Redactieblog

3452 x bekeken 67 reacties

Even terug naar Thieme

Kennelijk een slechte column vorige week op deze plaats. Het ging over Marianne Thieme en haar Partij voor de Dieren. Mijn mening viel niet zo goed.

De reacties liegen er niet om. "Inhoudsloos, populistisch, niet de moeite waard om te lezen, het niveau van Thieme en Wakker Dier en waardeloos" waren nog vriendelijke verwijten.

Geen geslaagde column dus, want mijn boodschap kwam niet over, Het enige dat ik wilde was zeggen was dat Thieme en haar partij zich erg druk maken over bijvoorbeeld het leven van een goudvis in de ronde kom van de buurman. Maar intussen als volksvertegenwoordiger verstek laten gaan als de andere fractieleiders in de Tweede Kamer zich verdiepen in de problematiek van de schepen in de Somalische wateren, waar mensenlevens mee gemoeid zijn. Dat vond en vind ik fout. Want Thieme koos ervoor om er een paar weken tussenuit te gaan.

Deze afwezigheid legt de kern van de beweging rond Thieme bloot. Men stelt dieren gelijk en vaak hoger dan mensen. En dat begrijp ik niet. "De mens is de kroon op de schepping", staat in het scheppingsverhaal, en: "Dieren mogen gebruikt worden naar het eigen inzicht van de mens". In de gehele geschiedenis en de ontwikkeling van de cultuur van de mensheid staat het dier verder in dienst van de mens. Daar is niks mis mee. Mits ze natuurlijk goed worden verzorgd. Kennelijk ziet de Partij voor de Dieren dat anders.

Zij gaan in ieder geval wel anders met mensen om, die hun dierengeloof niet omarmen. Het is stuitend hoe zij goedwillende en uitstekend voor dieren zorgende boeren krenken. Ze worden in hun hart geraakt en op hun ziel getrapt. Zo zou je dieren niet willen behandelen. Geestelijke mishandeling is vaak erger dan lichamelijke.

Dan het niveau van mijn column. Die zou gelijk zijn aan hetgeen Thieme, haar partij en Wakker Dier presenteren. Welnu, dat verklaart wellicht hun succes. Duizenden mensen hebben deze column gelezen. Veel meer dan het aantal, dat anders mijn column aanklikt.

Dus, hoe simpeler, hoe groter het aantal volgers. Dat blijkt ook wel bij de Partij voor de Dieren en Wakker Dier.

Moet ik dat voorbeeld volgen? Ik zal er niet naar streven. Maar dat betekent niet dat ik Thieme links laat liggen. Ze komt weer; er zit reeds een artikeltje in de pen.

Laatste reacties

 • Marco22

  Wat ook kan, is gewoon stoppen met je stukjes schrijverij.

 • veldzicht

  Helemaal niet Marco 22,ik lees de stukjes van vergaderboer graag en vind dat hij meestal de spijker op z,n kop slaat, zeker als het Thieme aangaat.

 • niek brabant

  ik had uw stukje wel begrepen en ben het helemaal met u eens.
  soms moet je ook uitspraken doen om de mensen er eens goed over na te laten denken wat ze nu eigenlijk zeggen.

 • Mozes

  Ik begrijp uit de column van Vergaderboer dat hij wil zeggen dat Thieme een dubbele moraal heeft. Ze laat zich voorstaan op haar gevoel voor dieren en toont zich tegelijk hard, onverschillig en meedogenloos tegenover mensen.
  Is dat eigenlijk niet kenmerkend voor alle dieractivisten?

  Deze tegenstelling is te verklaren: veel dieractivisten worden gedreven door jeugdfrustraties. Hun grote gevoel voor dieren ontstaat doordat zij dieren identificeren met kinderen. Het kind wat ze zelf vroeger waren wat liefde tekort kwam. Hun hardheid en medogenloosheid voor mensen, vooral voor boeren ontstaat doordat deze met hun liefdeloze ouders geïdentificeerd worden. Hun hardheid tegenover de boer is de weggestopte woede en frustratie die zij voelen tegenover hun ouders.

 • Mozes

  Het laatste gedeelte van de column van Vergaderboer gaat over het niveau van communiceren. Dat is bij dieractivisten dus eendimensionaal.
  Ik heb wel eens gereageerd op de Facebook-pagina van WakkerDier. Dat gaat nog wel maar er staat weinig. Sinds kort heb ik een Twitter-account en zie daar een onophoudelijke stroom berichten van WD. Berichten waar ik niets mee kan. Een reactie mag niet langer zijn dan 140 tekens. De landbouw is bij uitstek een sector met grote complexiteit. Het is onmogelijk een zinnige reactie te geven met niet meer dan 140 tekens. Twitter is dan ook het ideale medium voor dieractivisten: een onophoudelijke stroom eendimensionale oneliners.

 • joannes

  @Mozes je hangt weer een beetje de Betweter uit! De psycholoog die het allemaal verklaart!Wat te denken van het feit dat die Christelijke stelling van 'De mens is de kroon op de schepping', staat in het scheppingsverhaal, en: 'Dieren mogen gebruikt worden naar het eigen inzicht van de mens'. Staat dat niet ter disussie? Wie zijn wij in de Natuur om als exploitant van oa Dieren het evenwicht te verstoren? Omdat er ergens een boek is geschreven welke ideeën massaal gevolgd worden! Je moet toch toegeven dat met het geven van dominatie over alle andere zaken er veel evenwicht verstoord is geraakt? Zo zelfs dat er nu mensen bezorgd zijn dat we onszelf vergiftigen met CO2, opwarming van de Aarde, Ozon, teveel vee, enz,enz, Wel of niet eens, visies verschillen en behoeven niet altijd een slechte jeugd of agressieve ouders!

