Expertblog

41 reacties

‘Stop met boeren Nederland uit te pesten!’

Wat een rampjaar was 2018 voor de Nederlandse landbouw. De hittegolf en droogte, waar gebieden als Twente nu nog steeds kampen met droge sloten. Tel daarbij de lage prijzen van veel land- en tuinbouwproducten: logisch dat de gemiddelde inkomens dit jaar 11% daalden, tot onder het gemiddelde van de afgelopen jaren, meldde het CBS vorige week.

Melkveehouders moesten dan nog koeien wegdoen wegens het plafond aan fosfaatrechten. De regeling is zo krakkemikkig dat duizenden rechtszaken moesten worden gestart. De regeling houdt geen rekening met knelgevallen. Vele familiebedrijven hebben daarom de moeilijke keus: failliet gaan of crimineel een paar koeien extra houden? Alle betrokken politieke en belangenorganisaties geven nu toe dat ze steken hebben laten vallen, maar daar is niemand mee geholpen.

Onterechte beschuldigingen

Boeren en boerinnen zijn dit jaar zwaar op de proef gesteld. En dat is spijtig en veelal onterecht. Juist agrarische ondernemers doen zo ontzettend hun best doen voor de samenleving. De koeien lopen in de wei, we helpen weidevogels, de lucht wordt gewassen van ammoniak, we hebben ‘open dagen’ en Twitter-acties om maar de gunst van het publiek te winnen.

Altijd gaat de beschuldigende vinger naar de landbouw

Helaas lachen andere sectoren in hun vuistje. Schiphol en Lelystad willen niet minder, maar méér vliegtuigen laten opstijgen. De auto’s hoeven niet zoveel schoner te worden als aanvankelijk gepland. En Nederland maakt ook weinig vaart met zonnepanelen en windmolens, vergeleken met andere EU-landen. Maar altijd gaat de beschuldigende vinger naar de landbouw. Je doet het niet goed of het deugt niet: meer keuze is er niet. Na de geitenstops nu weer een actievoerder van “Konijnen in Nood” die op tv haat zaait tegen de Nederlandse konijnenhouders, die in de EU juist voorop lopen met welzijnsregels.

Nederland moet ophouden de boeren het land uit te pesten

We moeten hopen en verwachten dat het beter zal gaan. Het publiek zal toch een keer genoeg krijgen van al het ‘fake news’ van de anti-landbouwactivisten? De politiek zal toch een keer de inspanningen van de Nederlandse boer gaan belonen? De retail zal toch een keer een eerlijke prijs moeten betalen voor de Nederlandse kwaliteit?

In Brussel hebben we de afgelopen dagen al een stap gezet, ondanks tegenstribbelen van liberalen zoals de VVD. We hebben met EU-commissaris Phil Hogan (landbouw) en de EU-landen een akkoord bereikt over een eerlijker handelsketen, om de grote macht van sommige supermarkten in te perken.

Meer akkoorden nodig

We hebben veel meer van zulke akkoorden nodig. Dat is althans wel mijn inzet. Zeker nu ik door mijn CDA op een fors hogere plaats op de kandidatenlijst ben geplaatst: ik ga van de 25e naar de 5e plek.

Het is erg belangrijk dat er mensen met praktijkkennis van de boerderij meebeslissen

Eind mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, het is erg belangrijk dat er mensen met praktijkkennis van de boerderij meebeslissen; zeker bij de grootste fractie van het Europees Parlement- erg belangrijk voor de besluitvorming in Europa.

Alleen zo kunnen we hoop houden op een betere toekomst voor de Nederlandse boeren en boerinnen. Ik wens u een hele prettige Kerst, geniet met je familie. En altijd positief blijven denken!

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Dan heb jij wel goed geboerd Annie! Fijne feestdagen en d'r an volgend joar.

 • onderwater

  He annie waarom zijn je collega's in de tweede kamer zo stil ? Ik had wel wat meer vuurwerk van je collega's verwacht . Nu heb ik gevoel dat mijn stem aan de cda weggegooid is en als ik bij de Europese verkiezingen weer cda stemt het zelfde gaat gebeuren .

