Redactieblog

14 reacties

‘Gezinsbedrijf past bij minder efficiënte landbouw’

Hanna is een fan van Louise Fresco, voorzitter van het bestuur van ‘Wageningen’. Die heeft een brede blik en weet ontwikkelingen beeldend te schetsten. Zoals de toekomst van gezinsbedrijven in ons land.

“Gezinsbedrijven houden een rol in gebieden waar je het landschap duurzaam en leefbaar wil hebben”, zo zei Louise Fresco bij een van de jubileumbijeenkomsten van de 100 jarige Universiteit Wageningen.

Louise Fresco - Foto: ANP
Louise Fresco - Foto: ANP

Maar ze vervolgde: “Ik vind Toscane een mooi voorbeeld. Natuur en landschap zijn daar een bijproduct van een minder efficiënte landbouw. Daar passen gezinsbedrijven mooi in, die vooral leven van Europese subsidies voor olijfbomen. Anders zouden ze hun sobere bestaan niet kunnen rekken. Ze zorgen in ieder geval niet voor de voedselvoorziening. Dat moeten onze Nederlandse boeren doen.”

Hoe geld verdienen met ‘Toscaans duurzaam’?

“Dat bedoel ik nou”, zegt Hanna. “Als je voedselproducent bent, zoals de Nederlandse boer, ben je afhankelijk van de tucht van de markt. Als je dan ook nog Toscaans duurzaam moet zijn, kun je geen droog brood verdienen. Dat mis ik hier in de discussie over duurzaam. We moeten wel aan de eisen voldoen die de zogenaamde maatschappij stelt. We moeten het landschap terugbrengen naar vroeger, met meer biodiversiteit en variatie. Maar hoe we dan de kost kunnen verdienen, vertellen ze er niet bij”.

Concurreren op wereldmarkt met of zonder subsidie

Dat heeft Louise Fresco ook heel goed door. Ze denkt dat het gezinsbedrijf zich in Nederland heel anders zal ontwikkelen dan bijvoorbeeld in Toscane. Hier zijn efficiënte bedrijven nodig, die kunnen concurreren op de wereldmarkt. Ze zullen steeds groter worden. Kijk maar naar de laatste jaren. 10 jaar terug had je met 70 koeien nog een gemiddeld bedrijf. Nu is het aantal koeien al toegenomen tot een gemiddelde van 114 koeien.

Hanna voorziet 2 ontwikkelingen. Aan de ene kant kleine gezinsbedrijven met een neventak. Daarnaast zullen grote bedrijven doorgroeien. Subsidie zal dan naar de groep duurzame, extensieve, kleinere bedrijven gaan. Grotere efficiënte bedrijven zullen hun eigen broek moeten ophouden.

Laatste reacties

 • agratax.1

  Grote bedrijven hebben de toekomst. Ze zijn volgens de wetenschap Efficienter dan de gezinsbedrijven (per definitie klein). Gisteren was te lezen in Boerderij dat de extreem zware machines die efficient zijn onze bodem langzaam maar zeker verdichten en tot afnemende opbrengsten leiden. welk type bedrijf is nu Efficienter? Welk type bedrijf geeft de meeste kansen op mondiale voedselzekerheid Gezinsbedrijven of Grootschalige plantage landbouw? Hier heeft onze wetenschap nog steeds geen antwoord gegeven anders dan de rekenkundige uitkomst van meer kapitaal en minder menskracht is goed. Hier is duidelijk de invloed van het groot kapitaal merkbaar, de mensen die leven van kwartaalcijfers naar kwartaalcijfers en geen weet hebben van bodemleven en bodemstructuur in relatie met voedselproducten.

 • goed verwoord agratax.

