9 reacties

‘Hoog tijd dat we onze boeren aanmoedigen’

Boeren verdienen steun, benadrukt de Belg Lode Haest. Europa moet duurzame landbouw stimuleren. Daarnaast verdient de Europese landbouw een betere bescherming op de wereldmarkt.

Moeder Europa heeft de sleutel in handen voor de belangrijkste uitdagingen waar de wereld voor staat: klimaat en voedselzekerheid. De Europese Unie blinkt namelijk uit in duurzame landbouwtechnieken en landgebruik. Twee factoren die van vitaal belang zijn volgens een recent rapport van het klimaatpanel IPCC. Als grootste exporteur van landbouw- en voedingsproducten ter wereld moet Europa die troef durven uitspelen. Het moet duurzame landbouw nog sterker ontwikkelen, meer ondersteunen en beter beschermen.

Boeren verdienen de steun van de samenleving, betoogt Lode Haest. De EU moet betere handelsakkoorden sluiten en biologische landbouw stimuleren. - Foto: Fred Libochant
Boeren verdienen de steun van de samenleving, betoogt Lode Haest. De EU moet betere handelsakkoorden sluiten en biologische landbouw stimuleren. - Foto: Fred Libochant

Voor alles moet Europa de eigen duurzame landbouw sterker durven te ontwikkelen. Meer dan ooit is er behoefte aan praktijkgericht onderzoek. Of zoals hoofd van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (Ilvo) Joris Relaes zegt: “Onderzoekers die met de voeten in de stal staan. Die samen met de boeren oplossingen daadwerkelijk mogelijk maken.” Met die woorden benadrukte hij de veelbelovende werkwijze van de kersverse samenwerking tussen de onderzoeksinstelling en de melkveehouders van Milcobel om de methaanuitstoot te verminderen tegen 2030.

De mix van veel kennisinstellingen en de grote variëteit aan landbouwbedrijven maakt van de Lage Landen de ideale voedingsbodem voor duurzame landbouwtechnieken. Volgens het IPCC-rapport kunnen duurzame landbouwtechnieken drie keer meer broeikasgasemissies reduceren dan het aanpassen van ons dieet naar 75% minder rundvlees en zuivelproducten. Moeder Europa mag haar bakermat in praktijkonderzoek dus een sterke financiële boost geven.

Duurzamere productie van voedsel

In vergelijking met andere continenten is het landgebruik van de Europese boer een stuk duurzamer. Om nog maar te zwijgen over de slash-and-burn-praktijken aan de andere kant van de wereld. Om toch opgewassen te zijn tegen concurrerende landbouwers, moet het Europese landbouwbeleid onze boeren kunnen voorzien van een leefbaar inkomen. Zonder een degelijk Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zouden veel boeren de boeken moeten sluiten. Zo vreest de voormalige Britse topeconoom Sean Rickard dat meer dan de helft van de Britse boeren failliet zal gaan door de brexit.

Het is nu het moment om nieuwe markten aan te boren

Volgens IPCC kan een landbouwbeleid met producentensubsidies landbouwers aanzetten tot nieuwe landbouwtechnieken die de broeikasgassen verminderen. Met die voorwaarde dat er genoeg middelen tegenover staan. Gezien de uitdagingen waarvoor we staan inzake klimaat en voedselzekerheid, zou het Europees landbouwbudget beter groeien in plaats van afnemen.

In handelsakkoorden Europese boer beschermen

Last but not least moet Europa zijn boeren beter beschermen in handelsakkoorden. Voedselzekerheid zal meer en meer een rol spelen in het geopolitieke speelveld. Denk maar aan het handelsdispuut tussen de Europese Unie en Rusland of tussen China en de VS. Europa moet verhinderen dat de eigen boeren een speelbal worden van de geopolitiek.

Tegelijk moet de Europese Unie kansen durven grijpen en snel inspelen op marktopportuniteiten.

In China, waar de helft van de wereldwijde varkensstapel gehouden werd, is een derde van de varkensstapel geliquideerd door de varkenspest. Ook in Vietnam moest een vijfde van de varkensstapel worden geruimd. De vraag naar varkensvlees op de Aziatische markt neemt hierdoor pijlsnel toe. Hierdoor groeit ook de vraag naar alternatieven, zoals pluimvee- en rundvlees. Intussen voert China gesprekken met Rusland en Brazilië over de import van rund- en varkensvlees. Europa mag deze boot niet missen.

Het is nu het moment om nieuwe markten aan te boren. Als meer Aziaten kiezen voor Europees vlees, dan is dat niet alleen beter voor onze boeren, maar ook voor het klimaat. Europees vlees wordt op een meer duurzame manier geproduceerd en tegelijk zal ook minder bos gekapt worden voor Latijns-Amerikaans vlees, dat veel minder klimaatvriendelijk wordt geproduceerd.

Moeder Europa mag trots zijn op haar boeren die dag in, dag uit in weer en wind ijveren op haar vruchtbare bodems. Een degelijk landbouwbeleid is niet gebaseerd op een verbloemd idealisme maar een breed vizier dat strookt met de realiteit. Hoog tijd dus om de onze boeren aan te moedigen in plaats van te ontmoedigen.

Bovenstaande is een verkorte versie van het artikel Het wordt hoog tijd dat we onze boeren aanmoedigen in plaats van te ontmoedigen dat te lezen is op de website van Lode Haest.

Laatste reacties

 • agrismolders

  In België is zo te zien nuchter boeren verstand aanwezig!

 • Mtswie

  Kan die man niet onze minister van landbouw worden?

  "Onderzoekers die met de voeten in de stal staan. Die samen met de boeren oplossingen daadwerkelijk mogelijk maken.”
  Kunnen ze hier nog wat van leren!

 • willepy

  Welk IPCC rapport wordt hier aangehaald?

 • Henk.visscher

  hoop dat er snel een klein voedsel tekort in Europa komt, zodat mensen nog kunnen ingrijpen , want anders komt er binnen afzienbare tijd echt een hongersnood, de politiek is levensgevaarlijk bezig

 • Henk.visscher

  hoop dat er snel een klein voedsel tekort in Europa komt, zodat mensen nog kunnen ingrijpen , want anders komt er binnen afzienbare tijd echt een hongersnood, de politiek is levensgevaarlijk bezig

 • Henk.visscher

  wat velen niet weten of willen weten dat een kleine groep schatrijke mensen met een groot plan bezig zijn om door honger te creëren.de wereld naar hun hand te zetten, ze hebben de pers al mooi in hun macht, en door heel deze klimaathysterie zadelen ze iedereen.met enorme schulden op, als je nu niet inziet dat het niet normaal is wat er nu gaande is dan weet ik het ook niet meer

 • Henk.visscher

  mensen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat het hele Duitse volk achter Hitler aanliep, omdat het Duitse volk met leugens werd vergiftigd, hoe kan het dat iedereen nu zo van slag is door het klimaat, omdat iedereen word vergiftigd door een eenzijdige pers,en het begint al op school

 • Henk.visscher

  in het woord links zit niet voor niets het woord link

 • Onze politici lezen in de IPCC rapporten alleen dat vlees eten verderfelijk is is slecht voor het milieu

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.