Boerenblog

‘Warm worden van terreinbeherende agrariërs’

De kosten van natuurbeheer dalen aanzienlijk nu we het als boeren collectief regelen.

Het is weer lente, de mooiste tijd van het jaar. Ik kan enorm genieten van alles wat groeit en bloeit in ons mooie groene Nederland. Ik ben al best wel op meer mooie plaatsen geweest in de wereld, maar zo groen als bij ons heb ik het nergens kunnen vinden. Een enorm groeizaam klimaat en onze boeren die het grootste deel van Nederland gratis onderhouden geeft dat wij allemaal elke dag kunnen genieten van al dat moois.

Terwijl wij in de tuin aan een bakje koffie zitten, hoor ik kievieten roepen en zien we ze over elkaar heen buitelen. Ook de zwaluwen zijn er weer. De lijsters, mezen en mussen en weet ik wat allemaal meer voor vogels vliegen af en aan. Dat zijn allemaal van die dingen waar je ’s winters naar verlangt.

Goed predatiebeheer

Dat is ook een van de redenen dat ik het weidevogelbeheer een warm hart toedraag. Ik maak me echt zorgen om het voortbestaan van kievieten, grutto’s, snippen en de wulp. Zonder goed predatiebeheer is het dweilen met de kraan open. Het is prachtig om met vrijwilligers of met hippe drones de nesten te lokaliseren. Maar het is dweilen met de kraan open als die nesten vervolgens worden leeg gevreten door vossen, marters, reigers, kraaien en zelfs ooievaars.

Er wordt volop onderzoek gedaan naar oplossingen. Iedereen is het er in ieder geval wel over eens dat het zo niet langer kan. Jagers doen hun best, maar regels maken hun werk onmogelijk. Er loopt al een aantal proeven met afschermen van gebieden met schrikdraad. Daar kun je inderdaad de vos mee tegenhouden, maar wat helpt het tegen alles wat vliegen kan?

‘Bijna de helft van het beschikbare budget ging op aan administratie en controle van de uitvoering’

We hebben in Nederland een aantal Natuurverenigingen die agrarisch natuurbeheer ondersteunen. Zij zorgen ervoor dat er geld beschikbaar is en wordt uitgekeerd aan de deelnemers aan weidevogelpakketten. Dat kan ook in de vorm van een uitgestelde maaidatum of bijvoorbeeld akkerranden inzaaien met bloemen. In het verleden, toen de regelingen nog door het ministerie werden uitgevoerd, ging bijna de helft van het beschikbare budget op aan administratie en controle van de uitvoering. Een paar jaar geleden zijn we dat als boeren zelf gaan doen met de intentie dat de overheadkosten onder de 20% moesten blijven. Ik kan u met trots vertellen dat we dat als collectieven van natuurverenigingen zelfs makkelijk redden.

‘Agrariërs kunnen terreinbeheren veel goedkoper en nog belangrijker, ook veel efficiënter’

Ik zie een grote toekomst voor deze clubs. Boeren die op een gedeelte van hun bedrijf natuurinclusief boeren zijn hot. Onze terreinbeherende instanties zijn hun glazen aan het ingooien met losgeslagen ecologen aan het roer. Kijk maar naar de Oostvaardersplassen. Schaamteloos hoe daar met dieren en onze natuur wordt omgegaan. Agrariërs kunnen dat veel goedkoper en nog belangrijker, ook veel efficiënter. Maar niet gratis uiteraard. Terreinbeherende agrariërs? Daar word ik een beetje warm van!

Of registreer je om te kunnen reageren.