Commentaar

‘PAS nog lang niet dood’

Een uitspraak van de Raad van State vestigt weer eens alle aandacht op het stikstofbeleid (PAS).

Dit is een ingenieuze regeling waarin belangen van natuur en economie tegen elkaar afgewogen worden.

Ammoniakuitstoot moet omlaag

Een typisch product van het poldermodel. Beetje geven, beetje nemen, win-win en vooral: alle ballen op technologische vernieuwing. De kern: veehouders bij kwetsbare natuurgebieden kunnen groeien onder strikte voorwaarden. De belangrijkste: de totale ammoniakuitstoot moet lager worden. Daarbij is er een soort quotering gemaakt van de beschikbare ruimte – een verdeling tussen verschillende sectoren (verkeer, landbouw) én een verdeling in de tijd: tot 1 juli dit jaar is maar een beperkte ‘buffer’ aan ontwikkelingsruimte beschikbaar.

‘Beter een lelijke regeling dan totale stilstand’

Al ver voor de start van het PAS was er heisa over. Links vindt het te slap naar de boeren. Vanuit de landbouw is er juist veel kritiek op de onderbouwing van dit systeem. Vragen over de rechtmatigheid liggen al een tijdje bij het Europese Hof van Justitie.

Ontwikkelingsruimte PAS opgesnoept

Eigenlijk is maar één groep blij: de activisten die de weg naar de rechter weten te vinden. Zij boeken nu een succes: twee van de vijf vergunningen waar zij tegen procedeerden zijn geschorst. Want het voorraadje ontwikkelingsruimte is in sommige regio’s opgesnoept.

Maar hun succes is niet totaal, en betekent niet het einde van de PAS. En dat is maar goed ook. Beter een lelijke regeling dan totale stilstand.

Of registreer je om te kunnen reageren.