Expertblog

45 reacties

‘Twijfels over Rabobank’

Is Rabobank wel zo maatschappelijk verantwoord bezig als ze pretendeert?

Rabobank adverteert al meer dan 10 jaar met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Eerst profileerde ze zich als een solide bank, die ooit was begonnen als boerenleenbank. Nu adverteert ze met haar inzet voor de wereldvoedselvoorziening.

Rabo-wielerploeg en Libor-schandaal

Maar intussen heeft Rabobank al heel wat dingen gedaan die weinig maatschappelijk verantwoord zijn. Een eerste smet op het blazoen was het dopinggebruik in de Rabo-wielerploeg, hoewel niet zeker is dat de bank daarvan op de hoogte was. Wel de Rabobank aan te rekenen was het Libor-schandaal, waarbij bankmedewerkers in Londen de marktrente manipuleerden. Om de zaak te schikken moest de bank € 774 miljoen betalen.

Drugsgeld en mestfraude

In de VS was Rabo betrokken bij het witwassen van drugsgeld. Om ook deze zaak te schikken reserveert ze € 310 miljoen. En recentelijk kwam Rabobank in het nieuws door betrokkenheid bij grootschalige mestfraude in Noord-Brabant en Limburg.

‘Vanaf 2012 draaide Rabo de kredietkraan voor veehouders jarenlang wijd open. De gevolgen zijn bekend: het plafond werd fors overschreden en de derogatie kwam in gevaar’

Minder publiciteit is er geweest over de rol van de bank bij de overschrijding van het melkveefosfaatplafond na het einde van de melkquotering. Reeds in 2012 draaide de bank de kredietkraan voor veehouders wijd open en daar ging ze ondanks indringende waarschuwingen mee door tot in 2015. De gevolgen zijn bekend: het plafond werd fors overschreden en de derogatie kwam in gevaar. Om die te redden moesten fosfaatrechten worden aangekondigd, en eerst kwam nog een draconisch fosfaatreductieplan. Gevolgen: grote onzekerheid, knelgevallen, rechtszaken en diepe verdeeldheid in de sector.

‘Rabobank verwaarloosde haar zorgplicht en hielp een flink aantal veehouders de gevarenzone in’

Bizar is dat Rabobank niet centraal had bijgehouden hoeveel krediet ze in totaal aan melkveehouders had verleend. Ondanks een marktaandeel van circa 85% in de agrarische sector had ze sectoranalisten wegbezuinigd. Anders gezegd: ze had de Utrechtse verrekijker omgedraaid en er een microscoop van gemaakt. Daarmee lokte ze een ’tragedy of the commons’ uit, verwaarloosde ze haar zorgplicht en hielp ze een flink aantal veehouders de gevarenzone in. Zelf liep ze amper risico, want grond is een waardevast onderpand.

‘Rabobank heeft geen bestuurder meer die zich betrokken voelt bij de Nederlandse landbouw’

Wat zich wreekt is dat de Rabobank geen bestuurder meer heeft die zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor de Nederlandse landbouw op sectorniveau. Zo’n bestuurder is weer nodig. Sowieso nodig is centrale registratie, analyse en bewaking van verleende kredieten in sectoren waarin de bank marktleider is. Toezichthouder De Nederlandsche Bank zou dat verplicht moeten stellen.

Weidegang en grondgebondenheid meewegen bij kredietverlening

Ook zou Rabo in haar kredietverlening maatschappelijke trends sterker mee moeten wegen, zoals de aanzwellende roep om meer weidegang, meer grondgebondenheid en minder veevoer van overzee. Kwestie van risicomanagement, zorgplicht en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Dhr Van der Weijden kan beter pleiten voor een verbod op automobiel- en vliegtuigfinanciering. Kost hem waarschijnlijk wel klanten. Dus heeft de boerenbank het weer gedaan. Triodosbank heeft ook geld geleend aan groeiende boeren en gaat vrijuit? Hij heeft wel een punt dat Rabobank , net als FC te arrogant is geworden en daardoor vijanden maakt.

