Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Klimaat Nederland verandert sneller dan wereldwijd

De gemiddelde temperatuur stijgt in Nederlands sneller dan het wereldgemiddelde. Dat blijkt uit de Staat van ons Klimaat, opgemaakt door het KNMI. Sinds begin vorige eeuw is Nederland 2,3°C opgewarmd, ongeveer twee keer zoveel als de wereldwijde opwarming van 1,2°C.

Het jaar 2022 gaat bij het meteorologisch instituut de boeken in als het zonnigste en droogste jaar ooit. Vorige zomer viel gemiddeld 40% minder neerslag dan normaal. Daarnaast werd in 2022 in Nederland de meeste zonnestraling gemeten sinds de metingen in 1965 begonnen. De zonnestraling was in 2022 15% hoger dan gemiddeld. Door het zonnige weer verdampte de regen die wel viel in rap tempo, met een groot neerslagtekort en verdroging van het land als gevolg. Met een gemiddelde temperatuur van 11,6 °C was 2022 het op twee na warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1901, na 2014 en 2020 (beide 11,7 °C).

Trend zet door

De trend van hogere temperaturen en verdroging zet volgens KNMI door de klimaatverandering stevig door. “Bij de huidige trends bereikt de mondiale opwarming de 1,5 graad rond 2033, en de opwarming van het noordelijk halfrond 2 graden rond 2037”, becijfert het instituut. In Nederland is deze 2-gradengrens al in 2000 gepasseerd. In het Klimaatakkoord van Parijs is opgenomen dat de gemiddelde temperatuur wereldwijd liefst niet boven de 1,5 graad mag uitkomen en zeker niet boven de 2 graden.

Minder wind

KNMI mat in 2022 een gemiddelde windsnelheid van 4,8 m/s. Dat is 4% minder dan het gemiddelde van 5 m/s. In de zomer van 2022 was 11% minder wind dan normaal, terwijl de windsnelheid in de winter juist 5% hoger lag. Dit kwam vooral door de stormen die over het land trokken in de winterperiode.

De hogere temperatuur zorgt ook voor een snellere stijging van de zeespiegel. Gemiddeld stijgt deze 3,4 cm per decennium, maar de afgelopen tien jaar was dat 4,4 cm.

Het KNMI komt in oktober met een studie naar het toekomstig klimaatscenario’s voor Nederland.

Reacties

  1. De kleine ijstijd duurde van 1300 tot zo’n 1850. Dat was een goede tijd om als mens ervaring op te doen met misoogsten, honger, ziekte en alle ellende er rond om heen. Wees blij dat het nu wat warmer is! De thermometer locaties die vroeger in het open veld stonden zijn nu vaak volgebouwd of zijn van grasveld veranderd in een geasfalteerde parkeerplaats. Logisch dat het dan warmer is. Uit het verleden hebben wij de ervaring dat extra warmte positief was en kou zoals in de kleine ijstijd negatief. Wat betreft zeespiegel stijging weten we dat de aardkorst onder Nederland naar beneden getrokken wordt omdat de aardkorst onder Noorwegen omhoog gaat. Er is geen hoeveelheid geld waarmee klimaatsverandering te stoppen is. Gelukkig hebben we ruimschoots de tijd om ons aan te passen.

  2. En in Nederland is het stikstofprobleem ook veel groter dan in de rest van de wereld…

Beheer
WP Admin