Expertblog

12 reactieslaatste update:26 nov 2018

‘Niet afhankelijk worden van import landbouwproducten’

Het jaar 2021 lijkt misschien ver weg, maar het is al over ruim 2 jaar. Dan begint het vernieuwde Europees landbouwbeleid voor de komende 7 jaar. Helaas is er nog veel onduidelijk en ziet het er slecht uit.

Logisch dat boeren niet tevreden zijn. Er heerst veel onduidelijkheid en juist nu moeten we onze boeren een duidelijk toekomstperspectief bieden.

Ik vraag om snel meer duidelijkheid. Boeren en anderen in de sector moeten kunnen beslissen over de toekomst. Juist nu er al zoveel onzekerheid is in de sector!

EU-meerjarenbegroting

We weten bijvoorbeeld niet hoeveel geld er voor landbouw komt, zolang de totale omvang van de EU-meerjarenbegroting niet is vastgesteld. Daarbij maakt het ook veel verschil of de brexit doorgaat en hoe dat eruit gaat zien.

Het zou mooi zijn als we een akkoord bereiken vóór de Europese Parlementsverkiezingen (in mei). Anders dreigt meer vertraging en vooral politieke onzekerheid: hoe groot worden de politieke partijen die tegen de landbouw zijn?

Minder EU-geld voor landbouw

Echter, een snel besluit is verre van simpel. Zolang de EU-landen kibbelen over de EU-meerjarenbegroting, kunnen wij niet beslissen over het landbouwbeleid.

Het huidige voorstel biedt al 15% minder geld voor de sector. En dan gaat er nog eens 15% af voor ‘nationale doelen’, waarvan niemand nog weet wat die zijn. En dan nog een bedrag voor ‘groene en blauwe ecologische diensten’.

Lees verder onder de tweet.

Directe inkomenssteun

Ik ben fel tegen elke verlaging van de landbouwuitgaven. Behoud van directe inkomenssteun is belangrijk voor het toekomstperspectief, ook vergroeningsmogelijkheden via de boer als agrarisch natuurbeheerder. De maatschappij zal moeten betalen voor behoud van onze unieke Nederlandse landschappen.

Met een lager landbouwbudget geeft Europa het verkeerde signaal af

Milieu en dierenwelzijn

Landbouwinkomens zijn al 40% lager in vergelijking met andere economische sectoren! Met een lager landbouwbudget geeft Europa het verkeerde signaal af richting de boeren. De overheid vraagt onze voedselproducenten juist meer te doen voor milieu en dierenwelzijn.

Gezinsbedrijven

We moeten de toekomstige vitaliteit van ons platteland waarborgen met een moderne agenda, om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

Bovendien bestaan sommige EU-landen voor meer dan 70% uit platteland, lees: familie- gezinsbedrijven en plattelandsgemeenschappen. Deze vormen de ruggengraat van Europa.

Wereldbevolking voeden

De voedsel- en landbouworganisatie FAO waarschuwt dat we 70% meer voedsel moeten produceren in 2050 om de wereldbevolking te voeden. Hoe dan? We moeten als Europa zelfvoorzienend blijven voor onze dagelijkse voeding. We moeten Europa nooit afhankelijk maken van import van landbouwproducten zoals we nu al te afhankelijk zijn van import van energie!

Zonder duidelijke stip op de horizon, betekenen deze voorstellen een langzame dood voor onze mooie agrarische sector in Nederland en het einde van onze voorlopers rol wereldwijd.

Dat mogen we niet accepteren!

Laatste reacties

 • farmerbn

  Was het niet gewoon makkelijker geweest dat Schreijer landbouwminister geworden was? Niks van de zijlijn commentaar leveren maar zelf aan het roer staan? Ze hebben er niet voor gekozen en die rotbaan aan een ander gegeven. Landbouwminister zijn is politieke zelfmoord; tenminste als je in de landbouw wilt blijven werken. Er is niks positiefs uit het regeeraccoord te halen als landbouwminister dus aan de zijlijn blijven is het gemakkelijkst. Waarvan akte.

 • farmer135

  Duidelijke taal, ga ervoor Annie !

 • Kletskoe

  Preken voor eigen parochie. Het gaat erom wat CDA in het kabinet en kamer doet. En dat is andere koek.