 • agratax2

  Als vergaderboer gelijk heeft met betreking tot zijn Bijbelse uitspraak, dan is Thieme, een volgens zeggen fanatiek gelovige, met betrekking tot dit belangrijke bijbelse item uit de bocht gevlogen. De Bijbel, Het Woord dus, staat ons toe dieren te gebruiken voor ons voortbestaan en de bijbel geeft tevens aan hoe daarmee om te gaan. Thieme vertelt ons een andere versie van dit kapitel. Zij is doende de Bijbel te herschrijven op haar manier en die ons door de strot te duwen. Was ze van een andere religie zouden we haar een gevaarlijke extremist noemen.

 • Ferm

  Waarom vergaderboer, hier in deze en uw vorige blog tijd aan Thieme verspillen? Boeren zijn het daar wel over eens lijkt me, dat en wat zij tegen de sector heeft. Waar het om gaat is dat ze een grote achterban heeft en die achterban pikt het blijkbaar niet dat we boeren op de manier als we nu doen, of zoals Thieme het weergeeft aan haar achterban. Of die kritiek op ons boeren nu terecht of onterecht is maakt voor haar achterban niet uit. We kunnen op onze eigen site wel zeggen; dat vinden we niet leuk, maar dat haalt niets uit. Wat gaan we eraan doen? Ben benieuwd naar uw volgende artikel over haar.

 • Mozes

  @joannes, @Paysanne en in mindere mate @agratax gaan voorbij aan het punt dat Vergaderboer wil maken: dat Thieme zich voor laat staan op een hogere moraal dan anderen als het om dieren gaat maar een veel lagere moraal toont dan anderen als het om mensen gaat.

 • joannes

  Wel of geen Punt van Vergaderboer! Thieme maakt de tongen los omdat ze principes ter discussie stelt, een andere orde van belangrijkheid aanhangt! Misschien gaat ze er wel vanuit dat Mensen zich voldoende zelf kunnen redden, en ....de focus te veel op mensen is in de samenhang met andere levende wezens. Een ieder heeft toch recht op zijn eigen visie in de Westerse gemeenschappen! Die hogere moraal waar jij @Mozes het over hebt, gaat ook over een orde: de orde dat Mensen boven alles staan en het recht op dominatie hebben. Nu dat vragen een aantal stromingen zich nu af. Heeft de mens wel het recht op dominatie en ....... nog belangrijker: Heeft de Mens met deze stelling het recht op maximale exploitatie van de Wereld om hem heen; inclusief de dieren.? Er zijn mensen die dit wetenschappelijk aanvechten omdat het naar destructie leidt en er zijn mensen die dit filosofisch aanvechten omdat het tot chaos en oorlog leidt omdat het uitgaat van dominantie en zelfzucht. Laat staan dat het religieus is aan te vechten omdat er verschillende geloven zijn die daarmee in conflict gedreven worden. De voorbeelden zien we inmiddels op TV. Kortom Thieme is met haar mening vreemd, maar nog niet zo vreemd, als je het in het geheel bekijkt!

 • Mozes

  @joannes, als Thieme menselijke dominantie over dieren afwijst waarom horen wij haar nooit over de Oostvaarder Plassen? Een kunstmatige door de mens gecreëerde situatie waarin men dieren opzettelijk laat creperen.
  En al die honden en katten die in de stad op een volstrekt onnatuurlijke manier moeten leven?

  De Bijbelse uitspraken die Vergaderboer aanhaalt zijn de mijne overigens niet. Ik ga uit van de Bijbelse opdracht tot 'goed rentmeesterschap van de aarde'. Daarom kan ik ook begrip opbrengen voor milieubeleid. En een verbod op onverdooft onthoornen van kalveren.

 • Ishtar

  Toch zijn de stukjes die vergaderboer schrijft samen met Hannah een stuk beter.
  Wat zal Hannah vinden van dit artikel?
  Sterkte voor Hannah, ik stel voor dat zij de artikelen nu gaat schrijven, immers zij ziet het vaak beter.

 • joannes

  Ik meen me te herinneren dat @Thieme, weinig of niets gezegd heeft over de Oostvaarder plassen! Het zal haar ding niet zijn, op de keper beschouwd, is het natuurlijk óók menselijk regelen. Die natuur is geknutselt.Thieme met haar Politieke inslag zal heel selectief haar onderwerpen kiezen voor maximaal effect en dat maakt haar zo´n horzel in de pels! Één waar je verdomd veel last van heb!

 • Ferm

  @Mozes, en als we haar nu voor haar achterban zouden ontmaskeren als iemand die een hoger moraal aanhangt mbt dieren en een lager moraal mbt tot mensen. Of, de achterban laat haar vallen en er staat een 'nieuwe' Thieme op, of, ze vinden het alleen maar goed dat er iemand zo opkomt voor de dieren die niet voor zichzelf kunnen opkomen.
  Thieme is alleen maar de pion in een politiek spel en in het sussen van het geweten van haar achterban. Die achterban denkt, we stemmen op haar en we zijn klaar. Maar dat zijn maar woorden. Als haar achterban het met daden zou doen zag het ervoor ons boeren al veel beter uit. Dan gingen ze betalen voor al die extra welzijnseisen. Maar nee, zo werkt het blijkbaar niet. We zouden haar achterban, die consument een spiegel voor moeten houden en met deze resultaten de politiek overtuigen van hun opgelegde niet concurerende kostprijsverhogende maatregelen, waar die consument niet voor wil betalen. Maar ik denk dat het ZE allemaal wel goed uitkomt. En de boer ploegde voort....