 • jan4072

  Ik ken een paar boeren die bij de Rabobank geen lening kregen en vervolgens bij ING of ABNAMRO wel. Het waren deze 2 banken die als eerste de kredietkraan ver en het verst opendraaiden en niet de Rabobank. Maar door dit feit werd de Rabobank wel gedwongen mee te doen. De banken lijken mij nou niet het instrument om te gaan kijken hoeveel bouwaanvragen er liggen. Daar hebben toch de gemeenten en regering voor en ook a.d.v de meitellingen weet je al een jaar van te voren hoeveel vaarzen er aan de melk gaan komen. Ik wil niet beweren dat de Rabo beter is dan andere banken maar om ze als hoofdschuldige van het fosfaatdrama aan te wijzen is totale onzin.

 • John*

  uhm een bank verkoopt geld, als onderpand voldoende is en de rente kan betaald worden is een lening verstrekken geen probleem. Waarom is het de taak van de bank om te bepalen wat er gebeurd op sector niveau? Het enige wat een bank kan doen is een eigen plafond aanhouden welk bedrag ze willen investeren in een sector. Als er na 3 geweldige jaren veel afgelost is en kredieten ingelopen zijn heeft de bank ruimte voor de verstrekking van nieuwe financieringen. Niet mis mee en een natuurlijk proces. Veel boeren hebben de afschaffing van het quatum als een kans gezien, financiering gevraagd en een stal gebouwd. In geen enkel bedrijfsplan stond de bedreiging 'fosfaatplafond' niet de bank, niet de boeren, maar vooral adviseurs die mee het plan opgesteld hebben en belangenbehartigers mogen we dat wel kwalijk nemen.

 • Albert Albers

  Het gaat wel wat ver om de RABO de schuld te geven van het overschrijden van het fosfaatplafond. Wat ik om mij heen zie, is dat met name de extreme groeiers juist niet meer door de RABO gefinancierd zijn, want "die bank wilde niks". Maar omdat die grote stal er moest en zou komen, werden er alternatieven gezocht en gevonden. En ik denk dat velen daar nu wel een beetje spijt van hebben.

 • Inderdaad Albert Albers. Men moest en zou een grote stal hebben. nu dat verkeerd uitpakt de anderen de schuld geven. Iedereen moet altijd nog zelf tekenen voor de lening. Sommige kunnen gewoon niet zien dat een ander meer heeft. Zelf een plan bedenken is moeilijk. Daar hadden ze de mannen in pakken voor. Die liggen nu rustig te slapen en de boer ligt vaker. Bezint eer ge begint.

 • alco1

  Op Wouter van der Weijden kunnen we geen opmerking maken.
  Hij doet namelijk niks, behalve commentaar maken dan!
  En gezien de bovenstaande reacties, snapt hij er ook werkelijk niets van

 • wvdweijden1

  Ik beweer niet dat Rabo als enige verantwoordelijk is voor de overmatige groei. Ook de zuivel, LTO, EZ, Tweede Kamer (vooral mevrouw Lodders), andere banken en adviseurs hebben hun steentje bijgedragen.
  Maar John, zeg je nu dat een bank met een marktaandeel van 85% (!) in een sector géén verantwoordelijkheid heeft voor die sector?
  Wie dan wel?

 • jan4072

  @wvdweijden1, KLM heeft 70% van de vluchten op Schiphol maar daarom kun je KLM zelf toch niet verantwoordelijk houden voor de CO2? Als je dat wilt verminderen dan moet je de hele vlieg-service-industrie aansprakelijk stellen en niet alleen die ene die toevallig de grootste is. Erger nog het zijn juist de kleinere (op schiphol) als Ryanair en Easyjet die met hun goedkope vluchten iedereen aan het vliegen helpen met als gevolg de houséé en de bijkomende CO2 uitstoot. Het is als Alco1 zegt: droom lekker verder maar houd aub je commentaar voor je. Het slaat werkelijk nergens op.

