Redactieblog

‘Aanpak klimaat en milieu: plan B? Liever optie A!’

Plan B. Ja, dat leen ik van de Partij voor de Dieren. Niet dat dit mijn partij is; haar ideologie is niet de mijne. Ik heb een betere, realistischere zienswijze op een aantal wereldse zaken die moeten worden aangepakt.

Sowieso denk ik dat wat wij veranderen willen of moeten niet gepaard moet gaan met een revolutionaire aanpak. In onze welvaartsmaatschappij met een samenleving die multicultureel is en een tijdgeest die participatief is, gaan veranderingen langzaam. De participatieve samenleving is nou niet direct een structuur waarmee je snel kunt schakelen. Eigenlijk is ons huidig democratisch bestel met te veel partijen er ook zo’n uiting van.

Maar waarom plan B hier als opening? Omdat ik deze sterk vind. Er is namelijk geen plan B! In veel situaties ga je bij een probleemstelling op zoek naar alternatieven en dan kom je op een klein alfabet aan oplossingen. Bij de aanpak van klimaat en milieu is er geen of-vraag, alleen maar de hoe-vraag. En dan kom je op A1, A2, A3 enzovoort.

‘Melkveehouders zijn een deel van de oplossing’

En ook melkveehouders mogen daarvoor hun kop niet in het zand, het veen of de klei steken. Veel uitdagender: zij hoeven dat ook niet, want zij zijn een deel van de oplossing. Bij grote maatschappelijke thema’s als klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie kunnen veehouders positief participeren. Wanneer je nou eens gaat uitrekenen wat de consumptie van bijproducten van de humane levensmiddelenindustrie (zoals bierbostel, maisgluten, aardappelvezels, suikerbietenpulp door koeien) voor nettoreductie aan broeikasgas geeft, kom je tot de conclusie dat het milieu gebaat is bij dierhouderij.

Wanneer de agrarische sector massaal zonnepanelen plaatst op hun daken, is 10% van de Nederlandse energiebehoefte gedekt. De circulaire economie kan op diverse manieren worden gediend; in plaats van kunstmest meer dierlijke mest gebruiken, geeft een grote bijdrage. Ook een impuls voor biodiversiteit. Boeren in al hun verschillende bedrijfstypen vormen een deel van de oplossing. De grond kan gemakkelijk meer koolstof opslaan, de gewassen slaan CO2 op en genereren zuurstof. Gronden verzorgen naar meer organische stof genereert ook extra watervasthoudend vermogen.

Efficiëntie en duurzaamheid

Optie A: klimaatproblematiek zien en eraan gaan werken is een proces, waar de komende decennia de agrarische sector, juist in Nederland, zal laten zien dat efficiëntie en duurzaamheid hand in hand gaan.

Lees ook de blog van LTO Nederland-voorzitter Marc Calon: ‘Boer en tuinder onmisbaar in klimaatbeleid’

Of registreer je om te kunnen reageren.