 • farmerbn

  Als het CDA zo meegaand is met de boeren dan hadden ze een landbouwminister moeten opeisen. Dat hebben ze bewust niet gedaan en de eer overgelaten aan de CU. Slim gespeeld want CDA wist dat er niks te halen was voor de boeren gezien het regeeraccoord. Konden de boeren vroeger blindelings vertrouwen op het CDA, nu is er voor de boeren eigenlijk geen enkele partij in ze geinteresseerd. Ze kunnen gewoon het land uitgepest worden.

 • maxisprint

  SGP stemmen is het beste, maar dat is Nederlandse partij

 • Bolder01

  Gaan we zeker doen, oprotten p.v.d.d & G.l. & p.v.d.a DE HELE linkse kliek

 • Maas1

  @ Maxisprint is het niet zo dat de SGP mede gevoed wil worden in de kamer door de boeren uit het veld en daarvoor een " club" heeft samengesteld.Als dat zo is is dat een insteek die buiten de gevestigde info en overleg structuren omgaat.Op zich niet verkeerd ongetwijfelt loopt de politiek en o.a de LTO zich de benen uit het lijf maar het zijn vaak standpunten die vaak voor de buiten wereld zelf " bedacht" zijn.Het geluid van de boer uit het veld zou beter tot z'n recht komen als het gelijk op tafel licht.Als we dan toch kritisch zijn kunnen we ons ook gelijk afvragen of de LTO er is voor de blijvers of voor de stoppers en weegt het belang van de rundvee sector altijd zwaarder dan de overige sectoren! Het systeem van de mestwetgeving e.d.zit zodanig in elkaar dat het belang van de rundvee sector voorop wordt gesteld boven die van overige sectoren. Dit hoort niet zo te zijn elke sector met zijn eigen specifieke dient als zodanig te worden behandeld en mag niet onderdeel worden van de shit uit een andere sector. Als men geen keuze kan maken en de belangen verstrengeld laat verlopen tussen de stoppers en de blijvers splits je dan op,en raadpleeg vaker de achterban dan had dat wellicht invloed gehad op enorme puinhoop die nu is ontstaan met het fosfaatrechten stelsel.

 • agratax.1

  Zo lang onze voedingsindustrie zijn grondstoffen tegen dump prijzen kan invaren, zal de Nederlandse boer zijn extra inspanningen nooit beloond zien. helaas zijn wij Nederlanders niet zo Nederland minded, dat ze van eigen bodem willen eten. De Nederlander is en blijft een handelaar en dan geldt de laagste prijs. Laten we eerlijk zijn "Hoe meer ons voedsel is bewerkt, hoe minder we kunnen zien waarvan het gemaakt is". De super kwaliteit van Nederlandse agrarische producten is voor de consument niet zichtbaar, hij moet maar afgaan op de certificering en kwaliteitscontrole certificaten. Allemaal zaken die niet zichtbaar zijn aan het eind product. Het gevolg van deze open markt laat zich elke dag merken op de boerderij, super product tegen mondiale bulk prijs. Als Annie Schrijver serieus is, komt ze met een oplossing, die verder gaat dan een regeling dat extra moeite beloont moet worden gecombineerd met een regeling waarbij de boer zijn extra moeite beloont krijgt en de consument geen prijsverschil heeft tussen import of eigen product.

 • farmerbn

  Importverbod van landbouwproducten die op een wijze zijn gemaakt die in Europa verboden is, zou veel problemen oplossen. Dat moet de politiek regelen maar de politiek doet dat niet omdat ze bang zijn dat de audies, renaults enz dan ook niet meer gepruimd worden in het buitenland. De politiek kiest niet voor de boer.

 • varken23

  Er zijn meer partijen die goed aan boeren en hun landbouwproducten verdienen, niet alleen de supermarkten. Alle schakels (horizontaal, verticaal of diagonaal het maakt niet uit!) in de keten verdienen ruim aan de boeren. In feite is er met de huidige opbrengstprijzen al geld genoeg het is alleen slecht verdeeld (en er zijn te veel partijen die meeliften/parasiteren). Kijk daar ook eens naar.
  We focussen ons al zo lang alleen op de supermarkten en opbrengstprijzen, met minimaal of geen resultaat. Het belangrijkste is dat we weer concurrerend worden. Boeren moeten worden beloond voor de grote bijdragen die ze leveren aan de economie.

  Boeren werken zeer efficiënt niemand die met zo'n laag inkomen voor zichzelf, zoveel geld en werk gelegenheid voor anderen creëert.

