10 reacties

‘Overheid aan zet voor eerlijke prijs voor boer’

Boeren niet betalen voor de kosten die worden gemaakt om aan steeds meer eisen te voldoen, is diefstal. Ze moeten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen.

Het is mij altijd een raadsel hoe politici kunnen beweren dat ze achter de boeren in ons land staan. Het aantal boeren in Nederland is van 100.000 in het jaar 2000 teruggelopen naar minder dan 50.000 in 2017. Die achteruitgang is bovendien nog lang niet voorbij. Het is eenvoudig voorspelbaar dat onze agrarische sector op den duur zal bestaan uit nog maar een beperkt aantal zogenaamde kapitaalintensieve bedrijven. Gezinsbedrijven, dat wil zeggen situaties waarin een particulier eigenaar is van een boerenbedrijf, zullen steeds meer afnemen.

In dat licht vraag je je af wat politici nu precies bedoelen met hun steun aan ‘onze boeren’. Elk jaar worden het er minder en de mensen die achter onze boeren staan, verdedigen juist de mechanismen die dat veroorzaken. De van oorsprong in eigendom van de boeren zijnde coöperaties bieden steeds lagere prijzen, om maar te kunnen blijven concurreren.

Kleinere marges

Boeren worden zodoende gedwongen om tegen steeds kleinere marges steeds meer te produceren. De overheid en daarmee de burgers in ons land stellen steeds hogere eisen als het gaat om milieu, dierenwelzijn en de kwaliteit van ons landschap. De grootwinkelbedrijven streven naar steeds lagere prijzen voor voedsel.

En de boer, die ploegt steeds minder vaak voort. Door de toenemende druk op de prijzen en het toenemend aantal eisen voor milieu en dierenwelzijn, raken steeds meer boeren in de knel. De vraag is niet of die maatregelen er moeten komen, maar wie ze dan moet betalen. Tot nu toe draaien boeren daar onevenredig voor op.

‘De kosten van ons maatschappelijk welzijn mogen niet langer eenzijdig worden afgewenteld op maar één groep in de samenleving’

Deltaplan nodig

Wat de boeren in ons land echt nodig hebben is een ‘deltaplan’. Een plan waarbij alle betrokken partijen de cirkel doorbreken, die nu steeds meer boeren uiteindelijk de kop zal kosten, met heel veel ellende en verdriet tot gevolg. De cirkel die doorbroken moet worden is die van het afwentelen van alle kosten en problemen op de laagste schakel in het productieproces voor agrarische producten. Het moet maar eens afgelopen zijn met het mechanisme dat de Unilevers en FrieslandCampina’s en ga zo maar door al hun kosten afwentelen op de producenten (zijnde de boeren). Datzelfde geldt ook voor onze Jumbo‘s, Albert Heijns enzovoorts. De kosten van ons maatschappelijk welzijn mogen niet langer eenzijdig worden afgewenteld op maar één groep in de samenleving.

Sommigen zullen betogen dat verandering een onhaalbare kaart is, maar niks is minder waar. De Unilevers en Jumbo’s worden zich steeds meer bewust van hun maatschappelijke rol en de opvattingen van hun klanten over die rol. Deze bedrijven willen dat wel, maar kunnen die rol niet alleen invullen, omdat dan de concurrentie toeslaat.

Overheid moet initiatief nemen

Om dat te voorkomen moet de overheid het initiatief nemen. Kern van het deltaplan moet zijn dat als boeren voor ons milieu moeten zorgen (en dat moeten ze), ons moeten helpen met het bevorderen van de duurzaamheid, het dierenwelzijn ter harte moeten nemen enzovoorts, we diezelfde boeren daarvoor zullen moeten betalen.

Sommigen noemen dat subsidie, maar dat is onzin. Boeren niet betalen wat ze aan kosten maken, is gewoon een vorm van diefstal of, iets positiever, voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Want dat wij als consumenten een deel van die kosten zullen moeten betalen, lijkt me onontkoombaar en volkomen terecht.

Laatste reacties

 • Omen1234

  ik weet niet wat ik hier lees. 1 man dien dit zegt en 17000000 mensen die het eigenlijk wel weten, dat het zo gebeurt.
  ja 100 procent mee eens, en als er op teelt gebied wat moet veranderen, heb je een punt. eerst de onkosten plus magre ,en verder maakt het niet uit waar je je aardappelen of eitjes haalt. MAAR EERST ONKOSTEN PLUS MARGE.

 • deB.


  Het is al te laat!! Zo veel boeren die het gewoon verschrikkelijk beu zijn...en geen opvolging hebben.

