Home

Achtergrond laatste update:25 jul 2019

‘Boeren liever stimuleren dan dirigeren’

De coalities in de meeste provincies zijn gevormd, de gedeputeerden geïnstalleerd. In Gelderland is de CDA’er Peter Drenth komende 4 jaar verantwoordelijk voor de landbouw. Hij wil de sector graag verduurzamen, maar gaat niet op de stoel van de ondernemer zitten. “Ik ben niet van de oekazes van bovenaf.”

De Gelderse landbouwgedeputeerde Peter Drenth weet over de aanleg van een zonneveld in Groningen. Daar komt zo’n panelenpark van 180 hectare. Energietransitie, prima, moet ook, maar niet door panelen aan te leggen op vruchtbare landbouwgrond, zegt hij met nadruk.

Peter Drenth: “Laten we hier in Gelderland zuinig zijn op onze landbouwgrond. Daar zie ik veel liever koeien dan zonnepanelen.” - Foto: Michel Zoeter
Peter Drenth: “Laten we hier in Gelderland zuinig zijn op onze landbouwgrond. Daar zie ik veel liever koeien dan zonnepanelen.” - Foto: Michel Zoeter

Zonneladder

En zeker niet in zijn eigen Gelderland. Volgens de bestaande regels kunnen Gelderse gemeenten nu nog medewerking verlenen aan zulke zonnevelden, geeft hij toe. “Maar volgens het coalitieakkoord wordt daar op korte termijn een stokje voor gestoken. We gaan regelen dat de gemakzucht waarmee agrarische percelen met panelen worden bedekt, niet meer wordt beloond. We bedenken een beslisboom, onze zogeheten zonneladder, en daarin staat landbouwgrond ver onderin.”

Hij komt er later in het gesprek nog een keer op terug. “Nederland is de ideale plek op aarde om voedsel te produceren. Vruchtbare grond, goed klimaat, veel kennis, uitstekende infrastructuur. We exporteren voedsel over de hele wereld. Dat wil ik graag zo houden. Niet alleen omdat we daar als BV Nederland veel geld aan verdienen. Ook vanuit solidariteit met wereldbewoners die weinig te eten hebben. Dan gaan we die grond toch niet uit productie nemen?”

‘Prachtige portefeuille’

Peter Drenth (CDA) kwam in 2018 als invaller in het college van Gedupeerden Staten van Gelderland. In grote lijnen houdt hij komende 4 jaar zijn portefeuille. Landbouw en natuur zijn daarin belangrijke dossiers. “Prachtige portefeuille! Het gaat echt ergens over. Het buitengebied staat vaak centraal in het politieke debat. Mooi om daar sturing aan te mogen geven.”

Bijna elke week trekt hij er een dag op uit. Op bezoek bij een boer, op pad met een boswachter, overleg met LTO of een groep jagers. Interessant, maar hij wordt er ook wel eens droevig van. “In Gelderland hebben we alle agrarische sectoren. Ondernemers doen het prima, maar ze kunnen vaak nauwelijks het hoofd boven water houden. Ook uit de hoek van de natuurorganisaties hoor ik klachten. Dus alle reden om actie te ondernemen.”

Ik wil met boeren meedenken over nieuwe verdienmodellen.

Vlak voor de provinciale verkiezingen presenteerden de landbouw- en natuurorganisaties het actieplan Natuurinclusieve Landbouw. CDA-lijsttrekker Peter Drenth was een van de ontvangers. “Dat plan is een gezamenlijk product. Er staat in welke richting het op moet met landbouw én natuur. Welnu, het manifest is vrijwel integraal opgenomen in ons coalitieakkoord. Wij gaan doen wat deze organisaties willen. En ik sta daar helemaal achter.”

Lees verder onder de foto

Vlak voor de provinciale verkiezingen presenteerden de landbouw- en natuurorganisaties het actieplan Natuurinclusieve Landbouw. CDA-lijsttrekker Peter Drenth was een van de ontvangers. “Dat plan is een gezamenlijk product. Er staat in welke richting het op moet met landbouw én natuur. - Foto: Henk Riswick
Vlak voor de provinciale verkiezingen presenteerden de landbouw- en natuurorganisaties het actieplan Natuurinclusieve Landbouw. CDA-lijsttrekker Peter Drenth was een van de ontvangers. “Dat plan is een gezamenlijk product. Er staat in welke richting het op moet met landbouw én natuur. - Foto: Henk Riswick

‘Geen oekazes van bovenaf’

Op weg dus naar een circulaire, natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Is daar draagvlak voor onder boeren? Drenth: “Ja en nee. Veel boeren willen hun bedrijfsvoering duurzamer maken. Er is ook weerstand, vooral als zij het gevoel hebben dat de overheid op hun stoel gaat zitten. Ik ben tegen oekazes van bovenaf. Ik wil boeren die meer rekening willen houden met biodiversiteit, klimaat en milieu, wel helpen om die beweging te maken. Daar heeft de coalitie ook geld voor uitgetrokken, € 50 miljoen voor landbouw en € 40 miljoen voor natuur. Met dat geld wordt een transitiefonds gevuld. Ik ga met de landbouw- en natuurorganisaties bespreken hoe we het extra geld het beste kunnen besteden.”

De wolf is er, punt. Dan moet je vervolgens goed regelen dat het met de schade niet uit de hand loopt.

Meedenken over nieuwe verdienmodellen

De insteek van Drenth is dat boeren een redelijk inkomen kunnen verdienen met natuurinclusieve landbouw; subsidie is een middel voor de korte termijn. “Als gedeputeerde wil ik meedenken over nieuwe verdienmodellen. Het kan niet zo zijn dat boeren onderaan de streep niets overhouden. Als dat gebeurt, hebben we de transitie verkeerd aangepakt.”

Het eerste wolvenpaar bevindt zich op de Veluwe. Blij mee? “De wolf is er, punt. Dan moet je vervolgens goed regelen dat het met de schade niet uit de hand loopt. Met de ganzen, bevers en edelherten hebben we dat niet goed gedaan. De aantallen zijn groot, te groot. Mijn strategie is: liever schade voorkomen dan vergoeden. Daarom komt er geld voor het nemen van preventieve maatregelen. En dan heb ik het over alle beschermde soorten, niet alleen de wolf. Met de betrokken organisaties ga ik bespreken hoe we dat geld zo effectief mogelijk kunnen besteden.”

5 partijen in Gelderse coalitie

5 politieke partijen vormen het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Gelderland: VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. CDA’er Peter Drenth (51) is gedeputeerde voor landbouw, natuur en biodiversiteit. Hij is ook verantwoordelijk voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing en het programma Agrifood 2030.

Landbouwpunten uit het coalitieakkoord 2019-2023 zijn:
• Inzet op natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel.
• Financiële steun voor bedrijven die toewerken naar circulaire, natuurinclusieve of biologische landbouw.
• Nieuwe afspraken met het bedrijfsleven om de stikstofuitstoot omlaag te brengen.
• Vasthouden aan het zogeheten Plussenbeleid in de Gelderse veehouderij, waarbij kwantiteit niet ten koste gaat van kwaliteit.
• Onderzoek naar een nieuwe ronde van landinrichting, bijvoorbeeld om weidegang te bevorderen.
• Steun aan de agrarische sector om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen.
• Financiering van maatregelen om vee te beschermen tegen roofdieren.

Lees ook het interview met Drents gedeputeerde Henk Jumelet: ‘Ik ben blij dat ik weer landbouw mag doen’

Of registreer je om te kunnen reageren.