Commentaar

8 reacties

Doemscenario bij individueel ploegverbod

Er verdwijnt meer blijvend grasland dan mag. Een ploegverbod is plots urgent.

In de details schuilt het venijn. Zo is al meerdere malen gebleken bij de praktische uitvoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, of bij de derogatie-eisen en de gevolgen van het fosfaatplafond.

Nu blijkt weer dat bij een van de vergroeningseisen het aandeel blijvend grasland landelijk vanaf 2015 niet meer dan 5 procent onder het niveau van referentiejaar 2012 mag komen. Verdwijnt er meer blijvend gras, dan wordt een nationaal ploegverbod en herinzaaiplicht op bedrijfsniveau ingevoerd. Die dreiging wordt nu urgent. Op basis van de Landbouwtelling 2014 blijkt namelijk dat de kritische grens wellicht dit jaar al is bereikt.

Wellicht, want het aandeel blijvend grasland – grond die vijf jaar op rij als grasland in gebruik is – wordt nu anders uitgelegd dan in maart. De uitleg enkele maanden 
geleden van rijksdienst RVO.nl was vrij helder: een daling met 5 procentpunten. Oftewel: uitgaande van het totale areaal cultuurgrond in 2014 mag het aandeel blijvend grasland dalen van 40,5 procent in 2012 naar 35,5 procent in 2015. Dat betekent dat er 652.000 hectare gras moet blijven.

Maar nu valt de uitleg minder gunstig uit: als percentage van het areaal blijvend grasland in 2012. Dan mag het areaal krimpen tot slechts 707.000 hectare op basis van 2014. Het is een verschil van een slordige 50.000 hectare, maar wel een met grote praktische consequenties voor de boeren.

Welke gevolgen een ploegverbod en herinzaai op bedrijfsniveau zullen hebben, daarover denken de beleidsmakers en belangenbehartigers nu na. Zo veel is zeker: de veehouders die aan het scheuren zijn geslagen, treffen straks niet alleen zichzelf, maar ook hun collega’s, die – meer in de geest van de regeling – daarmee juist terughoudend zijn geweest. Bovendien zal een bevriezing van het graslandareaal per 2015 of 2016 op zijn minst de bloeiende uitruil van grond met akkerbouwers frustreren.

Laatste reacties

 • joannes

  De accountsbureas zullen zich in de handen wrijven! Weer een potenciële verdienkans via bemiddeling! Weer boerencenten naar de ¨Service¨ sector gesluist zullen de bestuurders / beleidsmakers denken.

 • haj146

  zo gauw mogelijk natuurgebieden ontginnen! maken we daar blijvend grasland van en iedereen tevreden. ook nog es veel beter voor de nitraat richtlijn. Linkse prut!

 • agratax2

  aalderink Wat te denken van het adopteren van bermen langs rijks en gemeente wegen? Dit is blijvend grasland en kan mooi meetellen in deze regeling en in de mestregelingen (extra haektares). Het enige negative is dat de berm gemaaid moet worden van tijd tot tijd.

 • farmerbn

  Kunnen de ganzen niet dat bermgras opeten?

 • ...............

  Het begint communistische trekjes te krijgen.

 • reiziger

  Eerst de grond afwarderen daarna goedkoop overnemen voor natuur een ploegverbod is een verkapte vorm van elegaale onteigening van eigendom de volgende wet wordt dat je het grasland niet meer mag gebruiken voor ruwvoer winning dus dan hebben ze hun natuurgebied

 • beenackers

  bij grasland vernieuwing heb ik al jaren geen ploeg meer gebruikt. Alleen doodspuiten, frezen, woelen en weer inzaaien. Mag dit dan nog steeds?

 • farmer135

  omspitten is ook geen ploegen...

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.