Expertblog

5 reacties

‘China’s achilleshiel’

China steekt de VS naar de kroon als supermacht nummer 1. Maar het land heeft een achilleshiel: voedselzekerheid.

De VS en China zijn bezig met een handelspolitieke krachtmeting. In antwoord op heffingen van de VS op aluminium en staal heeft China onder meer een heffing van 25% ingevoerd op Amerikaanse soja. Om sojaproducenten schadeloos te stellen, heeft Trump $ 12 miljard uitgetrokken.

Gevecht om de wereldhegemonie

Het lijken de voorboden van een gevecht tussen 2 supermachten om de wereldhegemonie. China is bezig de VS economisch in te halen, doet in veel landen strategische aankopen (tot in de havens van Rotterdam en Piraeus), investeert zwaar in zijn defensie en legt een giga-netwerk aan van wegen, spoorlijnen en havens ten behoeve van zijn import, export en deels ook zijn marine. Deze Nieuwe Zijderoute vertakt zich naar Zuid- en Zuidoost-Azië, Afrika, Europa en Latijns-Amerika. Het Rijk van het Midden gaat zijn naam waarmaken.

Afhankelijkheid van China

Wordt China onaantastbaar? Gelukkig niet. Het land heeft een achilleshiel: voedselzekerheid. De vraag naar voedsel stijgt er sneller dan de productie. Weliswaar groeit de bevolking niet snel meer, er dreigt zelfs krimp, maar de welvaart groeit wel snel en dus wordt er ook meer vlees gegeten. Bovendien stapt China, na zijn 1-kind en 2-kind politiek, nu over op een 3-kind politiek. Slaat die aan, dan zal de vraag naar voedsel nog lang blijven stijgen.

‘Geen wonder dat de regering haar burgers oproept om minder vlees te eten’

Knelpunt: China heeft weinig ruimte meer voor uitbreiding van het landbouwareaal. Ook de productie per hectare nadert plafonds, want de boeren hebben hun ‘yield gaps’ al flink verkleind. China zal dus steeds meer veevoer en vlees moeten importeren. Geen wonder dat de regering haar burgers oproept om minder vlees te eten. Ze kan zich een stoere heffing op soja uit de VS alleen veroorloven zolang ze kan switchen naar Zuid-Amerika. De EU schept daar extra ruimte voor door het omgekeerde te doen. Maar hoe dan ook zal China voor zijn veevoer- en vleesvoorziening steeds afhankelijker worden van Zuid-Amerika en de VS.

Kansen voor Europa

Biedt dit kansen voor de Europese landbouw? Mede dankzij de Nieuwe Zijderoute ontstaan betere exportkansen voor onder meer veevoer, vlees en zuivel.

‘Beter lijken de kansen voor zaden, bloemen en kennis’

Maar Nederland is zelf een grote importeur van veevoer. En wat betreft vlees en zuivel: onze veestapel gaat eerder krimpen dan groeien. Beter lijken de kansen voor zaden, bloemen en kennis.

Klimaatakkoord

Intussen is China de VS al gepasseerd als grootste producent van broeikasgassen. Maar anders dan de VS houden zij zich wel aan ‘Parijs’. Dat is cruciaal, want zonder hen wordt het klimaatvraagstuk onoplosbaar. Wij zijn dus net zo afhankelijk van China als zij van ons.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Een communistisch land heeft toch nog altijd een adoratie van de (linkse) milieu-clubs.

 • Bennie Stevelink

  Ik denk dat er wel afzetmogelijkheden zijn voor Nederlandse zuivel, maar alleen voor zuivel uit het hogere marktsegment: kindervoeding, medische voeding en merkkazen.
  Het heeft geen zin om in Nederland de veestapel uit te breiden, met hoge kostprijsstijging tot gevolg, om voor de onderkant van de markt te produceren.

 • Alco

  Denk Wouter nu werkelijk dat door minder vlees in China te eten, er minder behoefte is aan soya.
  Misschien wel meer omdat dat eiwit BROOD nodig is.

 • mtseshuis

  Zwamverhaal, de limiet is nog lang niet bereikt. Is ook niet nodig ook, boeren zorgen amper voor stijging uitstoot broeikasgassen, dat zijn (vlieg)verkeer, scheepvaart en industrie. En zo u wilt natte natuurgebieden (moerassen)...

 • wvdweijden1

  Terechte nuancering, Bennie. Wel gaat China alle zuivelleveranciers tegen elkaar uitspelen, dus de verdienruimte zal beperkt blijven.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.