 • wvdweijden1

  Dat lijkt me geen goede vergelijking, jan4072. Twee verschillen tussen melkveefosfaat en vliegverkeer:
  1. De CO2 ruimte is (vooralsnog) niet begrensd, de fosfaatruimte voor de melkveehouderij wel.
  2. De emissies door KLM e.a. vinden maar voor een klein deel op Schiphol plaats en voor het grootste deel tijdens de vlucht naar elders en terug. De fosfaatproductie van de NL melkveehouderij vindt alleen in NL plaats. De sector is 100% verantwoordelijk voor de melkveefosfaatproductie. En een bank met 85% marktaandeel kan daar niet voor weglopen.

  Ach, het hoofdprobleem is natuurlijk dat de overheid de verantwoordelijkheid voor een collectief probleem (nl. blijf binnen het collectieve P-plafond) heeft neergelegd bij de INDIVIDUELE melkveehouder. Dat is vragen om problemen. Precies daarom heeft de EU in 1984 de melkquotering ingevoerd.
  NL dacht dat het na de quotering in 2015 zo'n vaart niet zou lopen. Toen het wel zo'n vaart liep (waar van alle kanten voor was gewaarschuwd en waar Rabo een actieve rol in speelde) moest er alsnog worden gequoteerd, maar dan in fosfaat. Bij slim beleid was dat niet nodig geweest.

 • mldijkstra@hetnet.nl

  De Rabo financierde veel, maar liep weldegelijk risico bij intensieve bedrijven waar in grote stallen was geïnvesteerd. Bij liquidatie zou een koper immers niet de fosfaatreferentie over kunnen nemen en zou bovendien tegen de AMvB-grondgebondenheid aan zijn gelopen. Daarmee zou de activa een groot deel van de waarde verliezen. En dus namen zij vervolgens wel hun 'verantwoordelijkheid' en stuurden snel op een fosfaatrechtenstelsel aan. En alle bankrisico's waren weer weggepoetst. Een wolf in schaapskleren dus die gretig gebruik maakte van de mogelijkheid, die geboden werd door onze niet zo briljante sectorvertegenwoordigers, om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.

 • Overheid heeft inderdaad zitten te slapen. Dit was 2 jaar voor afschaffing quotum al aan zien te komen. Men had gewoon fictief quotum op 1 april 2015 moeten uitdelen en dan aan knopjes draaien met % erbij. Wie niet wilde groeien bleef gelijk, wie iets wilde groeien kon dat en wie meer wilde groeien zou de niet benutte groei erbij kunnen nemen op 1 april 2016 wanneer er weer aan de knopjes gedraaid zou kunnen worden. Was een stuk voordeliger geweest dan de rechten nu en de groei van de groten was er van zelf wel gekomen alleen niet in 1 keer.

 • mldijkstra@hetnet.nl

  .

 • Bennie Stevelink

  Inderdaad Wouter, wat je in de laatste alinea zegt is het probleem: de verantwoordelijkheid voor collectief belang werd neergelegd bij de individuele boer, maar nu achteraf ook bij het individuele bedrijf in de periferie. “Een tragedy of de commons”, zoals dat genoemd wordt.
  Individuele bedrijven begrenzen ten behoeve van collectieve milieunormen is een taak van de overheid. Zij heeft als enigste daar de macht voor.
  Natuurlijk, de Rabobank heeft entousiast de onverantwoorde uitbreiding gefinancierd. Het is begrijpelijk dat dit op dit moment de nodige irritatie veroorzaakt, maar de hoofdverantwoordelijke is toch de overheid.

 • Bennie Stevelink

  Nu ik er nogmaals over nadenk begrijp ik jouw verwijt aan de Rabobank: toen de onverantwoorde uitbreiding aan de gang was heeft de Rabobank geen enkele waarschuwing gegeven of anderzins enige verantwoordelijkheid getoond. Dit staat haaks op de manier waarop zij zich op dit moment presenteren.
  Dit betekent echter niet dat de Rabobank ook verantwoordelijk (aansprakelijk) is.

 • koeien10

  rabo betekend ruimt alle boeren op.

 • melkveehouder .

