30 reacties

‘Het mestbeleid faalt, dat is de harde boodschap’

Als Nederland zo doorgaat op het gebied van mest, zijn afgesproken milieudoelen onhaalbaar, vreest Rik Grashoff. Hij heeft dit in Brussel aangekaart. Kritiek dat hij daar ambtenaren ‘nepnieuws’ zou voorleggen, verwerpt hij.

Harde conclusies

De harde conclusies over het mestbeleid verzin ik niet zelf. Dat doen wetenschappelijke instituten en beoordelingsinstanties. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) oordeelde nog in 2017 dat “de druk van de landbouw op ons milieu onverminderd hoog is”. Het oordeel van het milieu-effectrapport over het nieuwe mestbeleid in het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn was snoeihard: met dit plan gaan we de doelen niet halen. Het RIVM constateerde dat de te hoge concentratie van ammoniak in de lucht al tien jaar niet meer afneemt, maar zelfs licht stijgt.

De afgelopen tien jaar neemt de veel te hoge druk van de landbouw (onder meer door mest) op de kwaliteit van water en lucht nauwelijks meer af, zegt Rik Grashoff. Foto: Herbert Wiggerman
De afgelopen tien jaar neemt de veel te hoge druk van de landbouw (onder meer door mest) op de kwaliteit van water en lucht nauwelijks meer af, zegt Rik Grashoff. Foto: Herbert Wiggerman

Jarenlang weggekeken voor fraude

Dan het probleem van de mestfraude. Mede door het werk van NRC, maar ook door interne rapportages van de NVWA wordt duidelijk: er wordt op grote schaal gefraudeerd met mest. De Nederlandse regering heeft jarenlang weggekeken voor deze fraude en bezuinigingen maakten het onmogelijk om effectief te handhaven. Nu pas lijkt dit probleem serieus te worden genomen.

Mestfraude harder en effectiever aanpakken

Over dit alles ben ik twee weken geleden met topambtenaren van de Europese Commissie in gesprek gegaan. Ik heb wetenschappelijke rapporten gedeeld. Ik pleitte ervoor dat Europa Nederland opdraagt om beter dan nu het milieu te beschermen, zodat we gaan voldoen aan de afspraken. Ook bepleitte ik dat de Nederlandse overheid de mestfraude harder en effectiever moet aanpakken.

‘Als we de boodschap niet willen horen, noemen we het nepnieuws’

Slechte rapportcijfers voor natuur en milieu

Annie Schreijer-Pierik, Europarlementariër voor het CDA, verwijt mij in een blog dat ik ambtenaren met ‘nepnieuws’ heb bewerkt. Het lijkt een nieuwe traditie te worden om boodschappen die je niet bevallen nepnieuws te noemen. Schreijer-Pierik is daar goed in. Dat is heel erg onverstandig van haar. Niet alleen voor ons aller belang van gezondheid, natuur en milieu, maar óók voor de vele goedwillende boeren. De effecten van grootschalige fraude en ineffectief beleid zijn terug te zien in de slechte rapportcijfers voor milieu en natuur en zullen leiden tot verdere aanscherping van regels, waar juist deze boeren weer onder lijden.

‘Het CDA doet er verstandig aan om, in plaats van bagatelliseren en wegkijken, samen op zoek te gaan naar oplossingen’

Potje van het landbouwbeleid

De afgelopen jaren is, mede door het CDA, een potje gemaakt van het landbouwbeleid. Deze partij is pleitbezorger geweest van steeds verdere intensivering van de Nederlandse landbouw, terwijl die al tegen haar grenzen aan loopt. Zo was het CDA warm voorstander van het afschaffen van het melkquotum, wat uiteindelijk dramatische gevolgen heeft gehad voor melkveehouders. Boeren kregen te maken met ingewikkelde fosfaatregels en moesten na uitbreiding weer krimpen. Velen leden ongelofelijke schade. Een desastreuze fout.

Samen op zoek gaan naar oplossingen

Het CDA doet er verstandig aan om, in plaats van bagatelliseren en wegkijken, samen op zoek te gaan naar oplossingen. Dit zodat we de komende jaren kunnen bouwen aan een gezonde en duurzame landbouw.

Laatste reacties

 • bankivahoen

  Hoe zou dit heerschap zich later voelen in het bejaardenhuis denk ik wel eens , zou hij denken die voedselvoorziening heb ik toch maar mooi onder valse voorwendselen ( nepnieuws) het land uitgewerkt? Enigste wat hij wel lastig vond was dat het voedsel op een gegeven moment op de bon kwam en er vele schermutselingen plaatsvonden bij het uitdelen. Maar goed ik heb mijn hele luie levendje lekker genoten van nietsnutten en subsidiepotten legen.


 • Bennie Stevelink

  Grashoff spreekt met geen woord over het halen van de nitraatdoelstelling onder grasland. Vrijwel overal wordt onder grasland de norm van <50 Mg nitraat gehaald. In het buitenland, met een veel lagere veebezetting, wordt deze norm NIET gehaald.

 • .....

