Home

Achtergrond

‘De boer weer aan het roer’

Agrifirm organiseert de komende maanden tientallen boeren- en telersbijeenkomsten op boerenbedrijven. Door praktijkgerichte masterclasses en workshops te geven, wil de coöperatie met klanten en niet-klanten in contact komen. Hendrik Arends is directeur coöperatiezaken en vertelt over het initiatief.

Voorheen organiseerde Agrifirm ledenbijeenkomsten. Daarin werden financiële cijfers van de coöperatie besproken. Agrifirm heeft aan de leden gevraagd wat ze van deze bijeenkomsten verwachtten. Het antwoord was dat boeren op een boerenerf van elkaar willen leren. Praktische tips om toe te kunnen passen op het eigen bedrijf in plaats van alleen cijfers en beleid tijdens een avondprogramma.

Hendrik Arends is directeur coöperatiezaken bij Agrifirm. - Foto: Agrifirm
Hendrik Arends is directeur coöperatiezaken bij Agrifirm. - Foto: Agrifirm

Wat wordt er nu anders?

“De bijeenkomsten die wij de komende tijd organiseren, zijn op boerenbedrijven van verschillende soorten en maten. De bijeenkomsten gaan zowel over de boerenpraktijk als over de coöperatie Agrifirm. Over Agrifirm willen we vertellen over de actuele activiteiten binnen het coöperatie programma.”

Wat verwachten jullie ervan?

“Regionale verbondenheid. De bestuurders van de districten binnen Agrifirm zijn ook aanwezig tijdens de bijeenkomsten. Zij zijn zichtbaar voor onze leden in de regio. We verwachten duizenden boeren. Als gastbedrijf doen er 19 melkveehouders, 16 akkerbouwers, 6 varkensboeren, 2 pluimveehouders en 2 geiten/vleesveebedrijven mee. Op al deze bedrijven is een bijeenkomst georganiseerd. De eerste bijeenkomst is op een melkveebedrijf bij Leeuwarden. Deze ondernemer boert vlakbij de stad. Dit is een mooi herkenningspunt voor de boer-burger-relatie. Hoe gaat deze ondernemer om met burgers in de omgeving? Voor veel boeren zal dit herkenbaar zijn. De boeren- en telersbijeenkomsten beginnen in september en eindigen in december 2020. Wij nodigen leden, klanten en niet-klanten van Agrifirm uit om zich aan te melden voor een bijeenkomst in hun regio.”

Hoe sluiten deze regiobijeenkomsten aan op het coöperatieprogramma?

“Wij hebben recent onze leden gevraagd wat zij verwachten van hun coöperatie. Het antwoord was dat de coöperatie extra waarde moet toevoegen. De basis is natuurlijk dat de leden extra geld met de coöperatie verdienen. Maar er is meer dan dat. De maatschappelijke druk op boeren is hoog. Boeren vragen om steun, het laten horen van de boerenstem en het actief deelnemen in maatschappelijke discussies. Dat laten we horen met tal van initiatieven. Daarover vertellen we graag in deze regiobijeenkomsten. Ook hebben wij een programma waarbij jongeren die het bedrijf willen overnemen begeleid worden. Tot slot werken we aan coöperatieve projecten die in het belang zijn van meerdere leden. Samen bereiken we meer.”

In hoeverre is dit coöperatieve programma nieuw?

“Samen met onze leden gaan we in de coöperatieve projecten op zoek naar oplossingen voor uitdagingen die leden individueel niet opgelost krijgen. Agrifirm heeft als coöperatie maar liefst € 900.000 beschikbaar gesteld voor de projecten.

Hiermee zorgen we ervoor dat de boer weer aan het roer staat

Er zijn 4 pijlers. Dit zijn ingewikkeldere thema’s als het verbeteren van de biodiversiteit, kringlooplandbouw en meerwaarde halen uit de markt en klimaat neutrale landbouw. Hiermee zorgen we ervoor dat de boer weer aan het roer staat.”

Of registreer je om te kunnen reageren.