  @mldijkstra@hetnet.nl. Je slaat de spijker precies op zijn kop. De Rabo speelde het spel slim. Het fosfaatrechtenstelsel laten propageren door LTO, zogenaamd in ruil voor derogatie. Hierbij handig gebruikmakend van het netwerk van ex-LTO er Ruud Huirne, nu in dienst bij de Rabo. En het laatste zetje werd gegeven door het CDA. De ‘boerenpartij’ die de beslissende stem had in de Eerste Kamer en de boeren definitief de molensteen omhing. En om het spelletje helemaal compleet te maken is het fosfaatrechtenstelsel reeds in de nieuwe meststoffenwet verankerd zodat ook bij het wegvallen van de derogatie het fosfaatrechtenstelsel behouden blijft. Enerzijds knap gedaan van die ruifeters, anderzijds ook geen kunst als de eigen belangenbehartigers huilen met de wolven in het bos. Bah!

 • melkveehouder .

  @wouter. Jij weet ook wel dat de scheepvaart en vliegverkeer buiten de berekeningen van CO2 uitstoot zijn gehouden, maar wel het leeuwendeel bevatten. En ook weet jij dat het fosfaatplafond een papieren tijger is die door een paar niet al te slimme landbouwvertegenwoordigers in een ver verleden in de onderhandelingen is ingezet. Maar ook jij maakt je schuldig aan de hype cq het opkloppen van dit fosfaatplafond, als ware het een doodzonde hier overheen te gaan. Met jouw professsie en expertise weet je maar al te goed dat er binnen enkele generaties te weinig fosfaat is om voldoende plantengroei voor de voedselvoorziening te kunnen garanderen. Spreken over een fosfaatplafond is vanuit dat oogpunt eigenlijk ronduit hilarisch. Dat weet ook jij drommels goed!

 • Bennie Stevelink

  Wat jij niet begrijpt @melkveehouder, is dat men in Nederland geen verdere uitbreiding van de veestapel wil en dat wij boeren daar ook geen belang bij hebben.

  Dat de politiek geen verdere uitbreiding van de veestapel wil wisten ze toch ook wel eerder. Waarom hebben ze dan niet tijdig een vervangende begrenzing ingesteld toen het quotum ging verdwijnen?

  Verdere uitbreiding van de veestapel betekent verdere intensivering wat zeer kostprijs verhogend is. Tegelijk kom je qua afzet steeds meer aan de onderkant van de markt terecht. Het leidt tot lagere marges per liter waardoor het rendement van de uitbreiding eerder negatief dan positief is. Dit hadden de belangenbehartigers toch ook kunnen bedenken en bij de politiek kunnen aandringen op de tijdige invoering van een vervangende begrenzing. Daarbij hadden ze tegelijk moeten aandringen op regels die sturen op meer grondgebondenheid en daarmee spreiding van de melkveehouderij. Dit leidt tot een lagere kostprijs door efficiëntere benutting van de milieuruimte en het biedt mogelijkheid de melk te verwaarden aan de bovenkant van de markt.

 • mr X

  ik ben een beetje terughoudend in kritiek. Want deels klopt de kritiek. De bank is wat betreft de structuur erg veranderd. Enige jaren werd de bank regionaal/plaatselijk aangestuurd. De centrale bank had destijds (vaak) geen invloed op de plaatselijke. Dat mensen kritiek hebben, kunnen ze zich ook deels aan trekken. Want zij hadden wel degelijk invloed op het plaatselijke gebeuren via allerlei vergaderingen, besturen, e.d. De bank moet nu haar weg plaatselijk terugvinden, maar dan vanuit de centrale aansturing. Naar mijn mening hoeft dit niet slechter te zijn. Is sterk afhankelijk van het beleid van de directie. Zitten ze er voor zichzelf of voor de zgn leden. Het is aan de andere kant ook jammer dat veel coöperaties en raiffeisenbanken, gespaard en opgebouwd met stuivers en dubbeltjes zijn weggegeven. Er is totaal geen invloed meer.