 • jrboer

  Eten of gegeten worden, zo gaat dat in de natuur. Thieme moet Vergaderboer niet tegen komen want dan wordt ze ter plekke opgevreten.
  Opwarming van de aarde is trouwens zo natuurlijk als wat. Onder het verdwijnende ijs van de Noordpool komen oude landbouwnederzettingen te voorschijn heb ik onlangs ergens gelezen. Er is schijnbaar niets nieuws onder de zon

 • Mozes

  @jrboer #15, onder de Noordpool is geen land. De Noordpool is gewoon een ijsvlakte op zee. Men heeft in het verleden wel eens met een onderzeeboot onder de Noordpool door gevaren.

 • Mozes

  @Paysanne #14, je hebt gelijk, het maakt niets uit dat wij haar dubbele moraal tegenover haar achterban ontmaskeren. Wat wij wel zouden kunnen doen is dat wij haar achterban steeds dwingender confronteren met hun eigen verantwoordelijkheid in daden. Hoewel ook dit zijn grenzen heeft. Als je dieractivisten confronteert met hun koopgedrag komen ze met de mededeling dat ze vegetariër zijn.

  Om het beleid van dieractivisten op langere termijn te kunnen inschatten is het van belang hun drijfveren te begrijpen. En dan kom ik toch weer terug op mijn reactie #4. Denk je dat het dierwelzijn op de boerderij ooit voldoende zal zijn? Eerst moesten kippen scharrelen. Toen ze scharrelden werden ze omgedoopt tot 'schuurkippen' en moesten ze buiten lopen. Dan moeten boerderijen kleinschalig zijn.
  Als alle koeien in de wei lopen zullen dieractivisten dan positief zijn over de melkveehouderij? Nee, ze zullen nieuwe bezwaren uitdenken en die met nog grotere emoties en fellere agressie tegen de melkveehouderij gebruiken. Het werkelijke bezwaar van dieractivisten tegen de veehouderij is dat zij geen dierhouderij accepteren vanuit een commercieel belang. Hoezeer ook rekening wordt gehouden met de eigenheid en behoeftes van het dier.
  Wordt vervolgt......

 • Mozes

  Vervolg: dieren die in de stad worden gehouden heeft men niet vanuit een commercieel belang. Ook al wordt de hond of kat zodanig in zijn natuurlijke behoeftes gefrustreerd dat hij afwijkend dwangmatig gedrag gaat vertonen, dieractivisten zijn in deze gevallen net zo blind voor de eigenheid en natuurlijke behoeftes van het dier als boeren ook soms kunnen zijn. Dat dieractivisten deze dierhouderij kritiekloos accepteren komt omdat men deze dieren houdt vanuit een belangeloze zorg-motivatie zoals men die ook heeft voor een kind.

  Als je deze drijfveer eenmaal in de gaten hebt weet je dat wij in de veehouderij het nooit en nooit goed kunnen doen. Het gaat hun niet zozeer om de behoeftes van het dier maar om de motivatie van degenen die het dier houden. De motivatie tegenover het dier is pas goed wanneer die zo dicht mogelijk in de buurt komt van de motivatie die ouders hebben tegenover een kind.

 • Ferm

  @Mozes, maar als we het dus nooit goed kunnen doen in hun ogen, is het toch raar dat ze met twee zetels in de kamer ze toch zoveel voor elkaar krijgen. Er zijn dus meerdere partijen die hun tegemoet komen, dus er is een veel grotere tegenhang die het de boeren onmogelijk dreigt te maken. Volgens mij spelen er andere motieven mee en is Thieme een afleidingsmanouvre om de hele periferie aan de praat te houden. De boeren zitten met gemak zo vast dat ze wel moeten meegaan in die trein, ze kunnnen niet uitstappen. Waarom geen boerenpartij oprichten die tegengas kan geven? Hoeveel stemmers hebben wij nodig voor twee zetels om het gevecht daar aan te gaan waar het hoort. Dan moeten ook de andere partijen met de billen bloot als het erop aankomt. Thieme heeft ook een one-issue partij, dus dat kan voor de boeren ook.

 • alco1

  @Paysanne. Vergeet niet dat commentaar geven zoveel gemakkelijker is dan iets opbouwen en dat doet Thieme zeker niet. Bezuinigen is ook zo'n issue. Geen enkele partij zal stemmen scoren met bezuinigingsmaatregelen.
  Een boerenpartij oprichten om tegengas te geven heeft ook geen enkele zin, omdat daar ook over het algemeen het verantwoordelijkheidsgevoel overheerst.

 • Fermer

  @alco, is juist dat verantwoordelijkheidsgevoel niet onze drijfveer waarom we toch nog steeds doorgaan ? Hoeveel tegenwerking, valse beschuldegingen, onwaarheden, onjuiste onderzoeken met conclusies die nergens op slaan hebben we al over ons heen gehad ? Hoelang zijn we al het pispaaltje van de moderne, verwende, totaal los van de werkelijkheid levende Nederlander ? Misschien door inderdaad die partij op te richten, door ons verantwoordelijkheidsgevoel een richting te geven, misschien kunnen we dan nog de Nederlandse samenleving helpen een weg in te slaan die ons en iedereen in Nederland de werkelijkheid weer laat zien en waardoor er een toekomst mogelijk is voor iedereen die mee wil werken aan een gezond Nederland.

 • anton1937

  Joannes Thieme heeft geen principes,daarom zegt haar gekibbel ook niets. Zij en ook een aantal van de veganisten ,die actief zijn tegen uitbreidingen van veehouderijen schuwen geen legaal middel om de maatschappij naar hun hand te zetten. Hard werkende boeren worden beledigd etc,etc.

