Redactieblog

16 reacties

‘Boeren net als minister: betrokken en duidelijk’

Schouten van alles verwijten is goedkoop, Martijn van Dam is de basis van alle ellende, zegt Hanna.

Hanna heeft te doen met minister Schouten: “Schrijft ze in een nieuwjaarswens aan de boeren dat ze in 2019 betrokken en duidelijk wil zijn en dan krijgt ze een lawine aan kritiek over zich heen. ‘Allemaal woorden en geen daden’, ‘ze kon wel de spreekbuis van de LTO zijn’ en meer van dit soort verwijten. Ze begint het nieuwe jaar met wantrouwen van de boeren, waar ze zich bij betrokken voelt. En die ze duidelijk wil vertellen wat hun mogelijkheden zijn.”

Niet gemakkelijk voor een minister, die het goed bedoelt. Ze zit in een situatie, vergelijkbaar met die waarin veel boeren verkeren. Die zijn ook betrokken en zijn duidelijk in hun reacties.

Patstelling

De marges van de regelgeving zijn echter zo smal, dat Schouten het nooit goed kan doen. De boer legt daardoor soms het loodje. De minister lukt het, ondanks goede bedoelingen, niet om licht te brengen in het donkere bestaan van getroffen boeren. Een patstelling. Beiden hebben geen bewegingsruimte.

Schouten kan in een jaar nooit de rotzooi opruimen die boeren hebben veroorzaakt

Boeren zelf in de spiegel kijken

Hans vindt dat boeren zelf ook wel eens in de spiegel mogen kijken: “Als je ziet hoe we zijn gaan bouwen en melken toen de melkquotering verdween. Van beheersing was geen sprake. Terwijl het fosfaatplafond op dat moment ook al boven de markt zweefde. Noch de boeren, noch de organisaties hebben toen het juiste signaal afgegeven. De directeur van LTO geeft dat nu ook toe. Je kunt dan niet schuld eenzijdig bij Schouten leggen. Die kan in een jaar nooit de rotzooi opruimen, die haar voorgangers en ook de boeren hebben veroorzaakt.”

Martijn van Dam

“Zo is het”, knikt Hanna. ”Wij hebben allemaal fouten gemaakt en Brussel heeft knellende regels gesteld. Dat was voordat Schouten ook maar iets te vertellen had. Haar nu van alles te verwijten is goedkoop. Ik ben blij dat we een betrokken minister hebben. Dat is heel wat anders, dan die Martijn van Dam, de basis van alle ellende.”

We zijn het eens. Er zijn veel problemen. Niet alles verloopt rechtvaardig. Maar om daar minister Schouten voor te veroordelen, is foute boel. Ik hoop dat ze dit jaar betrokken duidelijkheid verschaft.

Laatste reacties

 • Attie

  Zoals altijd bij spiegel kijken,voor de één valt het mee de ander tegen. Maar de melkprijs bleef gelukkig redelijk overeind, het kwartjes melken bleef ons bespaart!

 • agratax.1

  De minister heeft zoals Den Haag meestal doet, niet consequent haar Kringloop beleid uitgevoerd bij het fosfaat dossier. Als de Kringloop zo belangrijk is als de politiek en de wetenschap ons voor houdt, dan was er eerst gekeken naar "Wie heeft voldoende plaatsingsruimte voor zijn mest en die boeren hadden buiten alle kortingen gehouden moeten worden en de groep die niet aan de kringloop voldeed, zou dan eerst op het niveau van voor einde quotum gebracht moeten worden, zodat het resterende deel(tje) boven het plafond zwevende fosfaat bij alle boeren gekort zou kunnen worden, met vrijstelling voor de Biologische boeren die ook ten tijde van het quotum al kringloop bestendig waren.

 • Bertus Buizer

  Brussel zal hulp aan duurzame koplopers die geen deel hebben aan de overschrijding waarschijnlijk accepteren. De Eurocommissie Milieu bijvoorbeeld heeft laten weten voor bio-melkveehouders een vrijstelling te zullen rechtvaardigen omdat zij de mest- en milieuproblemen in Nederland niet veroorzaken.

  De minister heeft nog een goed argument: zij wil het gebruik van kunstmest geheel terugdringen. Een belangrijk nieuw wapenfeit in wording!

  <>
  .

 • Alco

  Ik zou weleens willen weten of de norm voor fosfaat in de berekening van het fosfaatplafond wel rechtvaardig is.