 • piet p

  Wat een gezeik! Je moet zelf berekenen of iets kan of niet en niet je hele hebben en houden op het spel zetten om "grote Piet" te spelen . Zoiezo niet naar je bankadviseur luisteren want die zit allen voor zijn eigen portemonnee.

 • agratax(1)

  De Rabobank als schuldige aanwijzen, omdat ze de groeiers hebben gefinancierd, wetende dat het fosfaatplafond overschreden zou worden klopt. Stel nu dat de Rabo om die reden de financiering had geweigerd, had dan een ieder zitten klappen. Zeer zeker onder aanvoering van de concurrerende banken, die deze geld vraag graag hadden ingevuld en daarmee had de Rabobank correct gehandeld volgens dhr. v.d.Weijde maar het fosfaat plafond was ook overschreden. Als er een schuldige is, dan is dat de melkverwerker, die heeft geopperd "Ik verwerk alle melk die in de tank komt". Met andere woorden zij activeerden de boeren om zo snel mogelijk de melkplas te vergroten. De banken hadden geen van allen bezwaar, want deze overschrijding zou onherroepelijk leiden tot een Fosfaatrecht of ander sinds een verkoopbaar recht. Hiermee werd het onderpand van de lening meer waard. Heeft de Rabobank nu fout gehandeld door de uitbreiding, die so wie so door was gegaan te financieren? Ik denk het niet als ik vanuit de bank redeneer.

 • alco1

  Wat jij niet begrijpt @bennie is dat iedereen in ons liberaal land verantwoordelijk is voor zijn eigen toko.

  Vd Weijden wil graag verschraling zien.
  Bennie wil minder concurrentie zien voor zijn mestafzet.
  De Bank wil geld verdienen met het uitgeven van leningen.

  Kortom: Iedereen mag en moet voor zijn eigen opkomen.
  Zgn. Beschermende maatregelen werken in totaliteit voor nog meer problemen.
  Daarbij gaat het om transparantie die we ook goed kunnen uitleggen aan de maatschappij en niet altijd maar meegaan in hype's, want daarbij is het verstand zoek.

 • Maas1

  Een bank die de wereldvoedsel voorziening centraal stelt zal bij het verstrekken van een bedrijfsfinanciering maatschappelijk duurzaam verantwoord ondernemen als sleutel rol centraal moeten stellen. Dus geen financiering bij geen duurzame mestverwerking niet energie neutraal en alleen financiering bij duurzame stallen.

 • kanaal

  de bank steunt, alleen intensieve melkvee bedrijven ,bedrijven die allang grondgebonden zijn krijgen de rekening

 • melkveehouder .

  @bennie. Of vedere intensivering tot een hogere kostprijs leidt is aan de ondernemer, en daar gaat het ook niet over. De kern is dat er geen sprake meer is van ‘ fair play’ . Inderdaad, reken me af op milieuschade. Graag zelfs. Dan koop ik CO2 rechten voor €35 per ton. In de markt waarin het hele bedrijfsleven mag kopen. Ten opzichte van fosfaatrechten (momenteel) een schijntje. Reken me af op methaan en laat me dezelfde prijs betalen voor de methaanuitstoot die ook de natuurorganisaties betalen voor de extra methaanuitstoot bij de aanleg en realisatie van natte natuur. Ook voor de stikstof wil ik dezelfde prijs betalen als de vervoerssector.

  Dát zou eerlijk zijn:dezelfde prijs als iedereen betalen voor milieuschade. En kunnen we dan niet overleven dan heb ik daar vrede mee.

  Maar kom me niet aan met die flauwekul van een fosfaatplafond terwijl er (wereldwijd) een groot tekort is. Een plafond die door een paar domoren van LTO in het leven is geroepen, zijn eigen leven is gaan leiden en door de politiek met twee handen wordt aangegrepen om de veehouderij in Nederland te elimineren!


 • wvdweijden1

  Helemaal eens met Bennie.

  Het fosfaatplafond komt overigens niet uit de koker van LTO, @melkveehouder, maar van de EU. Dat plafond kun je leuk vonden of niet, maar NL had gewoon geen keus.