 • xw

  Die vergaderboer baseert zijn mening blijkbaar op een boek wat bestaat uit een verzameling mooie-, meestal als levens-leidraad dienende symbolische verhalen. Beste vergaderboer, als jouw mening of inzicht gebaseerd is op of naar de inzichten van de tijd waarin deze (bijbel) verhalen hun oorsprong vinden, dan kun je toch echt beter stoppen met ouwehoeren en de ruimte die hierdoor vrij komt op deze site beschikbaar stellen aan mensen met een opinie gevormd naar de inzichten van onze, de huidige, tijd.
  Beste vergaderboer, het zou mij niet verbazen, dat jij nog van mening bent dat ook de vrouw ondergeschikt is aan de man.
  Kom op joh, val ons niet lastig met die onzin.

 • Ishtar

  @Anton, vergaderboer,right, ik neem maar 1 vb.
  Hoeveel bedrijven in NL zijn besmet met MRSA CC398 ?
  Als sector dus?
  In Denemarken gingen kinderen dood aan MRSA CC398 .
  En journalisten die dit bekent maakten werden vervolgd.
  In Denemarken zijn extra maatregelingen genomen, waarom in NL niet?
  Waarom worden hier wel open dagen gehouden terwijl bedrijven mogelijk MRSA CC398 besmet zijn?
  Dit is maar 1 vb van een sector die lak heeft aan consument en lak heeft aan volksgezondheid.
  Je moet anderen met een geweten niet kwalijk, als je zelf als sector geen geweten hebt.
  http://www.foodlog.nl/short-news/detail/ombudsman-denemarken-mrsa-bronnen-openbaar-maken-mag/

 • alco1

  Isthar doet net of we alles willen verzwijgen. Juist niet. Daarom zijn er open dagen en natuurlijk brengt het risico's met zich mee. Maar overal hangen risico's aan. Ook aan luchtvaartverkeer. Ook aan eten van komkommers.
  Het is schandelijk een sector te beschuldigen van laksheid en zelf zeggen een geweten te hebben.
  Isthar je bent misselijk makend

 • Ferm

  @Alco, misschien heb je gelijk. Maar zo gaan we het ook niet redden als sector. Onze boerenbelangen lijken uit het oog te worden verloren. Kostprijs verhogende maatregelen waardoor we ons moeten onderscheiden door kwaliteit wordt ook moeilijk als FC al in hun krantje schrijft dat er vraaguitval is doordat de melkprijs te hoog is. De publieke opinie loopt niet meer synchroon met de huidige trend in de landbouw. Den Haag laat het de sector zelf uitzoeken met LTO als uitvoerend orgaan. Wij, de boeren zitten op de blaren. De boerenbelangen organisaties moeten politiek sturend zijn en niet politiek uitvoerend.
  @Isthar, ook hier zou de politiek een leidende rol moeten innemen en zijn verantwoordelijkheid oppakken.

  Niet alleen kortetermijn politiek gebasseerd op snel economisch gewin.
  We hebben nog wel wel welvaart, maar het welzijn glijdt steeds verder af.

 • Mozes

  Een aanvulling op mijn vorige reacties:
  Er is een groot verschil tussen de radicale dieractivisten en het gewone volk. De radicale dieractivist is vegetariër en vindt het houden van een dier alleen goed als dit gebeurd vanuit een belangeloze zorgmotivatie zoals ouders dat hebben tegenover een kind.
  De gewone burger is geen vegetariër en hij vindt het houden van dieren wel aanvaardbaar als maar voldoende rekening wordt gehouden met de eigenheid en natuurlijke behoeftes van het dier.

  Als je dit verschil in de gaten hebt zal duidelijk zijn welk beleid wij moeten voeren. Wij moeten contact zoeken met de gewone burger en laten zien dat wij rekening houden met de eigenheid en natuurlijke behoeftes van het dier. In de melkveehouderij betekent dit WEIDEGANG en nog eens WEIDEGANG. Als de gewone burger overtuigt is dat boeren goed met dieren omgaan zullen dieractivisten geen steun meer krijgen van het volk. Ze moeten zelfs oppassen dat wanneer zij zich te agressief opstellen het volk zich zelfs tegen hun kan keren.

 • joannes

  Veel commentaren zijn reactief en willen zelfs een (tegen Thieme) partij oprichten die de onwaarheden ontmaskert! Begrijpt niemand dat het probleem niet de onderwerpen maar de Politiek zelf is? De politiek is altijd een onderdeel in bestuur geweest. Bestuur van de gemeenschap! Politiek was nodig om onderwerpen op de voorgrond te brengen. Inmiddels is het een beroep, die Politiek, zo bewijst Thieme. Door voordurend zaken op de voorgrond te brengen verlies je het doel, goed, evenwichtig en gebalanceerd besturen, uit het oog, blijkbaar. Want Thieme, bereikt met haar kleine partij en vertegenwoordiging meer dan in verhouding, en goed bestuur, rechtvaardig is. De bestuurders zijn in het Politieke spel de weg kwijt geraakt! Of.... ze hebben heimelijk dezelfde simpatieën: dan wordt het vechten tegen de bierkaai!

 • alco1

  @Mozes. Je legt weer voer in de handen van anti vee mensen door te roepen WEIDEGANG en nog eens WEIDEGANG. De volgende stap is dan dat de koeien ook 's winters naar buiten moeten, want dat is toch immers de natuur van de pre- historie, waarbij de 6 uur gedurende 120 dagen een lachertje is.
  Het gaat om je volgende zin: 'De burger moet er van overtuigt zijn dat de boer goed met zijn vee omgaat, dan zullen dieractivisten geen steun meer krijgen van het volk'.