 • Nieuw.

  @varken23, farmer, agratax etc. klopt alles wat jullie schrijven. Voor politici zijn boeren een kleine minderheid, vooral in Nederland zelfs liever kwijt dan rijk omdat ze te veel ruimte (grond) in bezit hebben. Goedkoop voedsel voor de bevolking is belangrijker, milieu en welzijnsregels alleen goede partij pr met als bijkomende voordeel legitiem boertje pesten. Fairtrade ja, fair level playing field nee, een duidelijk voorbeeld van een dubbele hypocriete moraal. Of Annie er wat aan zal veranderen betwijfel ik, maar met de verkiezingen voor de deur moet ze minimaal doen alsof. Succes

 • husky

  Door de schaal vergroting en velen met nog maar een tak op zijn bedrijf, heeft er voor gezorgd dat er geen samenhorigheid meer is onder de boeren, wat zou het mooi zijn als duizenden boeren, tuinders enz. een lijn trokken en symbolisch hun sleutel van hun bedrijf in Den Haag neer zouden gooien met een duidelijk verhaal dat ze het zat zijn om wegepest te worden.

 • varken23

  @ g.camps ben van mening dat de overheid de boeren niet liever kwijt dan rijk is, maar willen dat ze zoveel mogelijk bijdrage aan de economie. Wet en regelgeving worden gecreëerd om investeringen en werkgelegenheid te forceren. Wanneer je bijvoorbeeld moet investeren en je beleend geld op je grond. Wordt het geld dat vastzat in die grond vloeibaar gemaakt en komt beschikbaar voor de economie. Onroerend goed waar bijvoorbeeld geen hypotheek opzit verdiend een bank niks aan. En het geld dat beschikbaar komt bij het aangaan van de hypotheek wordt weer geïnvesteerd binnen de agrosector. Zo wordt wat vast was vloeibaar....Bovendien zullen boeren die net geïnvesteerd hebben niet zo snel hun bedrijf beëindigen het garandeerd dus ook nog een productie volume waar via de voor en achterkant van de boerderij weer aan verdient kan worden. Zo blijven de boeren waar het meest aan verdient kan worden over. Voor de overheid zijn de boeren ontzettend belangrijk. Dat ze daar onvoldoende voor beloond worden ben ik met je eens. Het grote nadeel is alleen dat veel van het geld dat door de periferie verdient is, in het buitenland wordt geïnvesteerd en op die manier weer een keer tegen gaat werken. Voor de Nederlandse boeren werkt het nu al tegen.

 • farmerbn

  Precies, boeren zonder schuld is top voor de boer maar niet voor alle anderen.

 • agratax.1

  Als ik alle reacties overzie, kom ik tot de conclusie "De banken / het kapitaal zal Annie Schrijver behulpzaam zijn bij het in stand houden van de boerenstand anders vloeit er te veel kapitaal weg door een overvoerde grondmarkt als er te veel stoppers of te weinig kopers zijn. Ik herinner me nog de tijd dat de grote boeren bank vele honderden hectares liet bewerken door loonwerkers omdat ze vreesden voor grondprijsdaling als deze percelen op de markt zouden komen. Grondprijsdaling betekent immers "afwaarderen van hypothecaire zekerheid van alle agrarische hypotheken". Dus Annie zal de kans krijgen haar wens "boeren blijven hun slaven bestaan behouden" om te zetten in werkelijkheid. Annie zal met haar wens beleid helaas de voedselzekerheid niet dienen omdat daar veel zwaardere maatregelen nodig zijn. Maatregelen die het groot kapitaal nog meer pijn doen dan enige steun aan de landbouw verstrekken.

 • Nieuw.

  @varken 23, dus volgens jou reactie is het nog triester gesteld. De overheid wil naast goedkope arbeid, topproducten afdwingen en daarvoor de boer zelf laten betalen via zware hypothecaire financieringen en zo de strop om zijn hals hangen. Boeren zien als kapitaal leveranciers om het algemeen belang of politieke belang te dienen. Een marktbescherming , uniforme EU regels zou je toch minimaal verwachten binnen Europa.