  Wat een verachtelijk mens

 • Jan-Zonderland

  Grashoff probeert het vuur aan de schenen van de veehouderij nog maar weer eens wat op te poken nu blijkt dat het allemaal wel heel erg meevalt met die mestfraude en het tweelingengedoe. Opeens komt ie weer met het beruchte artikel van het NRC, vergeet gemakshalve de rectificatie in diezelfde krant ook even te vermelden en blaat maar wat over amoniakgehaltes zonder ook maar enige onderbouwing. 1 Ding krijgt hij misschien wel gelijk in dat onder de huidige regels de milieudoelen niet gehaald gaan worden. Nee dat kan de landbouw ook niet alleen als alle andere sectoren gewoon hun gang mogen blijven gaan.

 • farmerbn

  Ik hoor niks over de lekke riolen in de kuststrook van Nederland.

 • agd2

  Het is een gevaarlijke coalitie tussen links en rechts in Den Haag,vvd krijgt ongehinderd ruim baan voor de luchtvaart ,Rotterdam mag chemisch afval door de stookolie van zeeschepen mengen en de linkse partijen mogen de veehouderij nota bene de meest circulaire sector de nek om draaien om zogenaamd milieudoelen te halen.Daarbij een zeer selectieve media en een giftige mix is daar.

 • John74

  Het is zo makelijk om alles wat met milieu te maken heeft af te wenden op de landbouw een groep individueen die niet of heel slecht georganiseert zijn. Ze moeten de luchtvaart de scheepvaart en de auto bezitter eens net zo hard aanpakken als dat ze dat met de landbouw doen. Oja dat mag niet dat is maatschappelijk belang .Gewoon door gaan met boertje pest.

 • j.verstraten1

  Bennie je hebt helemaal gelijk. En Grashof weet dat ook. En ipv aan oplossingen te werken is het effect van de missie Grashof vooral dat de weerstand op verlenen derogatie in Brussel gevoed word.

 • Bennie Stevelink

  Jos, je noemt zelf de derogatie als motief van Grashoff. Het wordt inmiddels steeds meer duidelijk dat die zogenaamde tweelingenfraude grotendeels fake is. Samen met een aantal anderen op deze site heb ik het vermoeden dat deze fake met opzet in gang is gezet met een politiek doel: het beïnvloeden van de besluitvorming over derogatie. Hoe denk jij hier over of durf jij als voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van ZLTO hier geen uitspraak over te doen?

 • j.verstraten1

  Er is geen vakgroep melkvee ZLTO meer en dus ook geen voorzitter. En ja, ik begrijp ook dat de ontwikkelingen van de laatste tijd het vermoeden doen groeien dat er sprake is van opzet. Het hangt allemaal erg van toevalligheden aan elkaar, zoals ik vorige week al op foodlog schreef. Of we daar ooit achter komen?

 • j.verstraten1

  Rick, als je toevallig de reacties op je artikel leest, wat voor oplossingen heb je in Brussel aangedragen behalve controle op fraude en regeltjes en minder dieren om het milieu beter te beschermen?
  Meer grasland en minder mais en aardappelen verbouwen?
  Jij weet ook best dat de toe en weer afname van de melkveestapel niet de oorzaak is van het niet verder dalen van de nitraatgehaltes in het grondwater.

 • steenderen

  Deze man heeft maar 1 doel de landbouw zal kapot

 • fietskip

  Rik Grashof reageert zo typisch .
  Hij heeft de kennis en strooit met rapporten en iedereen die het niet eens met hem is "kijkt weg".
  Wat hij vergeet is dat verschillende van die rapporten onderuit gehaald zijn, en dat er ook heel andere informatie naar boven begint te komen die hem helemaal niet past.
  Het is ook typisch zoals hij reageert door de ander naar beneden te halen waardoor zijn of haar verhaal minder betrouwbaar klinkt.
  Zo reageren namelijk veel idealistisch partijen.

 • Ewullink

  Afleiding van het het echte milieuprobleem. Het oppompen en verbanden van Koolwaterstoffen (Olie Gas Kolen e.d.), maar ja we willen allemaal consumeren autorijden en opvlieg vakantie.............................

 • nvanrooij1

  Weer die Grashoff
  Hij is hard bezig om de derogatie onderuit te halen. Terwijl bij de meeste derogatiebedrijven zoals Bennie ook aangeeft de nitraatrichtlijn <50 mg gehaald wordt.
  Als er minder drijfmest gereden mag worden zal dit vervangen moeten worden door kunstmest ( als de planten tenminste het voedsel mogen krijgen om te kunnen groeien, maar misschien mag dat van hem ook niet). Kunstmest is voor de uitspoeling naar grondwater gevaarlijker als drijfmest.
  Hij haalt ook de ammoniakemissie aan die niet meer daalt, maar misschien is het voor hem ook eens goed om het rapport Ammoniak in Nederland van Hanekamp, Crok en Briggs eens te lezen om te zien hoe cijfers geinterpreteerd en gebruikt worden.

