Commentaar

3 reacties

Einde exportsubsidies, einde tijdperk

Exportsubsidies worden afgeschaft. De onmiddellijke effecten van dit historische WTO-besluit zullen meevallen. In de EU bestaan de exportsubsidies alleen nog in theorie.

Exportsubsidies worden helemaal afgeschaft. Dat is afgesproken in Nairobi op een vergadering van het wereldhandelsoverleg WTO. Volgens directeur-generaal Roberto Azevêdo is het de belangrijkste afspraak die ooit in WTO-verband over landbouw is gemaakt.

Effecten

De onmiddellijke effecten van dit historische besluit zullen meevallen. In de EU bestaan de exportsubsidies alleen nog in theorie. De betekenis wordt pas duidelijk als je wat verder terugkijkt.

Verstoring markten in derde wereld

Exportsubsidies waren ooit een van de pijlers van het EU-landbouwbeleid. Ze waren tegelijk een van de meest bekritiseerde onderdelen daarvan. Gesubsidieerde export van overschotten leidde tot verstoring van markten in andere landen, vooral in de derde wereld. Boeren die zelf geen sterke beschermende overheid hadden, konden never nooit opboksen tegen goedkope, gesubsidieerde importen. Jarenlang hebben ngo's hiertegen geageerd.

Inkomensondersteuning en plattelandsbeleid

Met succes. Stukje bij beetje heeft de EU het roer omgegooid. In etappes heeft het markt- en prijsbeleid plaatsgemaakt voor inkomensondersteuning en plattelandsbeleid. Die omzwaai is zo ingrijpend geweest, dat uitgerekend de EU nu de grootste pleitbezorger was van afschaffing van de subsidies, en het onderhandelingsresultaat viert als een overwinning.

Tijdperk dat al voorbij was

Een acuut probleem wordt er - zeker voor Europese landen - niet opgelost met deze afspraak. Maar historisch is ze dus zeker. Het is het einde van een tijdperk waarin we eigenlijk al niet meer leefden.

Laatste reacties

 • veldzicht

  In het verleden kregen de boeren altijd de schuld van de armoede in de derde wereld doordat we overschotten met subsidie exporteerden,nu is dat afgeschaft en is het in die landen dan zoveel beter????? volgens mij waren veel arme mensen blij dat ze voor weinig geld nog een beetje behoorlijk eten konden kopen en de regeringen verdienden er ook nog wat aan door er belasting op te leggen.

 • Schraar

  Het is niet de schuld van de Europese boeren dat er gedumpt werd, maar van degenen die de exportsubsidies ingesteld hebben. Ik heb me er als melkveehouder echter altijd voor geschaamd dat ook met mijn melk collega's uit ontwikkelingslanden onrechtvaardig van de markt gedrukt werden en ik ben blij dat het afgeschaft is.
  Het wordt echter pas beter voor ons en voor melkveehouders elders in de wereld als we de productie aanpassen aan de vraag en niet in het wilde weg produceren voor een markt die er niet is.
  Dat had gekund met een flexibel quotumsysteem, maar dat moest helaas perse afgebroken worden.
  Nu moeten we allemaal op de blaren zitten en zullen we wel zien op welke manier de wal het schip gaat keren. Ik vrees op een zeer pijnlijke manier.

 • bellmonde

  En wat zijn de hectare-toeslagen dan ? Is dat geen subsidie !
  Door de hectare-toelsg of toeslagrechten van afgelopen jaren wel van 900 Euro per hectare die nu langzaam afgeroomd worden... kan de melkveehouder nog even door bij 30 eurocent .. Maar eigenlijk is het inkomen danwel gesubsidieerd. Net als in amerika met de farmbill heet het geloof ik..

Of registreer je om te kunnen reageren.