Commentaar

1 reactie

Landbouworganisatie moet hervormen

De toekomstige rol van LTO Nederland wordt hoe dan ook bescheidener.

LTO moet drastisch veranderen. Want de structuur en omvang van de primaire agrarische sector in Nederland verandert in hoog tempo, als ook haar plaats in de kritische maatschappij. Dit en meer stelt het LTO-hoofdbestuur vast in een uitgelekte interne analyse, waarover de regionale 
bestuurders en vakgroepvoorzitters zich nu buigen.

In de intensieve varkenshouderij is het beeld dat LTO schetst ronduit somber. Vleesvarkenshouderij is zelfs niet rendabel meer in Nederland, aldus de organisatie. Van de 5.000 varkenshouders zijn er over tien jaar nog slechts 1.000 over. Dit sombere toekomstbeeld komt keihard aan bij varkenshouders. Maar ook de melkveehouderij krijgt te maken met een shake-out. De huidige omvang van 17.000 bedrijven is binnen tien jaar gehalveerd. Echter, over krimp van de melkveestapel wordt niet gesproken. In 2025 zal het gemiddelde melkveebedrijf 170 koeien stallen tegenover 90 nu.

De bijna meedogenloze analyse van LTO over de toestand van de landbouw levert heftige reacties op. Alsof de sterke afkalving in de intensieve veehouderij de schuld is van de LTO. Die wordt, evenals in andere sectoren, vooral gestuurd door externe factoren, waaronder de liberaliserende markt. ZLTO heeft met Vion wel pogingen ondernomen om marktmacht voor haar leden te creëren, maar 
betaalt hiervoor nu een hoge prijs.

De sterke afname van het aantal bedrijven betekent voor LTO minder leden, dus minder inkomsten. Alleen al om financiële redenen moet de organisatie afslanken en daartoe harde keuzes maken.
Waar kan een belangenorganisatie in dit tijdsgewricht nog het verschil maken? Op basis van behaalde resultaten in het verleden; het scheppen van gunstige randvoorwaarden waarin alle boeren (sectoren) optimaal kunnen ondernemen. Het afstemmen van zaken als ruimtelijke ordening, milieu en dierenwelzijn. En dat vooral regionaal, waar 
beleidszaken meer en meer worden bepaald. Daartoe zal de organisatie ook haar interne driedeling – ZLTO, LLTB en LTO Noord – aan de orde moeten stellen.

Eén reactie

  • koestal

    Die hervorming is al lang aan de gang

Of registreer je om te kunnen reageren.