 • Bennie Stevelink

  Ik lees hier verschillende complot-theorieën waarmee regelgeving en financiele krapte van de boer verklaard wordt. Zelf geloof ik niet dat de oorzaak ligt bij een complot maar bij de sectorale structuur die wij zelf hebben gecreëerd.
  Hoge veedichtheid leidt tot veel regels en hoge kosten.
  Een oplossing kan zijn dat we productierechten van stoppers voor een deel uit de markt nemen. Naarmate de veedichtheid afneemt daalt de kostprijs voor de blijvers en kan tevens de regelgeving minder worden.

 • Nieuw.

  Bennie, het is geen complot maar beleid. Waarom geen Zwitsers of Noors model waarbij kleine bedrijven een goed inkomen kunnen behalen zonder veel milieu belasting en met een hoog aaibaarheidsgehalte.

 • a van Gerwen

  @Bennie, noem eens een land waar de landbouwers wel een goede eerlijke verdienste hebben en ook nog eens op de vrije wereldmarkt moeten opereren. Ik ken ze niet, en als ik de geleerden moet geloven hebben we in Nederland een hoge kostprijs, met andere woorden de meeste landen zitten lager. Kostprijs alleen is dus niet bepalend .

 • Almagro

  Complot theorie, banken en overheden die samenspannen, malversatie"s en beïnvloeding van de grondprijs, toe maar. Het lijkt hier zowaar een schurkenstaat te worden. Maar zo gaat het echt niet worden, gelukkig niet. Het licht allemaal véél simpeler. De Nederlandse boer is één van de beste ter wereld. Ze zijn ook nog eens opgegroeid in één van de meest vruchtbare gebieden ter wereld en in een gematigd klimaat waar de regen het hele jaar door valt zodat zowat alles verbouwt kan worden met een goede opbrengst. Daarbij zijn ze ook nog naar school geweest in het land met het beste onderwijs op landbouw gebied, ja zo goed dat onze Wageningse universiteit de beste ter wereld schijnt te zijn. Jarenlang was dit alles een optimale mix waardoor onze agro cluster wereldwijd één van de belangrijkste spelers is geworden en op veel gebied leading in de business. De Nederlandse boer bleek zó goed te zijn dat de toeleverende en verwerkende industrie kon groeien en ontwikkelen zonder zich zorgen te maken om aanvoer van grondstoffen of afzet van product, het groeimodel werkte perfect en bleef de kostenstijging voor. Simpel gezegd: het ging gewoon van de prijs van de grondstof af en de primaire producent ving dit op door groei. Bijkomend voordeel was dat men verzekert was van goed en goedkoop voedsel en de overheid zich bezig kon houden met zaken waar de welvaart hoger en dus de burger beter van werd.
  Tot zover de successen .

 • Almagro

  Vervolg. De ruimte werd steeds beperkter en andere partijen begonnen zich te roeren. Hadden we vroeger een sterke lobby in de politiek: nu is het politieke speelveld verandert en de Europese Unie begon zich tot overmaat van ramp ook nog eens te roeren.Maar hoe nu verder? Daar zijn dus verschillende meningen over maar zeker is wel dat de groei er uit is en er zelfs een krimp aan zit te komen. Op zich niet zo'n ramp ware het niet dat ons groeimodel en daarmee ons verdienmodel hierop niet is berekent en daarop nog niet is aangepast. Dan moeten we dat nog even regelen zou je zeggen maar zó gemakkelijk blijkt dat niet te gaan. Mede omdat die Nederlandse boeren individualistisch zijn ingesteld en dus niet best samenwerken. Zowel naar politiek en samenleving als naar de markt. Daardoor krijgen anderen de kans om hun zaakjes te regelen en wordt er meer over de boeren dan mét de boeren beslist. Ook aan de afzet kant regelt men de zaakjes: na aftrek van kosten en marge gaat het restant naar de primaire producent. Uit ervaring weet men dat ze nooit op één lijn gaan staan en daarom blijven ze gewoon grondstoffen leveranciers die het beste maken wat er in de markt te krijgen is. Ze hebben alleen nagelaten om hun product te verkopen en weten dan ook nooit wanneer er genoeg is en produceren dus door tot de prijs zakt. Dat is de garantie voor de rest van de keten dat ze door kunnen gaan met de manier zoals ze gewent zijn.

 • farmer135

  Ben het niet helemaal eens met almagro, boeren werken wel degelijk samen in de zuivelcooperatie, dat deze momenteel wat hapert en hun producten wat beter zouden kunnen verkopen doet daar niks aan af.
  De opstapelende regelgeving vanuit de overheid werkt wel als een molensteen.

