Home

Achtergrond 1 reactie

Gebiedsmarketing moet Midden-Delfland populair maken bij stedeling

Tussen Den Haag en Rotterdam ligt Midden-Delfland. Er zijn nog 55 boeren actief. Een gebiedscampagne, gericht op 2 miljoen stedelingen, moet de resterende ondernemers toekomst geven. In gesprek met melkveehouder Bas van den Berg, hij is lid van het campagneteam.

Wie een gebied op de kaart wil zetten, moet blijkbaar ronkende taal gebruiken. De bedenkers van de campagne PUUUR Midden-Delfland (inderdaad met drie U’s) doen dat bijvoorbeeld met de zin: ‘Dit is het landschap van de grazende koeien, overvliegende grutto’s, gemoedelijke boeren en eigenwijze ondernemers’.

Melkveehouder Bas van den Berg (33) kan wel lachen om al die bijvoeglijke naamwoorden. Hij is lid van het zogeheten ontwikkelteam van de campagne. Dat team moet het groene Midden-Delfland bekend maken bij de inwoners van Rotterdam, Delft en Den Haag.

Bas van den Berg: “Meer koeien en meer grond is voor de boeren hier niet de toekomst.” - Foto: Roel Dijkstra
Bas van den Berg: “Meer koeien en meer grond is voor de boeren hier niet de toekomst.” - Foto: Roel Dijkstra

Visie op relatie landbouw en stad

De jonge melkveehouder is overigens niet bepaald gemoedelijk, ook niet echt eigenwijs, maar heeft wel een visie op de relatie landbouw en stad. “Dat is waarschijnlijk het gevolg van mijn studie politicologie. In die studie leer je analyseren en verbanden leggen. Ik heb een grote mond en dan kom je gauw in zo’n clubje terecht.”

Van den Berg heeft samen met zijn ouders een biologisch melkveebedrijf in Schipluiden, in het hart van Midden-Delfland. Hij doet aan weidevogelbeheer, ontvangt schoolklassen en is beginnend kaasmaker. Sinds drie jaar is een kinderdagverblijf op het bedrijf gevestigd met vijftien personeelsleden.

Hier in de directe omgeving wonen twee miljoen mensen. Twee miljoen!

Vanaf zijn erf ziet hij in de verte de Euromast in Rotterdam en aan de andere kant de karakteristieke kerktoren van Delft. “Hier in de directe omgeving wonen twee miljoen mensen. Twee miljoen! Als het ons lukt met PUUUR om dit groene gebied bekend te maken bij een klein deel van al die stedelingen, dan geeft dat veel lokale ondernemers bestaansrecht. Zeker boeren met een eigen product, maar bijvoorbeeld ook caféhouders. Iedereen is hier welkom, maar ze komen niet vanzelf. De taak van het ontwikkelteam is om het gebied bekend te maken. Want bekend maakt bemind. En ondernemers kunnen daar weer op inspelen. Dat is trouwens wel hun eigen verantwoordelijkheid.”

Schaalvergroting niet de toekomst

Er zijn nu nog 55 agrarische ondernemers in Midden-Delfland, de meesten melken koeien. Dat aantal loopt snel terug als er niks gebeurt. Aan het landbouwareaal wordt geknabbeld. Ondanks de waardering van de omliggende gemeenten voor het omringende platteland moeten er woningen worden gebouwd en wegen aangelegd. “Laten we reëel zijn, schaalvergroting is voor de boeren hier niet de toekomst. De uitdaging is om extra geld te verdienen door de andere waarden van de landbouw slim te vermarkten.”

Onze kaas is niet alleen lekker, maar er zit een prachtig verhaal omheen

Dat klinkt tamelijk cryptisch, geeft hij toe. “Maar eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Hier op ons bedrijf zijn we begonnen met een kaasmakerij. Onze kaas is niet alleen lekker, maar er zit een prachtig verhaal omheen. Dat is het verhaal over koeien in de wei, weidevogels, duurzaam bodembeheer en biodiversiteit. Kaas is een beleving. Met de campagne PUUUR maken we het gebied bij consumenten in de regio bekend. Aan ons als ondernemers de taak om met onze eigen producten daarvan economisch gebruik te maken. Ik ga dat met kaas doen.”

Kaas maken is ambacht

Zo ver is het nog niet met de kaas van Van den Berg. “Kaas maken is een ambacht. Dat heb je niet in een paar maanden in de vingers. Met alleen een mooi verhaal over onze weidekaas kom ik er niet. Veel mensen vinden het leuk om een product uit de eigen streek te kopen, maar als ons product niet in de smaak valt, zie ik ze niet meer terug. Ik ben optimistisch, het kaasmaken krijgen we wel in de vingers. Geef me nog even de tijd.”

Hij levert zijn melk nu nog aan FrieslandCampina. “Op de melkprijs heb ik geen enkele invloed. Voor het natuurbeheer zijn we afhankelijk van subsidie. De uitdaging is om alles wat we hier op het bedrijf doen, zelf terug te verdienen. De gebiedscampagne helpt daarbij.”

Eén reactie

  • maxisprint

    Een deel van het verhaal is duurzaam bodembeheer; maar dan willen andere gebiedspartners juist wel hiervoor het waterpijl in het gebied omhoog, zodat het onmogelijk goed melken is in dit gebied

Of registreer je om te kunnen reageren.