14 reacties

‘Waarom halvering van de veestapel onzin is’

Voorstellen voor oplossing van de stikstofcrisis lijken moeilijk te vinden. Halvering veestapel lost niets op.

De stikstofcrisis houdt Nederland al een tijd in een wurggreep. Bouwprojecten liggen stil, uitbreidingen van luchthavens zijn van de baan, de maximumsnelheid op wegen moet omlaag en vernieuwingen in land- en tuinbouw zijn onmogelijk. Voorstellen voor een oplossing lijken moeilijk te vinden. Enkele populisten zien in de halvering van de veestapel dé oplossing. Maar dat is onzin, lost niks op en is dus onnodig.

Geen oplossing

Allereerst een mini-college over de oorzaak van deze crisis. In heel Europa is het beleid om veel verschillende typen natuur op grote schaal in stand te houden. Liefst wil men natuur verder uitbreiden. Door de overheid zijn waardes opgesteld die gehaald moeten worden. De Kritische DepositieWaarde (KDW) noemen ze dat, dat is een neerslagnorm. Nu kunnen die normen per natuurtype anders zijn, maar veel normen zijn zó laag dat die nooit gehaald kunnen worden. Ook niet met een halvering van de veestapel.

Lees verder onder foto

Boeren protesteren bij natuurgebieden in Winterswijk. - Foto: Henk Riswick
Boeren protesteren bij natuurgebieden in Winterswijk. - Foto: Henk Riswick

Simpel rekenvoorbeeld

Als voorbeeld het hoogveen in de Peel. De maximumwaarde daarvoor is 500 eenheden stikstof per hectare per jaar, als we actief hoogveen willen houden. Maar volgens diezelfde overheid vallen ter plekke zo’n 1.500 eenheden stikstof uit de lucht. De landbouw in zijn geheel is volgens de Wageningen Universiteit en RIVM goed voor 42% daarvan. Nog los van de vraag of dit klopt – de LLTB heeft daar vraagtekens bij – als je alle landbouwbronnen halveert, gaat het dus om een reductie van 21%. Dan vallen na die halvering nog steeds zo’n 1.200 eenheden uit de lucht. Meer dan twee keer zoveel als dit natuurtype kan hebben. Sterker nog, als alle landbouw in een straal van 30 kilometer verdwijnt of als alle stikstofbronnen worden gehalveerd – ook verkeer, industrie, huishoudens en stikstof vanuit het buitenland – dan nóg blijft die stikstofneerslag te hoog. We zullen dus onder ogen moeten zien dat we bepaalde natuur niet kúnnen beschermen. Dat is dus ook precies de reden waarom ik het bizarre proefballonnetje om de veestapel te halveren een populistisch idee vindt. Het is simpelweg geen oplossing.

Onzin

De veestapel halveren is dus onzin. Daarnaast brengt het grote onrust teweeg bij hardwerkende boerengezinnen. Ook zijn we al goed op weg om de ammoniakuitstoot uit stallen flink te beperken. Voor Limburg hebben we afgesproken dat alle nieuwe stallen voor varkens en pluimvee worden uitgerust met technieken die 85% van de ammoniak wegvangen. En dat gebeurt ook! En in 2030 zijn alle varkens- en pluimveebedrijven met deze technieken uitgerust. Voor koeien is dat wat moeilijker. Koeien staan in open stallen en lopen in de wei. Toch is het onze ambitie om ook daar 40% reductie te halen.

Voor het gebruik van dierlijke mest zijn er al heel veel technieken toegepast. Mestsilo’s worden afgedekt en mest wordt niet meer over de grond gesproeid, maar geïnjecteerd. Volgens de wetenschap leverde dat 50% reductie op voor mest. Alle koeien in een potdichte stal is absoluut geen oplossing. Dat wil niemand. En bovendien, wat zou een heuvellandschap in Zuid-Limburg waard zijn zonder koeien in de wei?

Er komen geen dieren bij, maar met technieken is er wel veel winst voor de natuur en dierenwelzijn

Iedere agrariër denkt en investeert mee. Geef hem daarvoor ook de waardering die hij of zij verdient. Maar geef hem ook de ruimte om de investering die hij doet voor de natuur, bovenop de investeringen die hij doet voor dierenwelzijn, terug te verdienen. Geef hem vertrouwen. Geef hem ontwikkelruimte. En nee, dat betekent niet dat we er veel dieren bij krijgen. Het aantal dieren is in Nederland namelijk geregeld via dierrechten en fosfaatrechten. Dus er komen in totaal geen dieren bij, maar met technieken is er wel veel winst voor de natuur en dierenwelzijn.