 • Bennie Stevelink

  @agratax maakt in zijn reactie duidelijk dat je twee soorten duurzaamheid kunt onderscheiden.
  Op de eerste plaats “duurzaamheid” in de betekenis van wat de samenleving wenst. Het gaat hierbij vooral om belevingswaarde.
  Op de tweede plaats “duurzaamheid” in de betekenis van het kunnen voortzetten van van de productie. Bijvoorbeeld schoon grondwater is van belang voor vee en gewas. Vervuiling van grondwater met mineralen of bestrijdingsmiddelen bedreigt uiteindelijk de productie.
  Overdadig gebruik van antibiotica kan dierlijke productie verhogen maar veroorzaakt resistentie waardoor op langere termijn ziektes niet meer bestreden kunnen worden.
  In sommige landen leidt irrigatie tot verzilting. In het begin heeft men met de irrigatie een veel hogere opbrengst, maar op langere termijn groeit er als gevolg van de verzilting helemaal niets meer.
  Door gebruik van GMO gewassen wordt onkruid alleen nog met Roundup bestreden waardoor steeds meer onkruiden resistentie ontwikkelen en onkruidbestrijding steeds problematischer wordt.

 • farmerbn

  Vroeger had je keuterboerderijen en (moderne)gezinsbedrijven. Volgens dit artikel krijg je in de toekomst keutergezinsbedrijven en grote efficiente bedrijven. Over inflatie gesproken.

 • Attie

  Denk niet dat de grote van een bedrijf bepalend is in de toekomst, maar vooral sterk/zwak. Er moet simpelweg ruimte zijn om te investeren, voor lagekosten bedrijven zal er altijd een toekomst zijn!

 • A1967

  Fresco plaatst dus alles in hokjes, wat per definitie al veel zegt over de visie van een persoon .

 • Noordam2

  voor een duurzaam gebruik van akkerbouw grond is veel geld nodig, denk aan een up to date drainage waar je in de zomer ook water mee kan aanvoeren, lichtere machines die voor een deel autonoom kunnen werken anders is arbeid een probleem, steeds minder arbeid beschikbaar en ook is arbeid duur. akkerbouw zal dan ook op grotere efficient georganiseerde bedrijven plaatsvinden is mijn inschatting. prima toch!

 • Henk Tennekes

  Nodig is een landbouw die veel minder afhankelijk is van bestrijdingsmiddelen. Dat zou vanuit Brussel ook met garantie-inkomen moeten worden ondersteund. Doorgaan met de industriële landbouw met jaarlijks gebruik van miljoenen kilo's chemie bedreigt de natuur en brengt ook de volksgezondheid in gevaar.

 • Noordam2

  Henk Tennekes, u suggereert dat grote bedrijven, u noemt dat industriele landbouw, per definitie meer bestrijdingsmiddelen gebruiken dan "gezinsbedrijven". juist door de vergaande IT werken we heel hard om minder afhankelijk te worden van bestrijdingsmiddelen. Ik ga hier niet beweren dat grote bedrijven dat beter kunnen dan kleinere, maar om een indruk te krijgen waar we mee bezig zijn zou u zich eens moeten verdiepen in de bedrijfsvoering van grote vooruitstrevende bedrijven. het zou uw mening wel eens kunnen beinvloeden.

 • farmerbn

  Daar heeft Tennekes wel een punt. Minder bestrijdingsmiddelen gebruiken en de risico's op misoogsten laten betalen door de overheid is een goed plan.Maar ik denk dat de overheid dat niet gaat doen. Bestrijdingsmiddelen verbieden is veel goedkoper.

 • Noordam2

  Wij willen helemaal geen garantie inkomen, sterker nog liefst ook van de subsidies af, alleen nog steun voor innovaties. Bij alle andere subsidies en garanties kun je net als een aapje kunstjes doen voor een beloning. Voor de D66 ers en groenlinksers. Nee bedankt!!!!!!!!!

 • koestal

  Het idiote van een gezinsbedrijf is ,je kunt de kinderen jarenlang laten werken voor zakgeld ,dus onderbetalen,hierdoor kan er in het bedrijf flink geinvesteerd worden,later staan de meewerkende kinderen met lege handen,heb ik meegemaakt.

 • Alco

  Landbouw gaat net als de overige MKB over in NV's.
  De boer een directeursloon en bij vertrek een uitkoopregeling.
  Echter zal het produceren in ons land veel te duur worden en als zodanig de landbouw verdwijnen.
  De inkomsten uit de landbouw zullen ook verdwijnen als sneeuw voor de zon en ons land vervallen in een schurkenstaat.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.