 • Ferm

  @joannes, ik zeg niet een (tegen) partij oprichten om onwaarheden te ontmaskeren, maar een partij op te richten die het boerenbelang behartigd. Dat de politiek de weg is kwijt geraakt beseffen wij boeren maar al te goed, om het bij deze groep te houden. En ja, in een nieuwe partij zullen ook machtsspelletjes zich weer voordoen. Het blijven mensen met hun zwakheden. Moet je daarom maar niks doen? Waar zou jij beginnen?
  Als we zo doorgaan in de landbouwsector waarin kostprijsverhogende maatregelen ons dwingt op een aanbodmarkt te opereren, moet je maar zo'n grote afzetmarkt hebben. Zo niet, dan zal er een grote koude sanering plaatsvinden en misschien is dat de oplossing ? Zijn we allemaal blij: de burger met minder landbouw en de overgebleven boeren die het goed rond kunnen breien.

 • Fermer

  @alco, weidegang is vlgs. mozes de vergunning om te produceren. Hoe lang denkt hij hiermee de burger en diens aangevers, de PvdD en WD, een rad voor ogen te draaien? Koeien die slechts op bovennormale producties geselecteerd worden, hooguit 3 lactaties meegaan, veelal afhankelijk van dierenarts en klauwverzorging, dat neemt men op de koop toe ? Wij boeren weten wel dat dit maximale presteren gedreven wordt door minimale melkprijzen en maximaal diercomfort, maar de burger ziet slechts 'dierenmishandeling'.
  @joannes, zoals je zegt, politiek is een beroep. De enige manier om daaraan mee te doen is bij een bestaande partij te gaan , en je daarin slechts te voegen naar hun top, of een nieuwe partij oprichten en een geluid te laten horen wat reeler is dan de onzin die we de laatste jaren over ons heen hebben gekregen. De politiek van vandaag is inderdaad een partij nodig die het zaakje weer in de goede richting kan sturen.

 • alco1

  @Mozes. Geef nou eens antwoordt op #29, want we raken hier ons meningsverschil van dichtbij. Ook weet je dat ik voor weidegang premie ben, om zo veel mogelijk koeien voor het imago en het 'plaatje' buiten te laten weiden.
  Je bent het immers zelf die in veel items schrijft dat het de milieu beweging nooit genoeg is?

 • veldzicht

  Een nieuwe boerenpartij oprichten?ik zie er weinig heil in .2%is nog maar agrarier en dan nog akkerbouwers,veehouders ,varkens en kippenhouders,tuinders ,enz.enz dan heb je nog groeiers en stoppers
  zie die maar eens op een lijn te krijgen binnen de kortste keren gaan ook die rollebollend over straat,verder maak ik me niet zo druk om PvdD en wakker dier laat er ,n paar % mensen vegetarier worden ,wat dan nog?en zoveel hebben ze nou ook weer niet bereikt
  de mensen worden dat gedram wel een keertje zat, in mijn omgeving kan ik tenminste weinig sympatie. bemerken voor deze clubs en maken de boeren zelf er nog de meeste drukte om.

 • henk11

  De beste manier om Thieme te remmen of te stoppen is misschien om geen aandacht meer te geven of niet meer over haar te schrijven, want dat is haar manier om in de belangstelling te blijven .
  Laat rustig uitdoven dit korte kaarsje

 • Mozes

  @veldzicht sluit aardig aan bij mijn visie.
  In mijn vorige reacties heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat de houding van het volk tegenover de veehouderij wordt bepaalt door het beeld wat men heeft van de MENTALITEIT van de boer tegenover dieren. Als de burger er van overtuigt is dat de boer een goede mentaliteit tegenover dieren heeft gaat hij er van uit dat hij goed voor dieren zorgt en het welzijn goed zal zijn. Als je goed kijkt naar de uitlatingen van dieractivisten zie je dat ze eigenlijk met niets anders bezig zijn dan burgers te overtuigen van de slechte mentaliteit van boeren tegenover dieren. Door lieftallig te glimlachen op verkiezingsposters probeert Thieme zoveel mogelijk contrast te creëren met die slecht boeren. Dat is in lange lijnen waar ook Vergaderboer aan refereert.

  Een belangrijk punt om in de gaten te hebben is dat gewone burgers de mentaliteit van de boer tegenover dieren anders beoordelen dan dieractivisten. Zoals ik in eerdere reacties ook al zei: bij dieractivisten gaat het om belangeloze zorg gelijk aan ouders voor een kind. Bij gewone burgers gaat het om rekening houden met de natuurlijke behoeftes van het dier. Allerlei details kan de burger niet plaatsen en zijn niet belangrijk.
  Wordt vervolgt...

 • Mozes

  Vervolg:
  Door te laten zien dat wij rekening houden met de natuurlijke behoeftes van het dier kunnen wij het vertrouwen winnen van de burger dat wij een goede mentaliteit tegenover dieren hebben en dat het welzijn van de koeien goed is. In de melkveehouderij is er maar één middel waarmee wij de burger kunnen laten zien dat wij rekening houden met de natuurlijke behoeftes van het vee en dat is weidegang.

  Zullen de dieractivisten dan tevreden zijn? Nee!! Zij hebben immers een andere norm waar de mentaliteit tegenover het dier aan afgemeten wordt. Zij zullen met verhoogde agressie tegen de veehouderij tekeer gaan. Maar......., zij zullen geen gehoor meer vinden bij het volk. Ze hebben zelfs een grote kans dat het volk zich van hun afkeert. Iets wat @Veldzicht ook al opmerkt: de mensen zijn het gedram een keertje zat en hebben er weinig symphatie voor.
  Samengevat: wij moeten ons niet richten op het oordeel van dieractivisten maar op het oordeel van de gewone burger op basis van wat de burger belangrijk vindt.

