Expertblog

‘Tijd voor een datahub van de boer zelf’

Data kan de boer helpen, zolang je er chocola van kunt maken. Een datahub van de boer zelf is gewenst.

Een vooruitstrevende melkveehouder uit Friesland vertelde over zijn grootste zorg: “Er komen veel nieuwe doelen op de landbouw af, op het gebied van klimaat, natuur en biodiversiteit. Heel fragmentarisch, terwijl ze wel op elkaar inwerken. Als boer moet je daar dan maar weer chocola van maken. Iedereen heeft het over Big Data, maar voor een boer is het onmogelijk om datastromen te koppelen.”

Nu ging het hem er niet om dat boeren zelf moeten datacrunchen. Maar wel dat het mogelijk moet zijn om het type intelligentie uit je eigen data te halen waar je zelf naar op zoek bent.

Datagedreven beslissingen nemen

Al die specialistische datastromen tel je nu niet zomaar bij elkaar op. Het vergt een enorme krachttoer om een beeld te krijgen van je hele boerderij, en op dat niveau keuzes tegen elkaar af te kunnen wegen en datagedreven beslissingen te kunnen nemen.

Een boerderij is een complex ecosysteem. Alles hangt met alles samen

Ik moet denken aan mijn studietijd. Ik koos als buitenstaander voor de relatief nieuwe opleiding Dierlijke Productie Systemen in Wageningen. Gaandeweg kwam ik er achter dat ik een afwijkende keuze had gemaakt. Als boerenzoon of -dochter koos je binnen veehouderij voor een specialiteit, zoals fokkerij, of veevoeding.

Meer dan alleen maar méér

Toch stond vast dat de landbouw behoefte had aan meer dan uitsluitend meer melk uit een uier, of meer vlees uit voer. Het waren de jaren waarin MKZ, varkenspest en de vogelpest elkaar in rap tempo afwisselden, en politiek en maatschappij stelling namen.

Boerderij is een complex ecosysteem

Terug naar nu. De wereld van boerendata kenmerkt zich door specialisten. Knappe digitale koppen bieden ultieme oplossingen voor specifieke problemen. Maar een boerderij is een complex ecosysteem. Alles hangt met alles samen. De kwaliteit van de bodem bepaalt de kwaliteit van het gras, bepaalt de gezondheid van de koe.

Datahub van de boer zelf

Data moet het mogelijk maken om met deze complexiteit om te gaan. Maar dan moet je wel chocola van je data kunnen maken. Het is tijd voor de datahub van de boer zelf, waar vertrouwde lokale dienstverleners makkelijk en snel mee aan de slag kunnen. Een ontbrekende schakel in het huidige data-ecosysteem!

Lees ook: ‘Data delen moet internationaal’

Of registreer je om te kunnen reageren.