 • Bennie Stevelink

  @Almagro, jij zoekt de oplossing in een hogere opbrengstprijs. Echter, deze is in Nederland al hoger dan in andere landen, mede door de goede afzetstructuur.
  Het probleem ligt volgens mij bij een te hoge kostprijs. Vooral de laatste 10 tot 15% van de productie verhoogt de kostprijs enorm.

  Zolang het mestoverschot beperkt is en je kunt het bij akkerbouwers kwijt kost dat €7 per M3. Wordt het mestoverschot groter en het moet naar een verwerker toe kost dat €20 per M3. Niet alleen de mest die naar de verwerker gaat kost dan €20, ook de mest die je nog naar akkerbouwers brengt kost vanaf dat moment €20.
  Is er in de omgeving genoeg ruwvoer kost een hectare mais €1500. Moet mais op grote afstand worden aangevoerd kost dat €500 extra. Niet alleen de mais die je van ver haalt kost dan €500 extra, ook de mais van de buurman kost vanaf dat moment €500 extra.
  Is de veedichtheid in het gebied laag dan zijn geen speciale emissiebeperkende maatregelen nodig. Is de veedichtheid hoger dan moet de stal emissiearm zijn. Is de veedichtheid nog hoger dan moet er een peperdure luchtwasser op de stal.

  Vooral in de meest veedichte gebieden doet men er goed aan eens een discussie te voeren of het voor iedereen niet beter is dat productierechten van stoppende boeren uit het gebied verdwijnen. Dat zou het rendement op de huidige veestapel van de blijvende boer wel eens aanzienlijk kunnen verbeteren en meer kunnen opleveren dan productierechten van stoppers overnemen.

 • Almagro

  @ farmer135, wat ik beweer in mijn betoog is natuurlijk enig sinds generaliserend maar ik hou me bij de grote lijnen in z'n algemeenheid. FRC is een goede uitzondering. Ze snappen dat de melkstroom gecontroleerd moet worden om overall een betere prijs te realiseren immers een paar procent overproductie kan de winst doen verdampen. Maar krijgen ze de leden mee in hun visie en plannen? Voor product ontwikkeling en vernieuwing is veel tijd en geld maar vooral vertrouwen nodig. Dat staat bijna haaks op een hoge actuele melkprijs en daar wordt toch in hoge mate het succes van het uitgezette beleid aan afgemeten. Men zou als één blok achter hún coöperatie moeten gaan staan maar wie dit forum vaker leest weet dat er soms heel anders wordt gedacht, sterker nog : met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. En jazeker: de opstapelende regelgeving doet een forse duit in het zakje. Ik verwijt deze overheid dat ze er debet aan zijn dat een hele beroepsgroep uit elkaar wordt gedreven en mensen tegen elkaar worden opgezet. Dat is ernstig en hun aan te rekenen. Maar ze komen ermee weg omdat er geen eenheid is die zegt: stop tot hier en niet verder.

 • Almagro

  @ Bennie Stevelink, klopt en daarom moet de productie beheerst worden, door de producenten wel te verstaan en niet door een gedrocht dat ze "fosfaatrechten" hebben genoemd want dat werkt extreem kostprijs verhogend. En wat het met individuele boeren doet: zie hierboven.

 • Almagro

  @ Bennie Stevelink, de opbrengstprijs is misschien hoger dan in omringende landen maar dat moet ook wil je investeren in merken en concepten. Dat zal moeten wanneer je veel meer produceert dan de thuismarkt aan kan.

 • Nieuw.

  @Bennie, productie rechten van stoppers laten verdampen kan, hoe stel je je voor hoe blijvers dan rechten krijgen om te groeien om aan de benodigde licence to produce eisen te voldoen?

 • Alco

  Er zijn twee soorten boeren:
  Bij de éne heeft Bennie gelijk. Produceren met hoge afzetkosten voor mest en aanvoer van voer, daarbij moet bezinning komen.
  Maar de andere groep met ruimte wordt ook opgezadeld met allerlei overheidsmaatregelen, waardoor ook hun concurrentie positie in het geding komt.

 • Bennie Stevelink

  @Alco, daar heb ik een oplossing voor: aankoop van productierechten afhankelijk maken van grond. Dat zal er op de eerste plaats toe leiden dat productierechten goedkoop zullen zijn en weinig beslag zullen leggen op kapitaal.

