Expertblog

‘Onteigening vraagt om specialistische kennis’

Kies voor constructieve onderhandelingen in plaats van het starten van een gerechtelijke procedure.

De Nederlandse overheid heeft voortdurend behoefte aan grond. Voor nieuwe wegen, nieuwe natuurgebieden, industrieterreinen, maar ook voor woningbouw. Vaak kan zij die kopen, soms lukt dit echter niet. Dan volgt onteigening, een ingewikkeld proces waar heel wat bij komt kijken en dat vraagt om specialistische kennis van regelgeving en jurisprudentie.

Onteigenen is echt een laatste middel

Volledige schadeloosstelling

Hoe gaat zo’n onteigening in zijn werk? De overheid laat allereerst de waarde van uw grond taxeren. Op basis van die taxatie ontvangt u een aanbod voor een volledige schadeloosstelling. Op dat moment starten de onderhandelingen. Hierbij kan een onteigeningsspecialist van grote waarde zijn. Hij beschikt namelijk over de noodzakelijke kennis van de regelingen en jurisprudentie op dit gebied. En die is uitgebreid. Tegelijkertijd treft hij voorbereidingen om u bij te staan bij de gerechtelijke procedure, mocht u er onderling niet uitkomen. Daadwerkelijk onteigenen is echter altijd een laatste middel.

Grond voor grond

In de meeste gevallen lukt het om door middel van onderhandeling in der minne te schikken. U ontvangt ook in dat geval een volledige schadeloosstelling. Ik ben van mening dat het constructief voeren van onderhandelingen altijd te prefereren is boven een gerechtelijke procedure. Hierin draait het namelijk alleen nog maar om geld, terwijl je bij onderhandelingen eventueel ook over bijkomende maatregelen kunt spreken. Zo kan de onteigenende partij bijvoorbeeld ook grond aanbieden. In dat geval wordt grond aangeboden voor grond, in plaats van geld voor grond.

Onteigeningsbesluit

Als u er na onderhandelingen onderling niet uitkomt, start de betrokken overheid een onteigeningsprocedure. Zij vraagt daarbij eerst aan de regering (De Kroon) om een onteigeningsbesluit (Koninklijk Besluit) te nemen. Dit ontwerpbesluit ligt vervolgens 6 weken ter inzage binnen de gemeente. Belanghebbenden mogen hierover hun mening geven. Uiterlijk 6 maanden later volgt het daadwerkelijke onteigeningsbesluit. Na dit onteigeningsbesluit spreekt de rechter de onteigening uit en stelt deze de schadevergoeding vast die de overheid aan u moet betalen.

Een hoogspanningsmast kan de agrarische bedrijfsvoering behoorlijk beïnvloeden

Belemmeringenwet Privaatrecht

Tot zover onteigening. Er zijn echter meer situaties denkbaar waarbij de overheid een beroep doet op uw grond, zonder dat hierbij sprake is van onteigening. Gevallen waarin u echter mogelijk wel schade ondervindt. Zoals bijvoorbeeld bij de plaatsing van een hoogspanningsmast op uw perceel. Zo’n mast kan de agrarische bedrijfsvoering behoorlijk beïnvloeden. In die gevallen is de minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd tot het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Schadeloosstelling bij plaatsing hoogspanningsmast

Een goed voorbeeld waar ik hierbij meteen aan denk is de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg, waaraan de ministeries van Economische Zaken en klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) samen met netbeheerder TenneT al geruime tijd werken. Dit project bestaat uit 2 delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg). Het doorsnijdt daarmee een flinke hoeveelheid agrarische percelen. De betreffende agrariërs ondervinden hiervan uiteraard schade. Zij komen in principe in aanmerking voor een schadeloosstelling, die in een proces dat lijkt op dat bij onteigening wordt vastgesteld. Ook hiervoor kunt u bij een onteigeningsspecialist terecht. Sterker nog. Wil je een zo goed mogelijk resultaat, dan kun je niet zonder een onteigeningsspecialist.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.