11 reacties

‘Opeenstapeling crises dwingt tot deltaplan veehouderij’

Nederland speelt Russische roulette met zijn veehouderij. Het wachten is op de volgende crisis. Het wordt daarom tijd dat de landelijke overheid de regie pakt.

Voor de rechter bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is het doodmaken van dieren uit economische overwegingen geen punt, zo bleek onlangs. Dat doen ‘we’ immers ook al bij eendagshaantjes. Dus als de boer kippen heeft die gifeieren leggen, dan mag hij ze doodmaken. Maar ach, die waren veelal aan het einde van hun productiecyclus, dus zouden toch al worden geslacht. Vaak trouwens met verwondingen en gebroken poten na ruw in een krat te zijn gepropt door een vangploeg en na een helse rit naar het goedkoopste slachthuis in Polen. Die ellende blijft de fipronil-kip in ieder geval bespaard. Zij wordt vergast in haar eigen stal.

Toen de Dierenbescherming werd gevraagd welk standpunt de organisatie inneemt bij ‘eiergate’ – ruimen of ruien – hebben we aangegeven geen positie te willen kiezen. Immers, ruien klinkt voor de leek misschien als een redelijk alternatief, maar betrokkenen weten welke enorme welzijnsaantasting dit voor de hennen betekent.

‘Ruien klinkt voor de leek misschien als een redelijk alternatief, maar betrokkenen weten welke enorme welzijnsaantasting dit voor de hennen betekent’

Ontspoorde vlees-, eier- en zuivelindustrie

Wat is dan wel het antwoord op de stapeling van crises als gevolg van de ontspoorde vlees-, eier- en zuivelindustrie? Een vraagstuk waar we de laatste tijd wel héél erg vaak mee te maken hebben: kippen maandenlang opsluiten of in hun stal vergassen vanwege de vogelgriep, tienduizenden – deels drachtige – melkkoeien slachten omdat de Brusselse fosfaatmestnormen worden overschreden, vuurzeeën die megastallen in de as leggen, rapporten die bevestigen dat je voor je gezondheid beter niet in de buurt van een stal kunt wonen… En het gaat maar door. Het wachten is op de volgende crisis, waarvan je je niet meer hoeft af te vragen óf zij komt, maar wanneer. Zo staat de Afrikaanse varkenspest ook al op onze drempel en het vervoer van gigantische hoeveelheden dieren van en naar Nederland gaat intussen gewoon door. Nederland speelt Russische roulette.

‘Het wachten is op de volgende crisis, waarvan je je niet meer hoeft af te vragen óf zij komt, maar wanneer’

Het wordt tijd dat de landelijke overheid de regie pakt. Het momentum is daar, er wordt onderhandeld over een nieuw kabinet en het kan toch niet anders dan dat in een nieuw regeerakkoord expliciet wordt opgenomen dat de vee-industrie in Nederland drastisch wordt hervormd: een deltaplan voor de overgang naar een duurzamere veeteelt in ons kleine land.

Klip-en-klaar advies van commissie-Nijpels

Een voorontwerp ligt er al. Het was notabene VVD-coryfee Ed Nijpels die namens de Sociaal Economische Raad (SER) met een klip-en-klaar advies kwam over de versnelde overgang naar een andere veeteelt in Nederland. Dat was in oktober 2016. De SER wil een groep koplopers in de veehouderij behouden en de rest zal moeten wijken. Met die rest verdwijnen veel problemen als sneeuw voor de zon. Een voorhoede van duurzamere boeren met aandacht voor dierenwelzijn, natuur, milieu en volksgezondheid moet volgens de SER worden gekoesterd.

‘Voorhoede van duurzamere boeren met aandacht voor dierenwelzijn, natuur, milieu en volksgezondheid moet volgens de SER worden gekoesterd’

De Dierenbescherming was content met het SER-advies en staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken leek dat ook te zijn. Hij zou zelfs een heuse regisseur benoemen om het proces te begeleiden. In het eerste kwartaal van 2017 zou hij dat doen, zo beloofde hij de Tweede Kamer. Het derde kwartaal van 2017 is echter ruimschoots begonnen en het bleef en is muisstil in Den Haag. Wat ons betreft zijn de onderhandelaars voor een nieuw kabinet nu aan zet. Een ontbrekende passage over het hervormen van de vee-industrie is niet te verkopen en zal worden gevoeld als een ontbrekende pijler onder een dan bij voorbaat tekortschietend kabinet.

Crisis beter beheersbaar

En voor degenen die nu stellen dat ook biologische boeren momenteel worden getroffen door de fipronil-affaire, dat ook een biologische stal vlam kan vatten en dat uitloopkippen ook vogelgriep krijgen: allemaal waar. Echter, de schaal waarop een crisis zich zal voordoen, is bij een duurzamere veehouderij beter beheersbaar.

‘De schaal waarop een crisis zich zal voordoen, is bij een duurzamere veehouderij beter beheersbaar’

De massaliteit van de rampen is nu ongekend. Niet tienduizenden besmette kippen, maar een miljoen. Niet 100 slachtoffers bij een brand maar ruim 20.000. Daar gaat het om. En ja, ook om adequaat toezicht op voedselveiligheid, hoewel die nu ondanks alle perikelen meer op orde lijkt dan garanties op fatsoenlijk dierenwelzijn.