  Wat betreft de toekomstige fosfaatschaarste: die gaat er inderdaad vroeg of laat komen. Maar dat is geen argument voor of tegen een fosfaatplafond. Vrijwel alle fosfaat komt uit fosfaatkunstmest, dus uit fosfaatmijnen. Dat geldt net zo goed voor fosfaat uit dierlijke mest. Alleen heeft daar gras, mais, soja of bierbostel tussen gezeten als tussenschakel. We moeten dus efficiënter met fosfaat omgaan en fosfaat zoveel mogelijk in de kringloop houden, dan hebben we minder fosfaatkunstmest nodig. Of er wel of geen fosfaatplafond is, maakt daarvoor weinig uit.

  @agratax, eens dat ook de zuivelindustrie debet was aan de overschrijding door te garanderen dat alle melk zou worden verwerkt. Al zo'n 10 jaar geleden heeft de jongerenraad van RFC gepleit voor regulering, bijvoorbeeld met een 2-prijzensysteem, maar dat is toen verworpen. Pas nu, na schade en schande, zet RFC zo'n stap.

 • alco1

  Het LTO heeft samen met minister Brinkhorst het plafond ondertekend.
  Dit is in de EU tot stand gekomen om andere landen ruimte te geven zich te ontwikkelen.
  Het heeft niets met milieu te maken, maar zo wordt het nu wel uitgelegd.
  Het is een gemaakt probleem.

 • wvdweijden1

  LTO heeft het niet getekend voor het fosfaatplafond, dat hebben de NL overheid en de Europese Commissie gedaan. En het is recent verlengd voor de komende jaren. LTO heeft zich er bij neergelegd.
  Protesteren helpt niet, aanpassen wel, ondernemerschap ook.

 • melkveehouder .

  @wouter. Handige draai van jou, je zou zo de politiek in kunnen. Om derogatie te behouden was het fosfaatplafond een voorwaarde. Dat plafond is in 2003 door LTO genoemd ter behoud van derogatie. Niet meer en niet minder. LTO had nu kunnen kiezen om derogatie op te geven en andere wegen in te slaan. Jouw stelling dat NL heeft getekend is een open deur intrappen, en de aandacht proberen af te leiden van het feit dat LTO hier voorstander van was. Dit was ook een van de redenen dat de boeren het hoger beroep bij het fosfaatreductieplan verloren. De rechter oordeelde immers (vrij vertaald) dat de boeren er collectief zelf voor hadden gekozen. Of niet Wouter?

  Je afsluiting dat je ondernemerschap moet tonen schiet mij in het verkeerde keelgat. Dit is zo’n simplitische one-liner die meestal gebruikt wordt om de zaak te sussen en boeren op hun gemoed te werken als hun zakken worden geroofd.

  Jouw opvattingen zeggen mij verder dat ook jij kennelijk een dubbele agenda hebt.

 • melkveehouder .

  @wouter. Mijn laatste zin staaf ik uit jouw eigen opvatting dat in principe alle fosfaat uit de fosfaatmijnen komt en we er zuinig mee om moeten gaan. Juist daarom had LTO kunnen kiezen voor een efficiente mineralenkringloop In plaats van een productieplafond.

  De mest kan met schepen vervoerd worden naar de gebieden waar het krachtvoer voor Nederland en het achterland vandaan komt. Nu worden deze landen kaalgeplukt. Vooral voor Afrika waar hongersnood heerst en de gronden te arm zijn om de bevollking te voeden zou dit een uitkomst zijn geweest. Een vorm van ontwikkelingshulp wat wél zoden aan de dijk zou zetten.

  Als je daarbovenop de schepen liet terugvaren op het methaan uit de mest die aan boord is, dan zorg je verder nog voor een flinke afname van de uitstoot van broeikasgassen. De schepen varen immers niet op de zwaar vervuilende bunkerolie en het methaangas uit de mest komt niet meer in het milieu.

  Op deze manier had LTO het probleem moeten aanvliegen, en niet met een (warme) sanering die de blijvers verzwakt.