 • Noordam2

  Annie, diegene die nog in de EU geloofd gelooft in sprookjes, tussen jouw regels door lees je het, er is geen eenheid en er komt geen eenheid. Als Juncker de zomertijd ( zeer belangrijk) op de agenda zet krijgen we in plaats van eenheid ieder land voor zich! hoe gaat het dan met onderwerpen die er wel toe doen!
  ik ben zeer pessimistisch

 • Alco

  EU is het voortdurend kronkelen naar voordeeltjes en ontwijken van verplichtingen.

 • Maas1

  Mooi gesproken Annie, de huidige boeren en opvolgers die er mee kappen nu en in de toekomst dat zal zijn weerslag hebben na 2030-2050.Er zal geen productie verhogingen meer plaats vinden althans geen 70%.Het is überhaupt de vraag of zelfs Nederland zich in de toekomst zelf voorzienend kan zijn qua voedsel en voedsel producenten. De gevolgen voor de toekomst laten zich raden.Boeren is een manier van leven en een levenslang leerproces als deze genen door gesneden zijn zal het niet terug keren. Wat men zaait zal men oogsten!

 • Nieuw.

  Snel stoppen met die EU, ze kunnen tot op heden nog niet eens een EU standaard regelen voor het Trekkerrijbewijs.

 • massy

  Allemaal energie stekken in iets waar toch niet naar geluisterd wordt.er blijft hier geen gezinsbedrijf over en misschien hellemaal wel geen landbouw. voedsel kopen is veel gemakkelijker en je hebt geen last van die verrekte boeren want die hebben altijd wat.maar alle kleinkinderen zullen straks wel blij zijn dat we nu dit beleid hebben bepaald!!

 • agratax.1

  Er staan weer verkiezingen voor de deur. De politiek wenst weer voldoende geld voor allerlei sectoren en belooft lagere lasten voor de burger. Helaas wensen dat er meer controle instanties komen en meer handhavers om hun onzinnige regels op te leggen aan de burger. Mijn voorstel zou zijn "Stop met de onzinnige controles met bij behorende ambtelijk apparaat en verhoog de landbouwprijzen zo dat er geen steun voor de boeren en het platteland nodig is". Dit geeft een enorme kosten verlaging bij de overheid en hierdoor is belasting verlaging mogelijk en op zijn plaats. De burger die meer aan eten uitgeeft, zal meer overhouden omdat er een eindeloze reeks beleidsmedewerkers voor de maatschappij zinniger werk (voedselproductie, bouw, verzorging etc.) kunnen gaan doen. Op deze wijze zou het probleem van de arbeidsmigratie met bij behorende woningbehoefte ook afnemen.

 • j.verstraten1

  Klinkt sympathiek maar vrij vertaald is de stip op de horizon dus conservatief inzetten op behoud van wat er was: belastinggeld rechtstreeks in de pocket van boeren, zodat ze niet kopje onder gaan en blijven produceren. Maar het blijft dan dus geld voor het gebruiksrecht van grond. De snelste route om het GLB ten grave te dragen, te beginnen in Nederland.

 • Johnny Hogenkamp

  Sociaal gezien een politiek correct pleidooi van Annie Schreijer. Echter vanuit boerenbelang en diens verdienmodel bezien is schaarste creëren het beste van het beste. Jonge boeren worden al niet meer geboren, er zijn legio Europese gebieden waar de cultuurgrond amper nog productief ingezet wordt. In productieve gebieden wordt juist grond onttrokken aan de landbouw voor het zogenaamde woningtekort (in ons land per 2 inwoners een woning), nepnatuur en zonneparken. Laat dit politieke afbraakbeleid nu nog maar mooi even doorsudderen, een continent krijgt de voedselproductie die het verdient.

 • Bennie Stevelink

  Europa is groot exporteur van zuivel en graan. Is het politiek te verdedigen dat de belastingbetaler moet betalen voor export?
  Pas als de zelfvoorzieningsgraad in Europa in de richting gaat van 100% zal voor de visie van mevrouw Schreijer breder draagvlak komen.
  Tot die tijd is aanvullend geld alleen binnen te halen via nevenactiviteiten zoals groene diensten.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.