Afgelopen weken is wel gebleken dat de Nederlandse bevolking onze agrarische sector enorm waardeert. Het Malieveld stond bomvol met boeren en tuinders die een duidelijke boodschap hadden voor politiek Den Haag en de media. Stop met de hetze tegen de agrarische sector en wees trots op de beste boeren en tuinders van de wereld.

Laatste reacties

 • @ leon faassen.
  ik zou maar eens met D66 gaan overleggen ik heb begrepen dat D66 een kringloop landbouw nastreeft waarbij bijv melkveehouders die nagenoeg geen emmesie hebben wat D66 betreft ook geen fosfaatrechten nodig hebben .
  Dan wordt iedere agrariër die meedenkt en investeert beloont en je gunt ze het vertrouwen voor ontwikkelingsruimte .
  En dat streeft u ook na.(dat lees ik in uw artikel)
  en veel boeren ook .
  En u zult als voorzitter van LLTB genoeg kanalen hebben om met politieke partijen te overleggen .
  Veel succes !!
  Gr kringloopboer

 • j.verstraten1

  08.29 Bij de kringlooplandbouw zoals D66 die voor ogen heeft krimpt de veestapel in Nederland zo hard dat fosfaatrechten of varkensrechten geen waarde meer hebben. Je hebt dan simpelweg andere kaders die je ontwikkelingsruimte beperken, je ruilt de ene beperking dus in voor een andere.

 • De halvering van de veestapel is ook onzin , tenzij dit kabinet er met een dubbele pet zit en achter de schermen werkt aan de new word order, waar Rutte laatste zelf over sprak.Eerst chaos en daarna orde , met chaos is Rutte aardig op weg ,sterke sectoren de nek omdraaien met onzinnige regels , van het gas af , btw verhogingen , een onbelemmerde toevloed van nieuwe inwoners terwijl er al een grote woningnood is.

 • husky

  Wel of geen voor of nadelen milieu, de halvering van de veestappel wil men toch links om of rechtsom.

 • pinkeltje

  van 130 naar 100 per uur op de snelweg zet ook geen zoden aan de dijk. Dat is nog eenvoudiger te berekenen dan krimpen van de veestapel. Als stikstofdepostie al een probleem is, wat volgens mij allemaal nogal meevalt, dan gaan we dat in ieder geval voorlopig niet oplossen. Bouwend Nederland wil gewoon door met bouwen, de automobilist wil gewoon blijven rijden en de boer wil gewoon blijven boeren. De wereld is nogal aan het uitpuilen van de mensen, en dat is echt niet alleen in Nederland. Als dat dan samen moet gaan met eindeloos groeiende welvaart en economie dan loop je tegen grenzen aan. Dat combineren met een natuur als in de tijd van Adam en Eva zoals nu opeens de norm blijkt te zijn. Pfas: als het er in zit is het afblijven geblazen. Hoewel het er dan ook nog steeds in zit. Kortom, de politiek heeft nogal tegenstrijdige wensen. Maar gelukkig gaat het racen op Zandvoort gewoon door...…..

 • kanaal

  een kas bouwen voor al die zielige plantjes is veel goedkoper.

 • agratax(1)

  Alle aangedragen oplossingen om de stikstof depositie te doen dalen, met of zonder resultaat voor flora en fauna, zullen geld kosten en daarmee de voedselprijs verhogen. Dit laatste is prachtig voor de handel, die gewend is zijn marges in % te berekenen. Voor de meeste consument betekent het een aanslag op zijn toch al schamele budget. Deze consument zal dan ook uitwijken naar goedkoop voedsel van de wereldmarkt. Willen we aan de vrije import tornen om de prijs gelijk te trekken, dan moeten de vrije markt contracten worden opgebroken. En daar komt dan bij dat het voedselpakket duurder wordt en daarmee zal de armoede in ons land toe nemen. De Haagse keuze zal dan ook zijn Wereldmarkt afspraken continueren en de boeren moeten zich maar redden.
  Voor onze Groenen is dan eindelijk de Heilstaat, waarin flora en fauna voorrang hebben, bereikt.

 • farmerbn

  Mijn Franse buurman lacht zich kapot en wil over enkele jaren de Ollanders wel eten verkopen.

