Redactieblog

Politieke lobby loont

De fiscus is door de bocht. Er kan in 2015 alsnog afgeschreven worden op ammoniak-, pluimvee- en varkensrechten. Dit is een mooi succes van de agrarische accountantskantoren.

Zij hebben – via LTO – Kamervragen laten stellen. En dat heeft tot gevolg gehad dat de staatssecretaris het eerder door de Belastingdienst ingenomen standpunt dat er niet afgeschreven mocht worden, heeft teruggedraaid. Zo zie je maar weer eens dat politieke lobby wel degelijk loont.

De fiscus had wel een punt om de afschrijving te weigeren. De rechten hadden geen eindtermijn en dan is volgens jurisprudentie van de Hoge Raad afschrijving niet mogelijk. Zo is in het verleden de afschrijving op taxivergunningen door onze hoogste rechters geweigerd omdat er aan de vergunning geen einddatum zat. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor grond. Grond slijt niet en daarom kan er niet op worden afgeschreven.

Toch is het volkomen terecht dat afgeschreven kan worden op ammoniak-, pluimvee- en varkensrechten. Weliswaar is nog geen keiharde einddatum voor alle rechten vastgesteld, maar het is wel de bedoeling dat ze verdwijnen. Dat geldt vooral voor de ammoniakrechten. Deze verdwijnen immers met de invoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli van dit jaar. De nieuwe afschrijvingstermijn voor ammoniakrechten wordt dan ook gekoppeld aan de invoering van het PAS op 1 juli van dit jaar. De ammoniakrechten die worden ingezet bij de aanvraag van een Natuurbeschermingswetvergunning vóór 1 juli van dit jaar, kunnen voor de fiscus worden afgeschreven.

En varkens- en pluimveerechten mogen worden afgeschreven omdat ervan uitgegaan wordt dat die rechten eind 2017 worden afgeschaft.

De vragenstellers van de SGP en het CDA hadden wel een goede troef in handen: premier Rutte heeft kort voor de Provinciale Staten-verkiezing gezegd dat de agrarische sector niet bang hoefde te zijn voor haar fiscale faciliteiten. Hij heeft woord gehouden. De afschrijvingsmogelijkheden op ammoniak-, pluimvee- en varkensrechten zijn alsnog gehandhaafd. Al met al een terecht besluit dat is afgedwongen door een effectieve agrarische lobby.

Of registreer je om te kunnen reageren.