedrijven aan een eindeloze subsidiespeen overeind te houden? Dat is dan waar het op neer gaat komen toch? Hoe eerlijk is dat als we het dan toch over eerlijk hebben en wie wel of geen steun uit de staatskas nodig heeft?

 • Limburger

  Wat is er mis met een maximum steun. Bevoorbeeld maximaal 25.000 euro per bedrijf. Is veel eerlijker lijkt me.

 • xw

  pinkeltje, weet je wat we doen? We gaan het ons gemakkelijker maken.
  We ruimen een gedeelte op, zodat we de schaalgrootte bereiken waarmee we in aanmerking (gaan) komen voor extra inkomenssteun. Gewoon gemakkelijker werken en dus leven met behoud van inkomen. Het is zo eenvoudig in dit kleine eu-lidstaatje. Kom op, we gaan meedoen!

 • j.verstraten1

  Rechtvaardigheid in het verdelen van Europees budget is nooit het doel van GLB geweest. Het GLB ging altijd uit van het doel. Stel het doel helder vast en redeneer daarvan uit wat je moet doen om het te bereiken.

 • frl

  Als ik zo het beleid van Nederland volg , zal er meer HA steun gaan naar HA met biodiversiteit, ten koste van " productie " HA.

 • agratax.1

  De financiele steun uit Brussel is in oorsprong bedoelt als compensatie voor de prijsverlaging veroorzaakt door de invoering van de Vrije Wereld Handel voor landbouwproducten en dus zijn ze voor iedere boer bedoelt. Als we nu deze steun gaan begrenzen m.b.t. hectares of een ander plafond dan krijgen we een Europees inkomensbeleid alleen voor boeren. Willen we DIT als landbouw ?? Als we hier voor zijn net zo als de bedenkers van dit plan, zie ik nog wel meer mogelijkheden om drastisch te bezuinigen op de Brusselse uitgaven. Ik stel voor om eindelijk eens een eerlijke prijs te betalen voor ons voedselpakket, onze kleding alle andere producten waar boeren bij betrokken zijn. Zijn we eindelijk verlost van subsidies, kinderarbeid en andere asociale zaken die binnen landbouw, voedselproductie en kledingproductie als normaal worden beschouwd.

 • veldzicht

  Links Nederland doet altijd maar alsof de economische wetten voor de landbouw niet gelden.De tijd dat er voor elk dorpje 2 bakkers en 2 slagers en 2 kruideniers waren,dat was ook zo gezellig,is ook al lang voorbij.En zo is het voor de kleine boertjes ook,als je niet mee gaat is het einde bedrijf of je moet neven inkomsten vinden maar dat is een ander verhaal.

 • agratax.1

  Toeslagen zijn niet minder dan aanvulling op de te lage prijs voor landbouwproducten via de belastingen. Als de consument over gaat tot betaling van de kostprijs voor zijn eten zijn we verlost van de hele toeslagen karavaan, geen ambtelijk apparaat, geen politiek geharrewar en bovenal geen gezeur over Groene diensten om je prijscompensatie te "verdienen" via ecologische diensten. In mij idee betekent dit 2 diensten leveren voor 1 prijs.

 • pinkeltje

  10.000 Euro Europees geld naar iedere warme bakker met minder dan 2 medewerkers lijkt me ook wel wat. Heeft de bakker meer dan 2 medewerkers dan kan die het zonder die steun in de rug ook wel redden. Wat zijn dat nou voor redeneringen? Voor ambachtelijke slagers natuurlijk geen steun. Die zouden een boete moeten krijgen per kilo vlees voor het ondersteunen van een systeem dat het klimaat onnodig verstoort? Als we het over eerlijk hebben moeten we eens stoppen te denken dat de overheid alles moet regelen door subsidies en belastingen te heffen. Subsidies leiden vaker tot ontregelen dan tot regelen van de economie!