 • xw

  Is er iemand die mij eens kan uitleggen wat voor soort mensen het zijn die hier zulke gigantische langdradige irrelevante preken houden die toch door niemand worden gelezen. Ik ben benieuwd.

 • Fermer

  @veldzicht, 2% is nog agrarier, dat is tenminste 5 zetels als ze allemaal stemmen. Is er dan nu voor de koeienboer, of de akkerbouwer, of de varkenshouder of kippenhouder momenteel een partij die wel voor diens belang opkomt ? Dacht het niet, evenmin als onze LTO, dus met een nieuwe partij vangen we zes vliegen in één klap!
  Mozes, op het moment dat de boer zichzelf als ondernemer gaat zien is het met het de goede mentaliteit tov. dieren wel gebeurt. Melkrobot, voerrobot, mestrobot, kalvermelkautomaat, wat weet die ondernemer nog van z'n vee ? De uitdraai beslist of koe nr. zo en zoveel nog een jaartje door mag of niet, zoniet dan zoeken we het nr op en weer een onrendabele producent minder. Zeg maar dat het niet zo is, eigenlijk weten de echte boeren dat het in Nederland die kant op gaat. Oorzaak van het imagoprobleem is de schaalvergroting wat normaal boeren, zoals de burger/consument dat wil zien, onmogelijk maakt.

 • Marco22

  @Adriana, die mensen zijn lto-medewerkers en mensen van aktiegroepen die internet af schuimen om hun standpunt danwel organisatie te verdedigen. En zeker geen boeren zijn.

 • Burnetti

  @Vergaderboer: je hoort jezelf te graag praten en bent het lezen wederom niet waard. Zinloze herhaling.

 • alco1

  @Mozes. Nogmaals. Met roepen van weidegang creëer je voer voor activisten die daarmee bij de burger kunnen scoren, alsof al het andere dier kwelling is, want lang niet alle boeren kunnen weidegang toepassen.

 • Mozes

  @alco jij gaat er nog steeds van uit dat dieractivisten bepalen wat burgers vinden van de veehouderij. Ik probeer jou duidelijk te maken dat burgers ZELF bepalen wat zij vinden van de veehouderij. En dat burgers hun mening over de veehouderij bepalen op grond van ANDERE criteria dan dieractivisten.
  Als wij rekening houden met datgene wat de burgers als dierwelzijn zien zullen dieractivisten hun steun onder het volk kwijtraken.

 • alco1

  @Mozes. Ik probeer jouw steeds uit te leggen dat er geen voedingsbodem gecreëerd moet worden waarmee burgers door activisten beïnvloed kunnen worden. De twee spalk die er gecreëerd is tussen weidende boeren en boeren die dit niet kunnen, is de laatste jaren aangegrepen door activisten om de burger te indoctrineren.
  Ik zeg overal waar ik spreek: 'Waar een boer goed voor zijn dieren zorgt, zorgen de dieren goed voor de boer.

 • J@gertje

  Ik heb de boodschap van vergaderboer helemaal begrepen en de boeren die Thieme liever negeren steken hun kop in het zand i.p.v. op te komen voor hun belangen.
  Thieme is ziekelijk betrokken met het 'leed' van de zielige diertjes en dat is haar enige inhoud als volksvertegenwoordiger.
  Waarom blijft Thieme zwijgen als het bijv. om de problematiek in Israël gaat, terwijl zij als zevende dag adventist volgens de Joodse wetten leeft?
  En waar was Thieme tijdens de vergaderingen toen het ging over de ramp met de MH17?
  Ik heb haar gezicht niet een keer gezien.
  Wilders heeft trouwens ook op een pijnlijke manier verstek laten gaan.
  Hieruit blijkt dat Thieme maar ook Wilders maar zeer beperkte belangen behartigen.
  Als het niet gaat over de zielige diertjes of het discrimineren van hele bevolkingsgroepen dan hebben ze geen belangstelling, laat staan dat ze ook maar een greintje medeleven tonen.

 • japke33

  zolang Thieme en consorten de dieren in de Oostvaarders Plassen bewust laten creperen, kun je deze mensen sowieso niet serieus nemen.

 • Mozes

  @alco #43, hoe denk jij de burgers te overtuigen dat het dierwelzijn in de melkveehouderij goed is?

 • Mozes

  Nog even ter aanvulling @alco, ik heb ook geen koeien in de wei net als jij. Het is voor mij helaas niet mogelijk.
  Ik laat mij in mijn begrip van dierwelzijn, dieractivisten en beeldvorming in de samenleving niet beperken door de grenzen van mijn eigen belang of eigen situatie. Als ik niet verder zou kunnen denken dan de grenzen van mijn eigen situatie zou ik hier ook wel columns kunnen schrijven naast Jan van Weperen.

 • veldzicht

  Emmerei #38 Als alle mensen 100% op 1 partij zouden stemmen kreeg die partij 150 Kamerzetels dus met 2% agrariërs zou je nog maar 3 Kamerzetels krijgen, maar dit terzijde.Als de agrarische wereld echt nog wat politieke invloed wil behouden is het verstandiger om met voorkeurs stemmen te zorgen voor welbespraakte mensen met een boerenhart
  bij boervriendelijke partijen te krijgen die zo nodig deze partij nog wat kan
  bij-om-of bepraten in de goede richting,beter als nog een splinter partijtje of als ie de kiesdrempel niet haalt de stemmen worden verdeeld overr o.a.S.P d66 of pvdd.

 • Fermer

  @Mozes, je kunt je koeien niet weiden zeg je, waarom niet? Wil je als sector weiden voorop plaatsen, dan heb je keuzes genoeg : huiskavel vergroten, verkassen, inkrimpen, herverdelen fosfaatrechten etc. Niet zeggen dat anderen jou probleem moeten oplossen, ook voor het algemene imago ben jij net zo verantwoordelijk !

