7 reacties

‘Pas op PAS; laat ontwikkelruimte niet passeren’

Trienke Elshof
Kleine lettertjes NB-vergunning: toegekende ontwikkelruimte moet binnen 2 jaar benut zijn.

NB-vergunningen (natuurbeschermingswet) worden sinds juli 2015 verleend via de PAS-regelgeving (stikstofregels). Daardoor kwam er ruimte in de knellende milieuvergunningsregels.

Eind 2017 hebben meer dan 4.000 bedrijven op deze wijze een NB-vergunning met ontwikkelingsruimte verkregen. Bij veel bedrijven ligt de vergunning onder in de la en zijn de plannen van destijds al uitgevoerd.

Het kleine zinnetje onderaan de vergunning zit vast niet meer in het geheugen. Maar pas op! In elke verleende vergunning staat dat de toegekende ontwikkelingsruimte binnen 2 jaar gerealiseerd moet worden. Zo niet dan loopt men het risico dat het onbenutte deel ingetrokken wordt.

De bouw van een stal. Niet-benutte nieuwe stalruimte voldoet vaak aan hoge eisen en moet pragmatisch beoordeeld worden.
De bouw van een stal. Niet-benutte nieuwe stalruimte voldoet vaak aan hoge eisen en moet pragmatisch beoordeeld worden.

Begin 2018 zijn provincies begonnen met de zogenoemde ‘aanpak tweejaarstermijn PAS’. In pilotvorm is dit voorjaar een eerste inventarisatie gemaakt of de toegekende ontwikkelingsruimte ook binnen 2 jaar is gerealiseerd.

Vooral in de gebieden waar geen of nauwelijks ontwikkelruimte beschikbaar is, zijn provincies voornemens om de niet benutte ontwikkelingsruimte in te trekken. De provincie bepaalt vervolgens wat er met de ontwikkelingsruimte gebeurt. Die kan bijvoorbeeld ook ingezet worden voor de ontwikkeling van infrastructuur, industrie of natuur.

Controles van provincies

Provincies richten zich vooral op veehouderijen. Bij de controles stelt de provincie vast in hoeverre het initiatief is gerealiseerd. Bij onvolledige realisatie zal de provincie een brief sturen om de verstrekte ontwikkelingsruimte geheel of gedeeltelijk in te trekken.

‘Gerealiseerd’ betekent dat de staluitbreiding gereed is, luchtwassers geplaatst zijn (en adequaat functioneren) en dat het aantal dieren dat in de vergunning vermeld staat structureel aanwezig is. Daarbij mag 10% naar beneden afgeweken worden.

Alhoewel berichten soms tegenstrijdig zijn, geven provincies nog steeds vergunningen af op plaatsen waar ontwikkelingsruimte beschikbaar is

In de praktijk hebben vooral melkveebedrijven te maken gehad met regelgeving die uitbreidingsplannen doorkruiste. Provincies bieden de mogelijkheid om een half jaar uitstel te verlenen. De wijze van uitvoering verschilt per provincie.

Alhoewel er soms tegenstrijdige berichtgeving is, geven provincies nog steeds vergunningen af op plaatsen waar nog ontwikkelingsruimte beschikbaar is.

Destijds heeft LTO Nederland ingestemd met de tweejaarstermijn. Dit om te voorkomen dat bedrijven een voorschot zouden nemen op de verre toekomst en er geen ontwikkelingsruimte meer zou zijn voor collega’s die dan willen uitbreiden.

Pragmatische houding

Het blijkt nu dat het intrekken van ontwikkelingsruimte er niet automatisch toe leidt dat een collega deze ruimte kan benutten. Ik vind dat ontwikkeling mogelijk moet blijven om te kunnen verduurzamen. Daarom doe ik een oproep aan provinciebesturen: kijk door de bril van de landbouwvisie naar de toekomst.

Streven naar duurzaamheid en circulariteit is beter voor boer en milieu dan een pas op de plaats

Bedrijven die vernieuwd hebben maar de stalruimte niet benutten, voldoen vaak aan de hoogste eisen. Een pragmatische houding van provincies zou passend zijn om toekomstperspectief te houden voor bedrijven die duurzaam en kringloopgericht zijn ingericht. Streven naar duurzaamheid en circulariteit is beter voor boer en milieu dan een pas op de plaats.

Laatste reacties

 • deB.

  En wanneer komt men handhaven...juist,k in het jaar van de gigantische fosfaat reductie....Nogmaals het stinkt aan alle kanten! Vies spel

 • john***

  de ammoniak wordt in de mestkelder geproduceerd, de oppervlakte van de mestkelder bepaald hoeveel ammoniak er vrij komt. Het aantal aanwezige dieren lijkt mij geen criterium om de ruimte in te trekken. De praktijk zal dan zijn dat de mestkelder verdeeld wordt over minder dieren en ammoniakproductie per dierplaats toeneemt en er alsnog ruimte toegekend moet worden.

 • Ze komen wel kijken of het klopt. De normen zijn ook weer anders. Aan de hand van die van die cijfers kijken ze of het dan ook nog klopt met wat je in gebruik en klaar hebt. Er blijken er veel te zijn die voor grote aantallen hebben aangevraagd en geen enkele bouwactiviteit na die tijd hebben uitgevoerd.

 • haj146

  Lto jullie waren zo voorstander van de pas, dit zou ruimte en knelgevallen oplossen voor iedereen. Ff later stemmen jullie in mer fosfaatrechten ipv vol gas tegengas te geven. Kon je toch zien aankomen? Nu trekken ze de ruimte in en verdampt het. Goed opgelet destijds belangenbehartigers!

 • deB.

  zo is het, stel lulhannessen bij elkaar bij dat cluppie mooi praters van lto.... gewoon mee in het pak gedaan, sukkelig!

 • de-boer-

  Wel leuke regels die ze verzinnen
  Je zou denken als mensen voor het milieu zijn
  Dat ze beginnen met het zuinig zijn op het regenwoud en het inzetten dat het groener wordt in Afrika of zorgen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor weidemelk of.....
  Nee het aan alle kanten moeilijk maken van de Nederlandse boeren ?dat zal helpen ...
  Geen rekening houden als de Nederlandse koe hier in Nederland minder wordt in buitenland er gewoon bij kan maakt dat dan niks uit voor het milieu?
  Heel raar is dit voor mij om dit te snappen
  Misschien kunnen ze het uitleggen?

 • deB.

  Het is niet uit te leggen...zijn een volstrekt belachelijke weg ingeslagen, en we komen er niet meer uit..
  We worden gedicteerd!! en niet meer door nuchter boeren verstand, maar door kronkelige hersenspinsels van stedelingen, die vliegen menig keer de wereld rond, staan met z´n allen in de file, en dan hypocriet zeiken over een paar natuurlijke!! koeien.....uiteindelijk doodlopend

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.