 • faeane

  Alle subsidies afschaffen, grenzen dicht timmeren voor voedsel dat niet voldoet aan EU eisen (milieu, kinderarbeid, dierenwelzijn,...). Effectief controleren in heel de EU, sociale gelijkheid creeren in de gehele EU.

 • farmerbn

  Europa is heel divers. Je moet dus oppassen met de term kleine boer. 70 melkkoeien is in Polen heel veel en in Denemarken heel klein. Een maximun stellen aan premie per bedrijf is ook riskant. Als je een Griek vraagt om het plafond dan zegt hij waarschijnlijk 5.000 euro terwijl je hier vaak 25.000 euro leest. Waar je wel over moet praten is of niet-boeren (tandarts met een stuk grond) ook recht hebben op (landbouw)premie. Of het gewenst is dat boeren in het bejaardenhuis ook premie krijgen.

 • agratax.1

  @farmerbn. Boeren in het bejaardenhuis behoeven geen premie als ze tijdens hun werkzame leven voldoende hadden kunnen verdienen met hun arbeid om net als alle andere mensen een goede pensioen voorziening op te bouwen.

 • Tuig

  Gewoon afschaffen dat hele gedoe.

 • kleine boer

  Bepaald bedrag per ondernemer of zoiets met een minimaal areaal omvang of iets dergelijks de verhouding groot klein nu ver zoek 10000 voor kleine ondernemer zoiets of 50000 of nog meer voor grotere en als ze aan tafel zitten eten vaak beide even veel .... dus dat mag gerust naar beide gelijk getrokken worden waar het voor bedoeld is lijkt mij

 • massy

  Die toeslagen hadden er nooit moeten komen dan had de vrijemarkt werking zijn ding gedaan en je had veel meer gezinsbedrijven over gehouden. nu zijn de grote bedrijven nog veel groter geworden omdat die de subsidies wel heel goed weten te vinden en dat is ook hun goed recht maar daarom is het daar toen die tijd al fout mee gegaan.

 • Attie

  Precies frl dat is de NL opzet, overhevelen van peiler1 naar 2 kringloop ondersteuning..

 • cornelis 22

  Toch goed dat er over nagedacht wordt,blijft heel vreemd dat sommigen die miljonair zijn nog eens jaarlijks 5 of 10 bijstandsuitkeringen erbij krijgen.
  Uiteindelijk maakt dit soort onzin de grond duurder.

 • husky

  @faeane, dat moeten we doen ja, valt onze export ook weg, vallen er nog meer bedrijven om, en dan alleen nog produceren voor Nederland...

 • Maas1

  Grote bedrijven krijgen per bedrijf een behoorlijk hogere toeslag van de EU dan kleine. Vaak hebben ze ook nog een lagere kostprijs. Bij gelijke opbrengstprijzen is dan het inkomen plus toeslagen van de grotere bedrijven fiks hoger. Dat is in de praktijk meestal het geval.

  Aldus het schrijven van vergaderboer.

  En zo hoort het ook te zijn de verdeling naar de maat voering van een bedrijf.

  De stelling lijkt wel jaloezie tax,had zo uit de koker van de SP kunnen komen!

 • Het is toch bedoelt als inkomensondersteuning ? Hoe leg je uit dat bedrijven die een twee keer modaal inkomen (of meer) realiseren steun nodig hebben ?

 • Bennie Stevelink

  Ik sluit mij aan bij de visie van Jos Verstraten. Je moet helder definiëren én communiceren wat het doel is. Te gemakkelijk gaat men er op dit moment vanuit dat de subsidies tot doel hebben om de agrarische inkomens te ondersteunen. Misschien hebben ze in het begin inderdaad deze functie gehad, maar dat is maatschappelijk steeds moeilijker te verdedigen. Daarnaast schieten wij er niets mee op om dat alle inkomenssteun verdisconteerd wordt óf in de prijs van het product óf in de prijs van grond.
  De subsidies zijn alleen te verdedigen als vergoeding voor diensten van maatschappelijk belang.