 • wvdweijden1

  @melkveehouder: hoeveel veehouders zouden bereid zijn de derogatie op te geven in ruil voor opheffen van het fosfaatplafond? Vast staat dat de productiekosten sterk zouden stijgen.

  Je hebt helemaal gelijk Afrikaanse boeren veel fosfaat nodig hebben. Maar als we hen willen helpen, kunnen we dan niet beter direct fosfaatkunstmest uit Marokko naar hen sturen dan via een enorme U-bocht: Marokko > Brazilië (soja) > Rotterdam > NL Veehouderij > Rotterdam (mest) > Afrika?

 • Bennie Stevelink

  @melkveehouder, is het niet veel goedkoper om de koeien daar te houden waar het voer geproduceerd wordt? Daar kan ook de mest weer geplaatst worden.
  Welke kostprijs krijg je met jouw manier van werken? En dat om melk te produceren aan de onderkant van de markt?

 • melkveehouder .

  @wouter. Dat zou op de moment ( bij prijzen van €8000/koe) een interessante vraag zijn voor de blijvers. De wijkers hoeven we deze vraag niet meer voor te leggen. Wellicht een leuk hier onafhankelijk onderzoek naar te laten doen.

  En je opmerking over de fosfaatkumstmest. De fosfaatmijnen liggen niet alleen in Marokko maar ook in Afrika als ik goed gelezen heb. En nee, het is geen betere optie om er fosfaatkunstmest heen te sturen.

  Een goede/betere bodemvruchtbaarheid bereik je niet met fosfaatkunstmest alleen. Dierlijke mest bevat alle micro en macro elementen die noodzakelijk zijn voor een betere bodemvruchtbaarheid. Niet voor niets is hier de biologische landbouw op gestoeld.

  Kijk Wouter, dit soort discussies zorgen uiteindelijk voor innovatieve ontwikkelingen. En een oprechte zoeltocht naar de mogelijkheden voor een sector zwengelt het ondernemerschap aan. Dat is leuk om te doen.

  Maar alleen maar moeten vechten tegen gecreërde problemen houdt niemand vol. Het is niet alleen frustrerend, maar uiteindelijk wordt je als ondernemer uitgehold en kun je de tent sluiten. En juist daar verdenk ik bepaalde clubs en de overheid van!

 • Bennie Stevelink

  @melkveehouder, een ondernemer begint met het zoeken van de meest geschikte locatie. Waarop baseer jij de overtuiging dat Nederland de meest geschikte locatie is voor de manier van werken die jou voor ogen staat?

 • alco1

  Nederland is het epicentrum van gezonde groei omstandigheden.
  Daarbij is de landbouw misschien wel de belangrijkste pijler waar onze economie op drijft.
  We moeten ervoor waken dat we Griekenland niet achterna gaan en veel bevolkingsgroepen in de put terecht komen.

 • melkveehouder .

  @Benne. Zeeklimaat, infra, haven, toeleveranciers en kennis. Weet je landen waar dit alles beter geregels is?

 • wvdweijden1

  Jazeker, het Nederlandse klimaat is zeer geschikt voor grasland en melkveehouderij. Maar als we daar bovenop veel krachtvoer van overzee voeren, en de mest exporteren naar Afrika, krijg je die U-bocht voor fosfaat.
  Meer dan de helft van de wereldfosfaatvoorraad ligt in Marokko, dus in Noord Afrika. Van daar is de route naar beneden de Sahara toch een stuk korter.
  En vee houden kunnen ze daar ook. Ja, de bodem heeft naast kunstmest ook dierlijke mest of compost nodig. Maar het vee heeft meer gras nodig en daarvoor is die kunstmest zo belangrijk. Is de bodemvruchtbaarheid eenmaal hersteld, dan kunnen ze omlaag met kunstmest en kunnen ze meer dierlijke mest geven waar meer fosfaat in zit. Dan zijn ze op de goede weg.
  De Nederlandse melkveehouderij hebben ze daar niet voor nodig.
  Laten wij maar zorgen dat we onze rundveemest hier goed benutten. En dat lukt steeds beter, want de kunstmestgift is fors verlaagd zonder dat de grasproductie terug is gelopen. En akkerbouwers hebben de mest graag. Mooi toch?

