Commentaar

16 reacties

Provincies misbruiken bevoegdheid

De provincies misbruiken steeds vaker hun bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening om de afgifte van milieuvergunningen te bemoeilijken.

Kijk naar wat in Noord Brabant gaande is. Van de dik 70 aanvragen onder de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij) zijn er maar zo'n 30 verleend. En dan komt er ook nog een nieuwe versie van die BZV aan. Daarin worden volksgezondheidsaspecten nog zwaarder meegewogen. De bewijslast komt bij de boer te liggen, terwijl er niet eens wetenschappelijk bewijs is voor de relatie tussen vee en volksgezondheid. Het onderbuikgevoel gaat daarmee regeren bij de vergunningverlening.

Het provinciebestuur wil geen grote grondloze melkveebedrijven of grote varkensbedrijven. Maar dat is via de Wet op de Ruimtelijke Ordening eenvoudig te regelen. Beperk de bouwblokgrootte, verbied hoogbouw en geef geen ontheffingen. Dan heb je automatisch een grens aan de omvang van bedrijven. Luchtwassers zijn toch al zo ongeveer verplicht in de intensieve veehouderij, schrijf dat ook voor op bedrijven die geen weidegang toepassen of meer dan 400 koeien hebben en je hebt meer dan voldoende wapens om al dan niet excessieve groei van bedrijven te stuiten.
Nu blokkeert de ene regeling na de andere de vergunningverlening. Daardoor wijken veehouders met groeizin uit naar het houden van vee in verouderde stallen van 'de buurman'. Daarmee werkt de BZV helemaal anders uit dan bedoeld. Niet leidend tot meer duurzaamheid, maar tot meer overlast en tot wegpesten van goedwillende ondernemers.

Laatste reacties

 • Burnetti

  Beste heer Bodde: al wat u voorstelt als oplossing is al gesaboteert, tegengehouden, verboden of onmogelijk gemaakt. De Raad van State heeft een aantal plafondregels afgeschoten en een aantal ondernemers en overheden op de vingers getikt voor het ontbreken van plafonds.

  Natuurlijk is het eenvoudig om bouwblokgroote in een bestemmingsplan buitengebied vast te leggen. Hiertegen is echter zoveel weerstand van veehouders zelf dat gemeentelijke en provinciale overheden dit nalaten.

  Het mooiste voorbeeld zag ik in de gemeente Aalten. Hier is in het ontwerpbestemminsplan buitengebied groei van álle veehouderijen in het verwevingsgebied tot 2,5 HA toestaan. Daarnaast is er de gebruikelijke ontheffingsmogelijkheid. Een schijnplafond is geen plafond.

 • Burnetti

  Beste heer Bodde:

  Q-koorts heeft de Nederlandse veehouderij bewezen dat veel, groot en ongecontroleerd enorme aantallen dodelijke slachtoffers eist. 40.000 besmettingen, 25 doden.

  Duidelijker wetenschappelijk bewijs van de relatie tussen veeheehouderij en volksgezondheid bestaat niet.

  De eerste BZV geitenstal is september 2014 gerealiseerd. Het kan dus gewoon.

  De groei van met resistente bacteriën bevolkte koppels is een bewijs dat volksgezondheid direct verbonden is met veehouderij. Dit wordt niet door bouwblokgroote beinvloedt maar door bedrijfsmanagement. Daar richt de BZV zich op.

  Een goed voorbeeld zijn de verscherpte hygiëne richtlijnen in de pluimveehouderij na de uitbraak van H5N8 eind vorig jaar. Extra naleving en controle heeft uitbreiding van het aantal besmettingen vooralsnog gestopt.

 • agratax2

  Waarom willen boeren niet toegeven dat de politieke elite de landbouw liever ziet gaan dan komen (uitbreiden).
  Dat de boer graag wil door ploegen ben ik me van bewust, maar dat ploegen kan ook eldes op de wereld en met minder tegenwerking. Ondernemen vraagt soms zeer zware beslissingen en daar verkassen er een van. Laat de boeren stoppen met steeds de honger op de wereld als excuus te gebruiken om hun gelijk te halen. Ik weet zeker dat de Nederlandse boer een grotere inbreng kan hebben in het oplossen van dit honger probleem, als hij zijn bedrijf verplaatst naar een land waar het goedkoper produceren is dan in Nederland.

 • schoenmakers1

  was er in 40-45 ook niet een bevolkingsgroep die verplicht werd elders heen te gaan, ik dacht dat men ooit gezegd heeft dit nooit meer

 • alco1

  @Agratax. Als boer zijnde kan ik wel meegaan in je pleidooi om naar ergens anders in de wereld te verkassen.
  Echter BV Nederland met zijn zoals jij het noemt de politieke elite, moet er van doordrongen worden dat Nederland niet zonder de landbouw kan, vooral nu de inkomsten door verminderde aardgas baten hard aan zullen komen.
  Algemene regels voor bouw kan niet met algemene regels.
  Vlakbij bebouwing is acceptatie veel anders dan in het weidse.
  Plafondregels zijn dus ook uit den boze.
  Ziektes is bij kleine bedrijven misschien nog wel minder goed te bestrijden dan bij enkele grote, er ontstaan immers grotere diervrije zones en er zijn minder afleveren ophaal adressen.

 • Burnetti

  Beste heer Bodde:
  Waaruit leid u af dat er bij provinciale bevoegdheid sprake is van misbruik?