 • Maas1

  @ Bennie je hebt gelijk dat de inkomenssteun verdisconteerd wordt in de prijs van het product.
  Dat noemen ze in Europa " vrijhandel". Dat is blijkbaar het systeem.Al jaren roept men een eerlijk verdien model voor de boer,nou daar zit men in het geheel niet op te wachten,je moet je bijna verontschuldigen als er geld verdiend wordt!
  Jij refereert aan het feit dat subsidies alleen zijn te verdedigen als ze een maatschappelijk belang dienen, ik zit niet te wachten op een zgn zak geld via het GLB als ik daar ook nog naast voedsel productie gratis arbeid moet verrichten, voor het zgn maatschappelijk belang.Als dat het geval is dan kan o.a. de huursubsidie en de subsidie voor kinderdag verblijven en de electrisch auto ook naar de prullenbak,dit diend dan ook geen maatschappelijk belang,men kan immers ook 80 uur in de week werken en twee weken per jaar vakantie is meer dan genoeg.Dan diend dat een maatschappelijk belang. En dat wordt n.b. nog betaald ook....Jij vind dat we voor dezelfde zak geld nog harder moeten werken,en nog gratis ook!
  En dat diend dan een maatschappelijk belang,is dit een LTO geluid van jou Bennie of praat je het ministerie na?

 • farmerbn

  Ze noemen het landbouwsubsidie maar in feite zit het geld binnen een paar maanden bij de niet-landbouwer in de zak. Ik ken geen boer die na tien jaar 10 premies op de bank heeft staan. Zeker de laatste tien jaar niet.

 • Alco

  Subsidie "Stuurt".
  Dat is een feit.
  Maar hoe er het gestuurd wordt moeten we onze inbreng niet laten verkwanselen.

 • Maas1

  @Farmerbn zou je willen uitleggen dat de landbouw subsidie bij de niet-landbouwer in de zakken verdwijnt ??

 • kanaal

  het is gewoon voedsel subsidie.

 • j.verstraten1

  @Maas1 je geeft precies de voorbeelden waar het om gaat: ondersteuning geef je om ontwikkelingen te stimuleren of om zwakkeren te helpen. Maak je er een ' flat rate' van ( ook om heel logische redenen gebeurd trouwens) ondergraaf je het draagvlak bij de belastingbetaler zoals ook @pinkeltje verwoord. Die is al lang kwijt dat het glb ervoor zorgt dat wij tegen deze lage prijzen kunnen blijven boeren en daarmee toeleveranciers en verwerkers in de benen houden en de voedselvoorziening van europa veilig stellen. (en exboeren hun oudedagsvoorziening )

 • ahmlemmens

  De kringloop landbouw wordt de toekomst. Deze wordt ingevoerd om de groei te remmen. "Het moet anders", wil dus zeggen: er moeten nog meer boeren gaan stoppen en de vrijkomende grond gaat gebruikt worden voor natuur.

 • farmerbn

  @maas1: Als begin december het premiebedrag binnenkomt zit het geld voor het voorjaar op de rekening van de trekkerboer/ pickupdealer.

 • mariapeel

  de hectare steun is niks mis maar de grondeigenaar er recht op heeft wat nu vaak zo is dat is natuurlijk onzin . in heel Europa alles afschaffen dat is voor iedereen t beste maar dat gaat helaas niet gebeuren . en kleine bedrijven meer geven als grote gaat in nederland niet op . grote bedrijven met duizenden ha zijn hier niet alleen in t buitenland en sorry maar iemand met paar ha is in nederland al een hobby boer en dat is niet de bedoeling volgens mij. vanaf 200 ha zou je in nederland groter zijn maar die zijn er steeds meer en die hebben ook meer kosten als een klein boertje