 • alco1

  Als het elders beter kan en goedkoper, dan zullen wij ons daaraan moeten onderwerpen.
  Dat zijn de wetten der natuur.
  Maar daarin hoeven wij ons niet door emotie verhalen te laten wegdrukken.

 • melkveehouder .

  @Wouter. Voor kunstmest is heel veel aardgas nodig. Aardgas wat alsmaar moeilijker leverbaar wordt. Daarbovenop is kunstmest niet duurzaam en geeft er eigenlijk blijk van dat er (wereldwijd) een tekort aan mest is.

  Over die U bocht constructie kan ik kort zijn. De door mij voorgestane oplossing kent een forse verbetering van sluiting van de mineralenkringloop en een afname van de uitstoot van broeikasgassen.

  Daarbovenop kent Nederland tal van U bocht constructies die wél milieuonvriendelijk zijn, maar door milieuclubs en overheid bejubeld worden. Neem de (huisvuil) verbrandingsinstallaties. Om ze rendabel te houden moet er huisvuil vanuit Duitsland worden geïmporteerd. Met alle milieuschade tot gevolg. Of neem de ‘milieuvriendelijke’ houtstookverbrandingsinstallaties. Niet alleen stoten ze tal van schadelijke stoffen uit, maar ook hiervoor worden er houtsnippers uit het buitenland aangevoerd om ze aan het draaien te houden.

  Maar geen haan die er naar kraait. Het bekt immers goed als je er de stempel duurzaam/ milieuvriendelijk aanhangt. Dit een tegenstelling tot de veehouderij waar mega en dierenwelzijn als subjectieve dooddoeners de boventoon voeren.

  Ik ben niet bang om een discussie op inhoud te voeren als het gaat om de dierhouderij in Nederland, maar vaak krijg je daar gewoon de kans niet voor.

  Hoewel we het blijkbaar niet eens worden, wil ik jou toch bedanken voor je uitgebreide reactie.

 • farmerbn

  Het ging over de aanval van Van der Weijden richting rabo. Ik denk dat het duidelijk is dat Van der Weijden onzin vertelde. Hopelijk filtert boerderij de volgende keer beter zodat flauwe kul niet meer hier neergelegd wordt.

 • Maas1

  van der Weijden stelt hier de terechte vraag of banken wel zo maatschappelijk verantwoord bezig zijn als men predikt te zijn.De stapeling van schandalen geeft inzicht in een sector waar de arrogantie van de vermeende macht de boven toon voert.

 • wvdweijden1

  @melkveehouder: ook jij bedankt voor je bijdrage aan deze discussie.
  Eén van de redenen dat ik een fan ben van jouw sector is dat de kringloop van P en N - van gras/mais naar mest en terug - zo mooi kort is; op de huiskavel zelfs superkort.
  Krachtvoergrondstoffen komen van verder weg, maar gras moet de basis blijven. Daarom moet de melkveehouderij m.i. zo veel mogelijk grondgebonden blijven. En daar kan ook de Rabobank een handje bij helpen.

 • Attie

  Die kringloop kan op grasland met lagere P-waarde nog veel beter, door meer N uit mest in plaats van kunstmest!

 • alco1

  Resumerend op deze discussie kan ik concluderen dat het eigenlijk te gek voor woorden is, dat een directeur voor landbouw en milieu niet met steekhoudende argumenten komt aangaande het milieu, maar de Rabobank de schuld geeft van het doorbreken van het fosfaatplafond. Iets wat niets te maken heeft met het milieu.
  Hij zou zich sterk moeten maken voor de evenwichtsbemesting en dan zoveel mogelijk met eigen dierlijke mest.
  Kortom zo weinig mogelijk aanvulling vanuit het verre.
  Dat zou hem sterk maken.

 • 0064376

  Zou de lage rentestand geen invloed hebben?

Laad alle reacties (41)

Of registreer je om te kunnen reageren.