 • Fermer

  @veldzicht, ook niet agrariers zullen op een verstandige partij willen stemmen, zoveel keus heb je dan in Nederland al niet. En de opkomst is vaak rond de 75 % , dus 3 wordt al 4 zelels, maar dit terzijde. Zoals ik al zei, de bestaande partijen, muv. de SGP, hebben geen boerenhart en zullen dit ook nooit krijgen, zie de situatie waarin de boerenstand in z'n geheel in terecht is gekomen.

 • veldzicht

  Emmerei,daarom zeg ik ook met voorkeurstemmen goede mensen bij
  de VVD of C.D.A. of S.G.P. te krijgen ook om ze op 'juiste spoor'
  te houden, ook in de gemeenteraad ,EUparlement en staten generaal.
  bereik je meer in een grote fractie maar wel de goede mensen.

 • Mozes

  @emmerei #49, 'de ander jou probleem laten lossen'? Er zijn boeren die koeien op stal hebben en fel tegenstander zijn van de weidepremie. Die zelfs een bijeenkomt hebben georganiseerd in het voetbalstadion in Heerenveen om de weidepremie tegen te houden.
  Ik steun de weidepremie voor anderen die ik zelf niet ontvang. Daarmee neem ik wel een financiële verantwoordelijkheid.

  De opties die jij noemt zijn voor mij niet reëel. Huiskavel vergroten? Ik zit klem tussen het dorp en de stad, er geen meter extra ruimte te krijgen.
  Verkassen? Ik ben 53, heb geen opvolger en zie dit niet meer zitten. Inkrimpen? Ik heb nu 75 koeien en kan mijn tijd hiermee uitzitten, bij inkrimpen niet.
  Omdat ik geen opvolger heb zal het probleem van niet weiden zich bij mij vanzelf in de tijd oplossen. Ondertussen steun ik wel de weidepremie voor anderen.

 • alco1

  @Mozes. Het siert je om zo te zijn. Echter was voor velen de bijeenkomst in Heerenveen niet zozeer tegen de weidemelkpremie, maar tegen de punten van toekenning van punten voor welzijn, al zijnde het beter voor de koeien, waarmee voer voor activisten werd aangeleverd.

 • Fermer

  @Mozes, ik snap je verhaal, maar ik blijf erbij dat als je weidegang zo belangrijk vindt, je ook op jou bedrijf wel zou kunnen weiden. Inkrimpen tot 55 koeien op 23 ha , dat zou mijns inziens in jou geval moeten kunnen. Met je grond tussen dorp en stad? De waardestijging van grond levert veel meer op, zeker in jou geval, dan die laatste 20 koeien waar je ook nog voer voor moet kopen en mest afzetten. Daarnaast pleiten voor tenminste 5 eurocent verschil tussen weide en stalmelk, voor publiekelijke acceptatie mag best een goede prijs gevraagd worden.

 • Ferm

  @Mozes, hoeveel boeren kunnen daadwerkelijk weiden en dan bedoel ik ook weiden en niet buiten staan? Misschien zitten er wel meer in net zo'n situatie als jou, die om verschillende redenen niet kunnen/willen weiden. Blijven er dan genoeg boeren over om het beeld van weidende koeien voor de burger overeind te houden? Als in 2015 al die gebouwde stalruimte vol komt te staan met koeien lukt het dan nog dat het merendeel van de boeren hun koeien zal gaan/kunnen weiden? Met andere woorden: is weidegang als middel om de burger te laten zien dat wij rekening houden met de eigenheid en de natuurlijke behoeftes van het dier, zoals je zegt hiervoor, wel haalbaar op grootte schaal?

 • Mozes

  Het gaat er niet om wat ik belangrijk vind maar wat de burger belangrijk vindt. In hoeverre wij hier aan kunnen voldoen is een tweede.
  Feit is dat wanneer wij hier niet aan voldoen moeten wij niet rekenen op een positief beeld bij de burger en blijven wij een machteloze schietschijf voor dieractivisten die moeiteloos gehoor zullen vinden bij het volk.
  Denk niet dat wij de burgers kunnen overtuigen van een goed dierwelzijn met een geïsoleerd dak, bredere ligboxen, emissiearme vloer of klauwaandoeningen die van 25% zijn teruggebracht naar 20%. Dat boeren die de mogelijkheid hebben om te weiden hierin gestimuleerd worden is dan ook een goede zaak.

 • schoenmakers1

  we moeten als veehouderij onderhand eens ophouden met verschillende dingen gratis te doen om de tegenstanders van de veehouderij tevreden te stellen, ze zullen altijd weer iets vinden om ons onder te schoffelen. Als je kijkt hoe ver het is gekomen, om in brabant aan een vergunning te krijgen is het niet meer belangrijk of je aan de regels voldoet maar de buur moet het goed vinden, zonder ook weer maar een cent te investeren, niet normaal

 • Mozes

  Mijn opzet in deze discussie was om een begrips-discussie te voeren en geen belangen-discussie. Als je alleen maar discussieert ten dienste van je eigen situatie of belang kom je nooit toe aan het begrijpen van de ander. Als een dokter alleen een diagnose wil stellen die valt binnen zijn eigen behandelmogelijkheden is de kans groot dat hij regelmatig verkeerde diagnoses stelt en zinloze behandelingen uitvoert.