 • Bennie Stevelink

  Bertus, 35 tot 40% van de biologische boeren is niet grondgebonden en dragen dus bij aan het mestoverschot. Van de gangbare boeren is ook nog een flink aantal wél grondgebonden.
  Waarom zouden biologische boeren die NIET grondgebonden zijn hulp moeten hebben en gangbare boeren die wél grondgebonden zijn niet?

 • Bertus Buizer

  @Bennie, Je cijfers kloppen niet. Het aantal niet-grondgebonden biologische melkveehouderijbedrijven was in 2015 niet meer dan 10% en is daarna gedaald.

  Natuurlijk moet de uitzondering gelden voor de bedrijven die geheel grondgebonden werken.

 • kleine boer

  bertus dus ik heb met mijn latente ruimte als niet bio boer het mest overschot veroorzaakt?

 • farmerbn

  Nederland heeft te graag de derogatie willen behouden en daardoor het fosfaatplafond erbij gekregen. Doordat de superheffing het aantal koeien stabiel hield deed dat plafond geen pijn. Na de superheffing werd dat plafond een blok aan het been en omdat Nederland nog steeds de derogatie wilde behouden zijn er fosfaatrechten gekomen. Natuurlijk beperkte het fosfaatplafond het aantal fosfaatrechten en moest bijna iedereen inleveren. De derogatie is echt de oorzaak van alle shit op de melkveebedrijven. Wie wilden absoluut die derogatie? De intensieve veehouders die een beetje extra mest op hun stukje grond wilden brengen. Het ging vaak maar over enkele vrachtwagens mest maar zitten nu met dure fosfaatrechten. Alleen gunstig voor de intensieven maar de lasten zijn nu voor allemaal. Dat de ministers daar niks aan deden is hen niet aan te rekenen maar wel de (Z)LTO.

 • kleine boer

  Nou farmerbn ik heb latente ruimte en vraag dero aan omdat het gras het gewoon nodig heeft voor goede kwaliteit van meerdere sneedes de norm is gewoon te laag roofbouw heet dat.

 • Alco

  Derogatie heeft te maken met bemestingsnorm.
  Fosfaatplafond is de productie norm.
  Het heeft niets met elkaar te maken en dat had men moeten inzien.

 • Attie

  Precies Alco/kleine boer, jammer dat farmerbn dat niet snapt. Maar ja daarvoor zit hij ook in Frankrijk.

 • farmerbn

  Stel je hebt 70 koeien op 40 ha en een opvolger. Voor de toekomst is het financieel noodzakelijk om er 100 te melken. Wat is voor deze familie het beste? Fosfaatquotum en derogatie of geen fosfaatquotum en wat extra mest afzetten?

 • Kelholt

  @kleine boer Met jouw argument had Den Haag destijds naar Brussel moeten gaan samen met de gegevens dat onder derogatie grasland de normen voor de Nitraatrichtlijn (bijna) overal worden gehaald. Ze hadden dus voor gewasderogatie moeten strijden. Misschien was Dijksma dat nog wel gelukt maar Van Dam heeft uiteraard geen enkele moeite gedaan voor de boeren. Groei van de agro sector is ook niet in het belang van de BV Nederland van Rutte. Die ziet liever andere sectoren groeien. Nog even een brave naïeve minister voor landbouw aanstellen en Rutte kan weer verder met Unilever, Shell, Schiphol etc.
  Farmerbn heeft het goed gedaan. Melkquotum verkocht en boeren als een God in Frankrijk.

 • kleine boer

  farmerbn voor die familie is het beste dat de opvolger mits de gebouwen nog redelijk zijn gewoon door te zetten met die 70 en 40 ha stapje voor stapje groeien is ook geen probleem hoor. Soms wat grond erbij soms wat rechten houd het in evenwicht en bouw dan ooit een stal en zet die gelijk vol en niet half leeg met de gedachte we zien wel wanneer die volkomt.... Heb het nooit kunnen snappen waarom een stal tijdje na de bouw half leeg staat. Bij de varkens liggen ze erin voor de aannemer weg is.

 • kleine boer

  Kelholt hebben we het in nederland zo slecht dan?

 • Attie

  Farmerbn 08.52, precies onze situatie alleen een maatje groter, alles gras. Zou zeker voor derogatie kiezen, past gewoon in ons lage kosten verdienmodel! Tja en wat je er dan mee doet? Inderdaad soms gewoon gebakken lucht!!

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.