  Boeren zonder productierechten is niet mogelijk omdat de varkens- en pluimveehouderij niet grondgebonden zijn. Je kunt niet twee systemen door elkaar gebruiken. Aankoop van productierechten afhankelijk maken van grond levert de best haalbare tussenweg: de varkens- en pluimveehouderij kunnen in hun huidige manier van werken doorgaan, intensieve melkveehouders kunnen in hun huidige situatie blijven bestaan en grondgebonden melkveehouders kunnen met weinig kapitaal groeien.
  Eventuele inkrimping van de veestapel om met de totale veestapel onder de peperdure milieugrenzen te komen kan door afroming van verhandelde fosfaatrechten, die dan niet weer opnieuw moeten worden uitgegeven maar definitief uit de markt moeten worden genomen.
  Een dergelijk systeem zal tegelijk leiden tot spreiding van de melkveehouderij waardoor de kostprijs op het laagst mogelijke niveau komt.

 • Alco

  En de boeren dan die door Bleker op het verkeerde been gezet werden door te verkondigen dat de oplossing was ter voorkoming van het doorbreken van het fosfaatplafond: Voerspoor en mestverwerking?
  Nee. De overheid moet voor het beklaagdenbankje. Zij hebben grote fouten begaan.
  En daarbij. Een veeboer is altijd afhankelijk van voer, dus een intensieve moet voer aankopen en dus ook mest afzetten, waardoor er geschoven kan worden met grond "onder" het bedrijf.
  Goedkope rechten dus een lange illusie.

 • Limburger

  Annie, mooi blog heb je geschreven. Het is geven en nemen en momenteel is het bij de boer alleen maar geven. Wie naar de troonrede heeft geluisterd moet iedereen een eerlijke kans krijgen in Nederland. Alleen bereik je niet veel maar samen kunnen we ver komen. Ik ben blij dat jij aan onze kant staat en je hier ook druk over maakt.

  Mijn volgende column gaat hier namelijk over.
  Met vriendelijke groet, Mat Smeets

 • veldzicht

  Nederland is geen agrarisch land meer , politiek heeft geen enkel gevoel voor de agrarische sector ,en de mensen zijn van de landbouw vervreemd en begrijpen er niks van en dat zal ook nooit meer terug komen,jammer ,maar daar zal de boer mee moeten leren leven.

 • Maas1

  @ Bennie ik zat jou reacties eens te lezen.Jij staat dus een systeem voor waarin de overheid gedwongen sturend optreedt aan de hand van fosfaatrechten al dan niet uit de markt te nemen evt gekoppeld aan de grond. Als het de kostprijs van de fosfaatrechten zou verlagen jaagt het de grondprijs wel op.Of beide. Het hele systeem is mij een gruwel en het grootste gedrogd wat er is bedacht. Ik ben voor vrij ondernemerschap binnen de gestelde ( milieu) voorwaarde met de overheid op gepaste afstand.Ik heb een bloed hekel aan de betutteling.

 • Alco

  Zo is het Maas1

 • Bennie Stevelink

  @Maas, het gaat niet om het betuttelen van ondernemerschap maar om het tegengaan van irrationeel gedrag onder het mom van ondernemerschap.

  Als in een beperkt gebied al meer dan 1000 melkveehouders zijn met meer dan 5 koeien per ha dan is toch niet te geloven dat je in de buurt nog mais kunt kopen of mest kunt plaatsen? De mais zal van grote afstand aangevoerd moeten worden en de mest zal op grote afstand afgevoerd moeten worden. Dit met hoge kosten.
  Als je dan nog eens wilt verdubbelen waarbij ook nog luchtwassers op de stal moeten zullen de kosten nog veel verder oplopen.
  Als je uit het gebied vertrekt naar een gebied waar ruimte is kun je voor iedere ha die je achterlaat 2 ha terugkopen. Het voer is vlakbij, mestplaatsing vlakbij en geen luchtwasser nodig. Hier voor kiezen, dát is ondernemerschap!
  In het gebied blijven zitten en daar verder willen uitbreiden, met steeds hogere kosten, wat heeft dat met ondernemerschap te maken?
  ZLTO blijft maar koersen op grondloze ontwikkeling onder het mom van “ruimte geven aan ondernemerschap”. Ieder weldenkend mens begrijpt toch dat dit niets te maken heeft met ondernemerschap maar dat hier heel wat anders aan de hand is. Iets waar bedrijven en mensen aan kapot gaan.

