Commentaar

‘Debat glyfosaat draait om vertrouwen’

Het is erop of eronder voor onkruidbestrijder glyfosaat in Europa.

Frankrijk wil het spul al in 2022 helemaal verbieden. Donderdag 5 oktober is er een belangrijke bijeenkomst van het Scopaff, een EU-comité dat hierover gaat.

Voorstanders van glyfosaat roepen dat er niks mis mee is. Het feit dat ondanks 35 jaar wereldwijd grootschalig en intensief gebruik er nog geen enkel kankergeval aan het middel kan worden toegeschreven, lijkt dat te onderstrepen.

Residuen glyfosaat

Maar waterdicht is het verhaal niet. Eerder heette het dat het middel helemaal wordt afgebroken en er geen residuen overblijven. Dat weten we inmiddels wel beter. Tot in de haarvaten van de voedingsketen worden glyfosaat en residuen teruggevonden. Ook in Nederland.

Toch adviseert toelatingscommissie Ctgb, evenals de Europese Efsa dat het veilig gebruikt kan worden. Ja, er zijn problemen met hoge gehaltes van glyfosaat en van het residu Ampa in drinkwater, maar dat zou vooral te maken hebben met gebruik op stoepen en straten.

Wantrouwen

Dit klinkt redelijk en pragmatisch. Maar het gezag van instanties is niet meer wat het was. De roemruchte Monsanto Papers, die aantonen dat Monsanto hevig probeerde Efsa te beïnvloeden, voeden dit wantrouwen. De vraag is daarom niet alleen of glyfosaat wel of niet veilig is, maar ook of onze instituten wel te vertrouwen zijn. Een positief antwoord daarop is in ieders belang.

Of registreer je om te kunnen reageren.