 • Mijn standpunt is simpel.
  Iedereen moet maar voor zich zelf uitrekenen welke weg hij in wil slaan om het doel van emmisie te berijken daar ben ik ook een voorstander van .
  Maakt hij of zij de verkeerde keuze .
  Pech gehad .
  Nu krijg ik de indruk dat ons deze keuze niet wordt gegund .
  En dat wordt gezegd dit is het probleem en zo bent u verplicht om het op te lossen
  Gr kringloopboer

 • Lees het artikel van Leon maar eens goed .alleen technische oplossingen worden aangedragen.
  De vrije keuze van de leden van LLTB is van ondergeschikt belang

 • Bennie Stevelink

  @18:34, welke oplossingen hebben jouw voorkeur anders dan technische oplossingen?

 • agratax(1)

  @Bennie welke oplossingen er gekozen (moeten) worden maakt mij niet u. Ze moeten een duurzaam bestaan van het bedrijf niet aantasten. Het wordt tijd dat de boeren eens met een gerust hart kunnen investering in investeringen die het voortbestaan op lange termijn garanderen, geen lapmiddelen zo als de laatste decennia door het beleid zijn aangedragen en weer afgeschoten na implementatie. Als de politiek en de wetenschap niet in staat zijn om duurzame oplossingen te bedenken en te implementeren, heeft de landbouw en de maatschappij weinig kans ooit de duurzaamheidswens te overleven. Zouden de linkse milieu activisten hopen op een revolutie zoals eind vorige eeuw in Rusland waarbij ze in de nieuwe orde op slinkse wijze eigenaar worden van alle economische activiteiten??

 • melkveehouder .

  Ik mis iets heel belangrijks. Iedereen roept dat álle sectoren moeten gaan bijdragen aan reductie van de stikstof emissie. Maar nog nergens heb ik van andere sectoren concrete maatregelen gelezen die zoden aan de dijk zetten. Léon Faassen loopt in deze (weer eens) voor de troepen uit door een pleidooi te houden voor (bewezen) technieken voor de agrarische sector. Technieken die WUR in wetenschappelijke rapportages voor haar broodheer de overheid al heeft klaarliggen.

  De overheid zal de ruimte die door deze technieken gecreëerd wordt hard nodig hebben voor economische ontwikkelingen in de andere sectoren! De agrarische sector zelf heeft er niets aan. Zoals Faassen zelf aangeeft: er komen geen koeien bij door het fosfaatrechtenstelsel. De agrarische sector schiet met deze technieken zelf dus helemaal niets op! De overige sectoren profiteren hier wel van! Faassen had dit zelf ook wel kunnen bedenken!

  VVD-partijgenoot Mark Rutte en CDA-er Maxime Verhagen van Bouwend Nederland zullen Faassen voor zijn inzet echter zeer dankbaar zijn. Ik vraag me oprecht af of Faassen wel in de gaten heeft hoe het politieke ‘stikstof spel ‘ gespeeld wordt.

  Het zou (voor de leden) verhelderend kunnen werken als Léon Faassen, Hein Schumacher of een andere ‘boerenbelangenbehartiger’ die roept dat andere sectoren ook (fors) gaan bijdragen aan reductie van de stikstof emissie eens concreet aangeeft wélke REDUCTIEmaatregelen de andere sectoren gaan nemen, en hoeveel % reductie deze maatregelen dan wel zullen gaan sorteren?

 • drikhend

  Als de veestapel inkrimp dan is er uiteindelijk voor de verwerkende en toeleverende industrie te weinig omzet om grootschalig te investeren en zij zullen uit Nederland vertrekken als ze aan investeringen toe zijn . Men zal dan de markt opzoeken waar meer afzet of aanvoer mogelijk is . Met hen zullen ook de bedrijven vertrekken die machines ,martialen, onderhoudenz. leveren . En de bedrijven die hier weer afhankelijk zijn zullen ook klappen krijgen . Dus is het een soort olievlek die alsmaar groter wordt naarmate de tijd vestrijkt . Hoe gaat men dit opvangen ? De oplossing zit naar mijn mening niet in minder maar in blijvend oplossingen die niet van techniek alleen afhankelijk zijn . Want in iets te investeren wat morgen alweer achterhaald is zit niemand te wachten . Volgens mij is er veel winst te behalen op gebied van voeding en bemesting . Krijg nu meer de indruk dat de geleerde heren hier wel over praaten maar het meer een juridische strijd is geworden van wie schetst het grootste doem senario om zijn gelijk te halen . Maar een oplossing aandragen is niet gewenst want dan valt iedereen over je heen . Dus deze krijgen dan geen kans . En zo houd de antie veehouderij loby mooi stand .

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.