  Toch te zot voor woorden om een bedrijf met allerlei sterfhuis constructies in de benen te houden.
  Van de buitenkant bedrijven waar ze de ''boerderij'' mee halen.... maar uiteindelijk houden ze niets over de een oude schuur!
  TRIESTE MEDELIJDEN WEKKENDE SECTOR dat is het

 • Jaap39

  Wel apart dat dit verhaal van een PvdA man notabene moet komen. En ja, ik denk ook dat het 5 over 12 is geweest. Teveel mensen zien het niet meer zitten in de agr sector, logisch.
  Willen de zuivelaars hun fabrieken vol houden dan zal de consument moeten betalen bij de kassa. Het gehele voedsel pakket zal dan duurder worden. Wat doen we met de export?

  Laten we beginnen bij:

  Dat voedsel geen vrije markt artikel mag zijn. Speelbal van wie dan ook. Hoe heeft het zover kunnen komen. Voedsel productie hoort gereguleerd te zijn. Niet door een enorme poederberg in een hoek gedrukt laten worden.

 • Biotoon

  Naar mijn mening is de gevestigde orde (VVD en CDA) de aansluiting met de realiteit verloren. Politiek niet bedrijven naar de bestuurders, die regeren maar naar de kiezers die kiezen. De wal keert het schip. Lang heeft het geduurd voordat toeslagen op kwantum (kwantumkorting/ kwantumtoeslag) ter discussie kwamen. Ondernemende boeren prima. Door de huidige wedloop worden de boerende ondernemers tegen elkaar op gezet en is alleen het geld dat regeert. Het gezinsbedrijf holt uit door de druk die er op veel onderwerpen ligt. Hopelijk zijn er initiatieven die boeren ontzorgen en die helpen dat het vak hip/ hot blijft. Zo kan er meer animo komen voor het mooiste beroep dat boeren heet. Je eigen voedsel verbouwen van een dusdanig hoge kwaliteit dat er vraag naar is en dit hopelijk naast de gedane investeringen een inkomen oplevert.

 • bankivahoen

  Het is idd al 5 over 12, bijna niemand wil hier nog boer zijn. 20 jaar op leugens gebaseerde wetgeving heeft zijn sporen nagelaten, nog steeds stoppen er 5 boeren perdag. Voorheen dacht ik dat de rundvee sector nog heilig was maar wat die te verwerken krijgen dat is net zo erg als dierenmishandeling, hier zou een politieke partij voor opgezet moeten worden. Gelukkig heb ik mijn kinderen er van kunnen weerhouden om dezelfde lijdensweg in te slaan als hun vader, studeren zodat je je handen in ieder geval nooit hoeft te gebruiken net als het overgrote deel van de beroepsbevolking.

 • farmerbn

  Het zou beter zijn als niet de belastingbetaler via premies geld overmaakt naar de boer maar dat de consument dat doet. Burgers gaan momenteel allemaal opties eisen voor een basisprijs. Dat moet anders. Elk landbouwproduct moet punten krijgen afhankelijk van de wensen van de consument. De consument betaalt extra per punt aan de supermarkt. Die supermarkt geeft dat door aan bv de VWA die dat weer doorgeeft aan de boer. Eigenlijk eenzelfde systeem als met de BTW. De consument merkt hierdoor direct dat opties extra geld kosten en de boer krijgt voor die extra's betaald.

 • Farmerbr heeft een goed punt alleen de toeslag via de vwa laten lopen geeft hen de macht het in te houden , zij zullen daar vroeg of laat ge (mis)bruikbaar van maken , het moet dus zo zijn dat de retailer dit bij de inkoop als plus op de basisprijs betaald aan de boer of voor hen de verwerker

 • farmerbn

  Ik zei in mijn voorbeeld de VWA omdat die ook de systeem van de punten moet controleren. De politiek moet wettelijk vaststellen dat de VWA alleen het geld mag inhouden als de boer niet het puntensysteem respecteert. Een ander mag dit natuurlijk ook doen.

 • alco1

  Wat heb ik aan een PvdA dokter die zegt wat er scheelt.
  Het gaat erom hoe de patient te genezen.
  De subsidies waarvoor gewerkt moet worden, zullen internationaal geregeld moeten worden, anders wordt het de euthanasie.

 • A1967

  Farmerbn#, leuk bedacht en op zich heb je gelijk, alleen de regering heeft geen belang bij een goed inkomen voor de boer. De mooiste sier wordt gemaakt als er genoeg te eten is dat ook nog eens bijna voor niks is zodat er genoeg over blijft voor luxe artikelen waar over het algemeen de VVD vriendjes dikke salarissen aan over houden. En voor de consument moet het al helemaal niet te ingewikkeld zijn, als er iets aan mankeert moet je een ander verantwoordelijk kunnen stellen en verder is het goedkoopste het meest interessant.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.