 • veldzicht

  Schoenmakers #4 Niet zo raar lopen kletsen,dit slaat nergens op.

 • Burnetti

  Tijdschrift Milieu van december 2014, Pieter Leroy onder
  'Rijksoverheid verzaakt verantwoordelijkheid':

  '...Typerend is verder het gemak en de dereguleringsonzin waarmee een deel van de politiek en het bedrijfsleven voortdurend een belangrijke hoeksteen van het milieubeleid aanvalt: de milieueffectrapportage. ...'

  Het hoofdstuk: 'Ondoordachte decentralisatie' is volledig raak.

  'Stap terug' beschrijft de verdere afbraak van toekomstig milieubeleid.

  '...Het gebrek aan een heldere politieke koers, het gebrek aan rechtszekerheid begint nu zelfs het bedrijfsleven een doorn in het oog te worden. Als VNO-NCW voor een eenduidiger milieubeleid pleit, is er wellicht iets aan de hand...'

  '... Helderheid is er niet, er is tegenstrijdigheid en controverse, door een zwakke politiek zelf uitgelokt. Of was dat wellicht de neo-liberale bedoeling?...'

  Aldus de schrijver van het artikel. Tja...


 • massan

  Beste heer Burnetti,

  U moet toch ook weten dat de BZV niet gebaseerd is op feiten. Uw voorbeeld van de Q-koorts is juist, maar voor de overige takken in de agrarische sector geldt dit niet.
  De BZV kost degene die een vergunning aanvraagt bergen geld en geeft veel onzekerheid. Ook op het Provinciehuis in Brabant worden door ambtenaren vele uren aan de BZV besteed; dus inefficiënte en onzinnig.
  Ik vind dat Sharon Dijksma moet ingrijpen bij de Provincie Brabant en moet zorgen dat er een goed uit te voeren landelijk beleid volstaat.

 • Burnetti

  Beste heer massan
  10 jaar is er een terugtrekkende overheid. Sharon Dijksma zal uw advies niet opvolgen.

 • agro1

  wij produceren geeeen voedsel, slechts grondstoffen(commodities). al dat polletiek correcte gezever over 'de wereld voeden', er is zat, het moet alleen NOG goedkoper, that's all. paar jaar geen bumpercrop en alles is opgelost. komt wel goed!!!

 • Burnetti

  Een BZV vergunning is toekomstbestendiger en hoeft op lange termijn niet duurder te zijn en kan na afschaffen van dierrechten zelfs goedkoper blijken. De BZV zit de jongens van het snelle geld (voormalige bouwvakkers in Brabant) het meest in de weg.

  De veehouder anno 2015 heeft toekomstvisie, houdt rekening met zijn leefomgeving, is strategisch ontwikkeld heeft een goede opleiding en weet de politieke zigzag mee te bewegen. Ik ken ze.

 • Burnetti

  Beste heer Bodde
  Het beleid van de provincie Brabant is overlast in hoogbelaste gebieden verminderen.
  Dat in 2014 maar 30 van de 70 aangevraagde verleend zijn zegt niets over misbruik van bevoegdheid. De vergunningen voldeden niet aan de eisen die gewoon rechtsgeldig zijn.
  Dat is toepassen van de wet en geen misbruik.
  Dat u het niet eens bent met de aangescherpte regels is duidelijk. Uit Den Haag komt hetzelfde signaal?

  Om derogatie te behouden wordt aan de veehouderij strengere regels rond mestverwerking en mineralen management opgelegd. Dat is geen misbruik van bevoegdheid maar politieke visie en beleid.
  Door dit beleid is Sharon Dijksma de invloedrijkste persoon in de sector.
  Ze neemt deze positie in door visie, doortastend en vasthoudendheid.
  Dit zijn andere kwalificaties dan die u in uw titel gebruikt.

 • Grensboerke

  Geachte heer Burnetti,

  Als u ook nog denkt verstand te hebben van derogatie loopt bij mij langzaam de emmer over!
  Nederland verdient derogatie omdat wij een zeeklimaat hebben met een bijbehorend lang groeiseizoen (met name voor grasland).
  Dat er vervolgens ambtenaren zijn, die om vage redenen vinden dat een bedrijf maar 70% en later 80% grasland dient te hebben voor derogatie is al vreemd. Iedere hectare grasland in Nederland zou derogatie moeten krijgen en dan zonder verdere voorwaarden.
  Als in andere landen met een duidelijk korter groeiseizoen ook derogatie geldt, dan zeker in Nederland. Extra eisen aan de Nederlandse veehouderij zijn dan ook volkomen belachelijk in het kader van derogatie.
  We hebben in dit land helaas teveel ambtenaren die zichzelf en hun baan belangrijk vinden en die dus regeltje op regeltje bedenken om zichzelf in te dekken en van werk te voorzien.

 • Burgerman9

  Wat moet ik denken van de opmerking van meneer Bodde dat ' daardoor' veehouders uitwijken naar verouderde stallen van de buurman? Hij keurt dat kennelijk goed, waarmee hij m.i. alleen maar aantoont dat volksgezondheid , overlast etc hem geen klap kan schelen, geld verdienen is zijn enige doel. Nou, dan is het beleid van deze Provincie volkomen gerechtvaardigd.

 • alco1

  Als boeren niet meer uit kunnen breiden, huren ze lege stallen die totaal niet aan de nieuwbouw eisen voldoen!
  Daarmee toont Bodde WEL aan dat volksgezondheid e.d. hem aangaat.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.