  Wordt vervolgt....

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.

  Ik lees regelmatig dat veel bedrijven te koop staan. Hier in Oost Nederland merk ik daar niets van. Dat speelt blijkbaar alleen in Brabant.
  Ook hoor ik verhalen over geestelijke nood en zelfdoding onder boeren. Ook daar merk ik in Oost Nederland niets van. Dat speelt blijkbaar ook alleen in Brabant.
  Toch blijft ZLTO in deze doodlopende weg doorgaan.

  Wat is de rol van Annie in deze? Zij speelt de rol van een verpleegster in oorlogstijd die achter het front aangaat om de gewonden op te lappen. In plaats van zich af te vragen wat de drijvende kracht achter deze oorlog is en welke stappen wij moeten zetten om deze te beëindigen.

 • kleine boer

  bennie waar is er dan een probleem? Als er in Brabant veel stoppen is er toch ruimte zat voor de blijvers en hoeft er niet gesleept te worden. Was jij het zelf niet die ook mest af moest zetten?

 • Maas1

  @Bennie je doet de rol van Annie volstrekt te kort zij gaat voor de troepen uit Europa in!
  Je kunt Nederland niet op nieuw inrichten om willen van de mest.Ik krijg het idee dat jij daar meer mee zit en het " probleem" projecteer op de sector.
  Mest geeft in de nabije toekomst ook de invulling van verwerking energie en opwaardering moet jij eens kijken wat er dan met de prijs of kostprijs gaat gebeuren! En wat zijn überhaupt afstanden in Europa laat staan in Nederland! Wat betreft de gesteldheid van je mede collega's daar zou ik maar voorzichtig mee zijn,er gaat veel verdriet en machteloosheid verscholen achter de voordeur.

 • Alco

  De melkveehouderij moet de problemen niet op zich nemen.
  Oplossing bij de melkveehouderij is niet verplaatsing.
  Dan moet eerst de varkenssector gesaneerd worden als er ruimte voor mest moet komen, anders is het water naar zee dragen.
  Btw. Het is maar zeer sporadisch dat er melkveemest naar het noorden getransporteerd wordt.
  ( Je bedenkt wat om je gelijk te krijgen Bennie! )

 • varken23

  Bij ons raak je drijfmest steeds moeilijker kwijt, omdat steeds meer tuinders en akkerbouwers gebruik maken van compost en helemaal geen drijfmest meer aanvoeren. Ben benieuwd hoe die trend zich gaat ontwikkelen.

 • Kelholt

  Annie, kun je even uitleggen waarom het CDA tegen de motie van Roelof Bisschop heeft gestemd en dat door het stemgedrag van het CDA de motie verworpen is?
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z24370&did=2018D60854
  Vele familiebedrijven die in de fosfaatproblemen zitten bespreken dit stemgedrag aan de keukentafel maar komen er niet uit waarom het CDA zo gestemd heeft. Leg jij dit aub even uit.

 • j.verstraten1

  Bennie ik ga een heel eind met je mee in je theorie. Je zag het in de jaren '80 dankzij de invoering van de superheffing ook. Maisprijzen in Brabant halveerden, grondprijzen daalden. Maar het effect was tijdelijk, mais werd vervangen door intensieve akkerbouwgewassen, grondhonger door de provincie en lagere bemestingsnormen joegen de druk weer op. In Brabant krimpt de melkveestapel al sinds de jaren 90 harder dan in de rest van Nederland. Dat proces word nu versterkt. Fosfaatrechten verplaatsen zich naar de grasrijke provincies met Friesland met stip op 1. Het levert achterblijvende melkveehouders weinig op omdat de gronden die vrijkomen waar geen melkkoeien meer zijn makkelijk bruikbaar zijn voor ( intensieve) akkerbouwteelten met veel hogere saldo's dan mais. En het mestoverschot zal ook na een opkoopregeling van intensief nog zodanig ruim zijn dat mestverwerking/export een bodem in de prijs legt. Niettemin koelt de markt af en krijg ik ook signalen dat de losse pachtprijzen aan het dalen zijn.

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.