 • Almagro

  In dit land hebben we de gewoonte en traditie om mensen of groepen van mensen te beoordelen of te veroordelen op basis van feiten en toetsing aan regels die we met elkaar hebben afgesproken. Wanneer er partijen of individuen opstaan en hier van afwijken door mensen of groepen van mensen beoordelen of veroordelen op basis van afkomst, religie of het gedrag van individuelen binnen de groep, dan komt eenieder overeind om dit te veroordelen. En terecht, zo werkt een democratische rechtstaat.
  Wat mij nu bezig houd: hoe is het mogelijk dat een groep mensen, melkveehouders in dit geval, beoordeeld wordt op het gedrag van enkelen en weg gezet wordt als fraudeur en verkettert wordt in de media aangevoerd door bestuurders en politici. Ware het zo geweest dat deze groep afkomstig was uit een bepaald land of cultuur en als groep in de hoek getrapt als fraudeurs dan waren de bestuurders en politici massaal aangevallen en op hun bedenkelijke standpunten gewezen. En terecht .
  Waarom gebeurt dat nu dan niet en laat men alles zo gebeuren?

 • De harde boodschap is dat de heer Grashoff een trieste man is.Hij is tegen beter weten in suggestief bezig.Ondanks dat verschillende rapporten laten zien dat we met de mestwetgeving op de goede weg zijn,blijft hij zich in Brussel beijveren ,zodat Nederland geen nieuwe derogatie krijgt.Jammer dat hij telkens in dit blad een podium krijgt.Sorry het moest er even uit

 • info519

  waarom zwijgt hij over de riool overstorten en de rapporten van Geesje Rotgers?...dat is pas echt foute boel

 • Mbmb

  Grashof is een proto type van een uitgesproken anti boer uit links activistische hoek. Fijn genietend van zijn salaris van 1,5 ton reist hij op kosten van de belastingbetaler naar Brussel om ons actief onderuit te schoppen. Liegen en misleiden is voor hem een middel om de derogatie onderuit te halen. Doel: ban de boer uit Nederland. Maak plaats voor woningen voor zoveel mogelijk immigranten aangevuld met geld vretende natuur. Zoooo slecht.

 • melkveehouder .

  @Grashoff. Je moet niet uit je nek kletsen. Het melkquotum was een Europese aangelegenheid waarop het CDA geen enkele invloed had. Bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel lag dit anders. Dáár heeft het CDA met de beslissende stem inderdaad vóór gestemd en dat weet jij verrekte goed. Het CDA, onze ‘boerenpartij’ die huilt met de wolven in het bos en de blijvers/opvolgers in de melkveehouderij aan de bedelstaf brengt.

  Vandaar die huichelachtige oproep om vooral samen met het CDA naar oplossingen te zoeken. Jullie liggen onder één deken, samen met onze rooie rakker Marc Calon van LTO.

  Je maakt één fout Rik. Je vergeet dat de hedendaagse boer goed geschoold, geïnformeerd en georiënteerd is. Vaak HBO en WO niveau. Die laten zich niet besodemieteren door dubbele agenda’s van politici c.q. mensen zoals jij.

  De reden dat de landbouw continue onder vuur ligt komt niet in de laatste plaats doordat het ambtenarenapparaat grotendeels uit Groen Links symphatisanten bestaat. Die zich vervolgens verschuilen achter ‘ wetenschappelijke rapporten en beoordelingsinstanties’ c.q. van eigen mensen uit deze groene politieke club. Een hoog van ‘ wij van wc -eend adviseren wc- eend’ gehalte. En ook dat weet jij drommels goed.


 • wmeulemanjr1

  De 'fosfaatrechten-uitmelkkoe' is inmiddels 'geboren'
  Nu van de derogatie nog even een 'onhaalbaar spook' maken en velen zijn weer dik tevreden!

 • agd2

  Door natuurmonumenten uitgeroepen als groenste politicus van het jaar met de omschrijving groene straatvechter,wat inhoud dat er geen plek is voor nuance en zoeken naar consensis

 • Boer Nico

  je verdiend het stukje gras in je naam niet

 • muisje65

  en hoff ook niet

 • veldzicht

  Laat die Rik Grashoff dan gewoon eerlijk zijn en zeggen dat ie de pest heeft aan die boeren,net zo als zijn maatjes bij Gr.L. Bijna net zo erg als die lui bij de PvdD.
  maar die hebben een dubbele agenda met de vegetarische slager.

 • Henk.visscher

  Grashoff is een tweede Volkert van der G. Mileuziek en de realiteit niet onder ogen willen zien, helemaal verblind door zijn mileureligie.

 • .....

  Grashoff wil maar één ding , de veehouderij moet oprotten uit Nederland

 • wienbemelmans

  het is gewoon een kwal van een vent ze weten niet waar het eten vandaan komt,hij denkt uit de cantine zo als zoveel van dat volk. maar het wordt steeds duidelijker ze willen de boeren weg hebben,

 • koestal

  wienbemelmans@helemaal mee eens

 • koestal

  Grashoff,ga maar lekker dineren in Brussel,net als die andere EU-parlementariers,en niet vergeten te declareren.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.