  Enige tijd terug stond in V-focus een artikel over het imago van de varkenshouderij. De varkenshouderij heeft veel geïnvesteerd in milieu en dierwelzijn maar het imago is er geen steek beter van geworden. De oorzaak was dat alle verbeteringen technische verbeteringen waren die de burger niets zegt of niet ziet. Of de spleetbreedte van de roosters nu 2 cm of 1,8 cm is, of dat een varken nu 1 M2 of 1,2 M2 hokruimte heeft is voor de burger totaal onbelangrijk. Als je werkelijk imago wilt verbeteren moet je eerst, onafhankelijk van jou eigen situatie begrijpen hoe burgers dierwelzijn begrijpen. Pas als je duidelijk hebt hoe burgers dierwelzijn begrijpen komt de discussie in hoeverre jij daar op in kunt spelen.

 • Ferm

  Volgens mij @Mozes, kom je dan uit bij het Ot en Sien tijdperk. Koetjes in de boterbloemen weide. Akkers met klaprozen en korenbloemen. Varkens wroetend in de modder. De kippen los op het erf. Kortom, kleinschalig en met een binding tussen boer en boerin. Dat je dieren nog kent en er mee leeft. Hun noden ziet en ze daarnaar verzorgd.
  Hoe kunnen wij daar nu op inspelen zal dan volgens jou de discussie moeten zijn. Kan mijns inziens alleen in concept vorm en dat de consument daar dan voor betaald. Anders, roeien met de riemen die je hebt binnen de (on)mogelijkheden in Nederland.

 • Fermer

  @Mozes, we moeten dus begrijpen hoe de burger dierwelzijn begrijpt, en dan daarna er ook nog op inspelen ? Hoever wil je hierin meegaan, als sector en individueel? Jij zegt al snel dat jij aan de eerste, eenvoudige eis van de samenleving niet kan voldoen, maar als heel veel boeren dit nu gaan zeggen? Wij hebben ook een 20-tal jaren zomerstalvoedering toegepast, ging bedrijfseconomisch en arbeidstechnisch als een trein, zelfs bij 5 cent per liter minder zou het nog uit kunnen, maar je kunt toch ook weer terug naar weiden, wat we hebben gedaan, als je maar wil. De samenleving begrijpen is één, maar die wensen collectief uitvoeren is een heel wat grotere opgave.

 • alco1

  Tot tien jaar terug hoorde je niemand over weidegang, laat staan activisten.
  Het hele begrip is door weide boeren zelf in het leven geroepen om een extra te creëren, al zijnde het beter.

 • Mozes

  Inderdaad @emmerei, inspelen op de criteria waarop burgers dierwelzijn begrijpen is een tweede discussie en een moeilijke discussie want niet alles is mogelijk. Maar eerst ons bewust zijn hoe burgers dierwelzijn begrijpen. En dat is lang niet zo extreem als @Paysanne in reactie #59 stelt. @Paysanne laat zijn beeld van burgers veel te veel bepalen door de standpunten van dieractivisten. Dat is een fout die op grote schaal gemaakt wordt. Boeren hebben de neiging te denken dat burgers en activisten dezelfde mening hebben. Als je begrijpt hoe burgers dierwelzijn begrijpen zie je het verschil met dieractivisten. Ik woon vlak aan de stad en krijg regelmatig mensen uit de stad in de stal. Iedere keer valt mij weer op hoe anders hun houding tegen de veehouderij is dan die van dieractivisten.

 • Mozes

  @Alco, tien jaar terug hoorde je niemand over weidegang omdat het nog gemeengoed was.

 • Ferm

  Mee eens @Alco1, hetzelfde geldt voor het produceren volgens een concept in mijn ogen. Er was/is een kleine markt voor die daar ook meer voor wil betalen. Vervolgens is dit 'concept-produceren' zo gepromoot door de boeren en belangenbehartigers en melkfabrieken, dat dit de normen voor gangbaar zijn geworden voor de consument, want alle dieren zouden zo moeten kunnen leven, zonder deze consument daarvoor de meerprijs wil betalen.

 • veldzicht

  En als je aan alle voorwaarden van die dieractivisten hebt voldaan ,dan zijn ze nog tegen om reden dat ze tegen het doden en slachten van dieren zijn en we allemaal veganist moeten worden,daar om zeg ik je dieren zo goed mogelijk verzorgen ,de mensen laten zien wat je doet en een dikke middelvinger opsteken aan al die dierfanaten.

 • Ferm

  @Mozes, ik ben getrouwd met een boer en heb daarvoor altijd in de stad gewoont en gewerkt in de verpleging. Na mijn trouwen ben ik meewerkend boerin geworden. Mijn familie en grotendeels al mijn vrienden komen uit de stad. Toen ze bij ons op de boerderij kwamen merkte je dat ze amper begrepen hoe het op een boerderij in zijn werk gaat. Kalfjes bij de moeder weghalen op de dag van de geboorte werd zielig gevonden, dat ze vervolgens enige tijd in een éénling-box verblijven ook. Waarom gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, die bloemen en (on)kruiden zijn toch zo mooi? Geeft toch niet die paar er tussendoor. En ga zo maar door. Mensen die in een dorp zijn opgegroeid begrijpen het beter, maar de stadse mensen, kijk maar naar die op het platteland neerstrijken, hebben onverenigbare ideeën met hoe de gangbare landbouw in elkaar steekt. Dan moeten we als boeren van goede huize komen om deze schaalvergroting met al zijn gevolgen, geaccepteerd te krijgen. Ga d'r maar aanstaan.

 • Broer

  Het is teveel om alles te lezen maar Thieme mag van mij opkomen voor haar zaak en ik begrijp haar ook wel. (een dier kan niet kiezen, een mens wel) . Maar het is natuurlijk wel een luxe-probleem, te danken aan onze welvaartsstaat.

Laad alle reacties (63)

Of registreer je om te kunnen reageren.