 • Gradje 1966

  Als er op de hele Wereld geen subsidie of andere hulp aan de boeren gegeven word was het hele probleem opgelost want dan is het speelveld voor een ieder het zelfde. Nu is het probleem dat de gene met de grootste mond (fraudeurs) het meeste geld binnen slepen wat eigenlijk voor andere mensen is bedoeld. In het Oosten van Europa zijn mensen die miljoenen binnen harken en dat is helemaal niet nodig deze premie moet max een uitkering zijn voor een gezin inkomen in het land van uitbetalen en niet per Ha of per investering nieuwe trekkers moeten we in het Westen ook zelf betalen waarom in het Oosten niet
  en in deze hoek word veel misbruik gemaakt . Het liefst geen compensatie voor niemand en de burger moet gaan betalen naar waarde zodat iedereen een inkomen kan verdienen

 • hansvanbergen

  Volgens ZLTO moeten de GLB gelden dus naar oa bestuurders die met voorkennis in 2015 koeien bijkochten en zo 1000 kg extra P kregen. Zij moeten daarvoor beloond worden met jaarlijks tienduizenden euro's extra GLB geld

 • hansvanbergen

  Er zijn nu al verpachters die de helft van wat zij hectare toeslag noemen opeisen. Zinloos dus. Meer dan 25000 euro GLB geld ontvangen heeft NIETS met ondernemen te maken. Dat is de patser uithangen met andermans belasting geld.

 • hansvanbergen

  ik moet ook lachen om nieuwe ontwikkelingen op grote bedrijven. Wat voegen zij toe aan vernieuwing en ontwikkeling??

 • Attie

  11:10 dat is het geliberaliseerde pacht verhaal, wie heeft dat bedacht? (LTO) Maar maak je geen zorgen, je mag er straks iets voor doen, van slootkant tot plas dras , maatschappelijk geaccepteerd zogezegd..

 • farmerbn

  Hier krijg je 300 euro premie bij een huurprijs van 150 euro per ha. Kijk dat is mooi voor de boeren. Zorg dat alleen boeren premie krijgen en boeren die AOW ontvangen niks.

 • Attie

  Jaloers makertje dat Frankrijk, hoe ist met belasting druk farmerbn?

 • farmerbn

  Nog nooit belasting betaald en de komende 15 jaar ook niet.

 • Attie

  Moet ik nu blij zijn of 😥 ???

 • farmerbn

  In frankrijk kun je onder de boekwinstbelasting uit komen. Je betaalt geen belasting als je een afgeschreven bedrijfsmiddel voor een veel hogere prijs verkoopt (aan je andere BV). Hier schijf je trekkers, gebouwen , robots meerdere keren af.

 • nvanrooij1

  Farmerbn
  Ik heb al eens eerder geschreven dat ik denk dat de boekwinst bij verkoop wel belast is dus je schrijft misschien wel meerdere keren af maar je hebt ook meerdere keren boekwinst . Dus je betaalt wel belasting over de boekwinst .

 • farmerbn

  Ik weet zeker dat ik geen belasting betaald heb over de boekwinst. Je hebt spelregels en als je die speelt betaal je geen boekwinstbelasting.

 • Attie

  farmerbn 😀 Macron 😧

 • hansvanbergen

  In Frankrijk daar is het fantastisch. Oud minister Cees Veerman snelde naar Frankrijk om daar van zijn ministersalaris een akkerbouwbedrijf erbij te kopen wetende dat de toeslagen eraan kwamen en zo zijn zakken maximaal te vullen. Nog steeds zie je deze profiteur opduiken.
 • faeane

  @ husky, we exporteren voedsel onder de kostprijs, waarom zouden we dat blijven doen ?
  Net zoals we made in 'china' producten importeren onder de EU kostprijs.
  En dan maar bijstand blijven betalen.
  We krijgen subside om voedsel te kunnen exporteren en goederen te kunnen importeren.

Laad alle reacties (41)

Of registreer je om te kunnen reageren.