Laatste reacties

 • wvdweijden1

  Helder verhaal!
  Maar ik deel het enthousiasme over het advies van de Cie-Nijpels niet. Nijpels had mij gevraagd een notitie te schrijven over grondgebonden melkveehouderij. Dat heb ik gedaan, maar de Cie heeft die notitie in haar advies compleet genegeerd. Naar verluidt onder druk van Martin Scholten van Wageningen UR, topambtenaar Hans Hoogeveen van EZ en Ruud Huirne van de Rabobank. Het woord "grondgebonden", waar ook de Kamer zich sterk voor had gemaakt, komt in het advies zelfs niet voor. Wel gejubel over mest als "vierde product" van de Nederlandse veehouderij. Dit rapport is een slechte basis voor het regeerakkoord.

 • Almagro

  Wat mij betreft nog niet zo'n helder verhaal. Inderdaad is ook de biologische legpluimveehouder betrokken bij de fipronil affaire . Maar is dit zoals u stelt beter beheersbaar ? Verre van dat : de uitloop is in veel gevallen al langer dan een jaar vervuild met fipronil. Beheersbaar zal zijn de oplossing op de biologische manier. En dat heet "tijdelijke ontheffing" Geen biologische opgefokte hennen want de zijn er even niet. De uitloop dan, die moet normaal in omschakeling want gangbaar dat moet eerst "ontgiften" maar let op :nou maar even niet. Massaliteit ? De aantallen zijn niet meer wat u denkt, tienduizenden in een stal is de norm. Ook in de gangbare sector kennen we problemen maar ook daar gaat het snel met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van welzijn en duurzaamheid, wat dat laatste betreft kan de biologische sector vaak niet mee , zeker niet per eenheid product. Ook mag geen claim gemaakt worden voor gezond en smaak simpelweg omdat die niet gemaakt kán worden. Voor de consument die bio kan en wil betalen, prima maar voor de consument die op z'n centen let en het biologische verhaal niet aanspreekt moet ook geproduceerd worden , uiteraard binnen de kaders die we hebben afgesproken. Of willen we hier "politiek correct"biologisch produceren en het overgrote deel gangbaar importeren uit gebieden waar het veel minder geregeld is en houd welzijn en duurzaamheid bij onze landsgrens op?

 • farmer135

  Misschien moeten we accepteren dat het erbij hoort. Ook huizen branden af. Het ene jaar meer dan het andere. Het valt wel op dat na verbod op muizen en rattenbestrijding er wat meer branden zijn.
  Wat betreft het reductieplan : daar kan de dierenbescherming toch niet op tegen zijn : minder vee in nederland.

 • gradje1966@

  Bert van den Berg zwetst uit zijn nek al wat biologisch is vervuilt meer dan gangbaar. De Co2 food print is veel groter. Pak bio brandstof maar eens het kost 1 kilo joule fossiele brandstof om 0,9 kilo joule biobrandstof te produceren en zo zijn er talloze voorbeelden.

 • oeleboele

  Bert van den Berg preekt voor eigen parochie! Maar wat voor hem ´zwart´ is kan voor mij ´wit´ zijn......en dat er in Den Haag teveel mis gaat komt o.a. omdat dat ´zwart´ en ´wit´ vaak recht tegen over elkaar staan, en daar tussen in nog es duizenden ´kleuren´ die in het ergste geval ver van de agrarische sector af staan en wonen op een postzegel en hondje voeren en katje aaien, maar zich ook moeten beseffen dat je van 100 kippen geen bestaan kunt genereren en al helemaal de wereld bevolking niet kunt voeden............

 • oeleboele

  Ik word niet goed van dieren partijen die zelf eigenlijk nog minder dier vriedelijker zijn dan de boer zelf.

 • dre v Helmond

  Als het aan Bert van de berg en de zijne licht eten we zo droog brood en pannenkoeken .En een Pannekoek met ei en boter is net iets lekkerder. En bacon maakt het af .
  20 jaar geleden met de varkenspest epidemie zijn in onze gemeenten alle varkens gedood en er waren toen veel kleine varkenshouders.Dat was zeker geen garantie voor minder dieren en boeren leed.

 • jaap69

  wanneer stopt de boerderij met deze onzin, wordt kotsmisselijk van al deze zogenaamde dierenvrienden. PETA KILLS en dat geldt ook voor hun vriendjes hier

 • walter1

  Wat wil De Boerderij zijn? Een blad voor lezers uit de sector of een platform van opinie-makers die de sector om zeep willen helpen!

 • alco1

  Schoppen is zo gemakkelijk.
  Vooral door mensen die geen er geen enkele notie van hebben, hoe er geld verdient moet worden.
  En ga nou niet weer zeggen dat een verminderde productie, prijsverhogend werkt.
  Het economische spel van vraag en aanbod wordt moeiteloos door het buitenland ingevuld.

 • koestal

  wanneer gaat v.d. berg het eens hebben over de katten en honden,enz. die in een torenflat gehouden worden ,en daar zo,n geweldig leven hebben,komen bijna nooit buiten en helemaal niet op de begane grond

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.