5 reacties

‘Kortdurende pacht verduurzaamt bodemgebruik’

Duurzaam bodemgebruik en kortdurende pacht kunnen prima samengaan, vindt Paul Kindt. Juist die pachtvorm biedt mogelijkheden om afspraken over duurzaam bodembeheer te maken.

Waar de transitie naar meer natuurinclusieve landbouw gemaakt wordt en duurzaam bodemgebruik hoog in het vaandel staat, vindt de kortdurende pachtovereenkomst zijn weg. Bij terreinbeherende organisaties, bij landgoederen en bij financiers van agrarisch onroerend goed. Als FPG ondersteunen we deze ontwikkeling en zien graag dat er ook langjarige pachtvormen komen waar pachter en verpachter afspraken kunnen maken over prijs en duurzaam grondgebruik.

Vaak wordt verondersteld dat kortdurende pacht en een duurzamer bodemgebruik haaks op elkaar staan. Maar niets is minder waar. Bovendien is kortdurende pacht ook een nuttige pachtvorm om transities in de landbouw mogelijk te maken.

Het huidige pachtbeleid van het Rijksvastgoedbedrijf vertroebelt de discussie over korte pacht

Kortdurende pacht heeft last van imago

Het huidige pachtbeleid van het Rijksvastgoedbedrijf vertroebelt de discussie over korte pacht. De inschrijvingen die het Rijksvastgoedbedrijf organiseert, zijn onvoldoende gericht op een duurzame relatie tussen verpachter en pachter, waardoor duurzaam bodembeheer in de knel kan komen. Andere verpachters dan het Rijksvastgoedbedrijf ondervinden hierdoor last van het negatieve imago van kortdurende pacht welke door het Rijksvastgoedbedrijf in de hand wordt gewerkt.

Kortdurende pacht ingezet bij verduurzaming bodemgebruik

Particuliere verpachters, landgoederen, terreinbeherende organisaties en belangrijke financiers van de agrarische sector laten zich niet uit het lood slaan door het negatieve imago van kortdurende pacht. Zij zien in deze pachtvorm bij uitstek een instrument voor meer duurzaam grondgebruik. Want juist bij geliberaliseerde pacht zijn daarover immers afspraken te maken. Bij de traditionele pachtvormen zoals reguliere pacht is dat niet het geval.

Tekst gaat verder onder foto

Door de trits beperkende voorwaarden bij reguliere pacht – verlengingsrecht, voorkeursrecht, indeplaatsstellingsrecht – verliezen verpachters langdurig alle invloed op wat er met hun grond gebeurt. - Foto: Henk Riswick
Door de trits beperkende voorwaarden bij reguliere pacht – verlengingsrecht, voorkeursrecht, indeplaatsstellingsrecht – verliezen verpachters langdurig alle invloed op wat er met hun grond gebeurt. - Foto: Henk Riswick

Afspraken bodembeheer onmogelijk bij reguliere pacht

Door de trits beperkende voorwaarden bij reguliere pacht – verlengingsrecht, voorkeursrecht, indeplaatsstellingsrecht – verliezen verpachters langdurig alle invloed op wat er met hun grond gebeurt. Bovendien staat pachtjurisprudentie bemoeienis van de verpachter met de bedrijfsvoering op de verpachte grond niet toe. Verpachters missen daardoor de mogelijkheid om in te spelen op de huidige ontwikkelingen in duurzaam grondgebruik en biodiversiteit.

Mooie voorbeelden

Daarom worden kortdurende pachtcontracten ingezet voor de transitie naar een gezonde bodem. Een mooi voorbeeld daarvan is het initiatief Soil4U van de landgoederen Vilsteren, Bingerden en Grootstal. Pachters en verpachters hebben daarbij de intentie om deze contracten steeds opnieuw met elkaar aan te gaan.

Korte geliberaliseerde pacht is gewild instrument om flexibel grondgebruik zoals vruchtwisseling te stimuleren

Terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten gebruiken de kortdurende geliberaliseerde pacht om hun ecologische doelen te bewerkstelligen. En financiers van agrarisch onroerend goed die duurzaam bodemgebruik hoog in het vaandel hebben staan, zetten eveneens deze pachtvorm in.

Kortdurende pacht ook om andere reden nuttig

De korte geliberaliseerde pacht wordt niet alleen ingezet bij verduurzaming van de bodem. Het heeft nadrukkelijk ook voordelen in de situatie dat er een bestemmingswijziging of functieverandering verwacht wordt en als grond toegedeeld moet gaan worden aan perspectiefvolle agrarische bedrijven. Bovendien is het een gewild instrument om flexibel grondgebruik zoals vruchtwisseling te stimuleren.

Tekst gaat verder onder foto

Om pachter en verpachter meer keuze te bieden pleit de FPG voor een toekomstgericht pachtstelsel met tussenvormen zoals flexibele pacht en loopbaanpacht. - Foto: Ruud Ploeg
Om pachter en verpachter meer keuze te bieden pleit de FPG voor een toekomstgericht pachtstelsel met tussenvormen zoals flexibele pacht en loopbaanpacht. - Foto: Ruud Ploeg

Niet alleen korte pacht bij streven naar duurzaam bodemgebruik

Leden van de FPG hechten veel belang aan duurzaam bodembeheer en willen hun grond in goede staat overdragen aan de volgende generatie. Middels de traditionele reguliere pacht zal dat echter niet meer gebeuren. Naast de mogelijkheden die korte pacht biedt om te sturen op bodemgebruik, zijn ook langdurige pachtvormen gewenst. Om pachter en verpachter meer keuze te bieden pleit de FPG voor een toekomstgericht pachtstelsel met tussenvormen zoals flexibele pacht en loopbaanpacht. Deze zijn ontwikkeld in de gesprekken over het Spelderholt-akkoord. In dat akkoord wordt ook een voorstel gedaan voor nieuwe reguliere pacht, waarbij partijen onderling afspraken kunnen maken over pachtprijs en -duur. De ondertekenaars van het akkoord zien de afspraken graag omgezet in wetgeving.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

 • vink

  Haha, rentmeesters van tegenwoordig interesseert maar één ding: zoveel mogelijk pacht binnen halen . Voorstellen voor (lange termijn) verbeteringen van de pachter krijgen steevast als antwoord; mag, maar we betalen niet mee! En als het half kan de pacht nog wat verhogen.

 • Noordam2

  ik weet niet onder welke steen meneer Paul Kindt gelegen heeft. Waarschijnlijk leeft hij in een fantasie wereld

 • Attie

  En nu maar handenwrijvend het proces pacht/fosfaat afwachten..

 • info36

  Goede reacties hier boven. Wat een ... is die Kindt.

 • Mbmb

  Inderdaad, laat me niet lachen: kortdurende pacht is héél aantrekkelijk om zoveel mogelijk pacht binnen te harken, de betalingsrechten stiekem te incasseren, de pachters tegen elkaar uit te spelen en gebruik te maken van het (gecreëerde) tekort aan grond en de (gecreëerde) afhankelijkheid van de boer. Tja, zijn waarschijnlijk bovengemiddelde salaris wordt betaald uit de pachtopbrengsten.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.