Home

Achtergrond

Fabrikant diergeneesmiddelen focust op preventie

Door toenemende druk op antibiotica in de veehouderij focust Zoetis, fabrikant van diergeneesmiddelen, zich steeds meer op de preventie van ziekten in plaats van het genezen ervan.

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij staat onder druk. Zowel op wetenschappelijk, politiek als maatschappelijk niveau is het onderwerp voor discussie. Dat merkt ook Rob Kelly, directeur International Operations bij diergezondheidsbedrijf Zoetis. Hij ziet wereldwijd een duidelijke verandering in het gebruik van antibiotica: “Over de hele wereld zien we een verandering in denken over en het gebruik van antibiotica bij vee.”

Rob Kelly is Directeur International Operations bij diergezondheidsbedrijf Zoetis. Hij ziet een duidelijke verschuiving van behandeling naar preventie van ziekten. - Foto: Zoetis
Rob Kelly is Directeur International Operations bij diergezondheidsbedrijf Zoetis. Hij ziet een duidelijke verschuiving van behandeling naar preventie van ziekten. - Foto: Zoetis

Zoetis in het kort

Zoetis is een Amerikaans beursgenoteerd diergezondheidsbedrijf dat in 2013 de huidige naam kreeg. Daarvoor was het onderdeel van het Amerikaanse Pfizer. Zoetis heeft een jaarlijkse omzet van $ 5,8 miljard, heeft 25 productielocaties over de hele wereld en zo’n 300 productlijnen. De producten van Zoetis worden in meer dan 100 landen verkocht. Uit de Verenigde Staten komt de meeste omzet: zo’n 50%. Ongeveer 30% van de totale omzet wordt gegenereerd in rundvee, 17% in varkens en 11% in pluimvee. Iets minder dan de helft bestaat uit omzet in huisdieren. De productgroep met de meeste omzet zijn de vaccins.

Antibiotica voor vee

Zoetis produceert medicijnen, vaccins, diagnosemiddelen en gezondheidsmonitors voor zowel huisdieren als landbouwhuisdieren. De producten en services voor landbouwhuisdieren maken voor ongeveer 53% uit van de totale omzet. Met een omzet van omgerekend € 1,2 miljard in antibiotica voor vee, is het een belangrijk deel van de totale omzet van € 5,2 miljard van Zoetis. Rob Kelly heeft meer dan 20 jaar ervaring in de diergezondheidsindustrie. In mei bezoekt hij Nederland om te spreken op het F&A Next-event, dat plaatsvindt op Wageningen Universiteit.

Richtlijnen toedienen antibiotica

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) draagt ‘overmatig gebruik en verkeerd gebruik van antibiotica bij dieren bij aan de toenemende dreiging van antibioticaresistentie’. In 2017 heeft de WHO daarom richtlijnen gegeven om het routinematig geven van antibiotica aan dieren een halt toe te roepen.

Het antibioticagebruik in Nederland daalt over het algemeen al jaren. Uit het jaaroverzicht van de diergeneesmiddelenautoriteit SDa over 2017 blijkt dat in de meeste sectoren het aantal dierdagdoseringen fors is gedaald. In de EU mogen veehouders vanaf 2022 niet meer preventief antibiotica toedienen aan vee, maar alleen nog als een veearts een recept heeft uitgeschreven. In Nederland is het routinematig en preventief gebruik van antibiotica voor vee al langer verboden.

Verschuiving naar preventie

Kelly ziet dat er een grote verschuiving gaande is van het behandelen van ziektes naar het voorkomen van ziektes. “Er vindt op dit gebied veel innovatie plaats”, voegt Kelly toe. Zoetis anticipeert op deze ontwikkeling en trend van het voorkomen van ziektes. In 2018 was het de primaire focus van Zoetis om de marktpositie en de activiteiten in diergeneeskundige diagnostiek te vergroten. In dat jaar was de omzet in diagnostiek zo’n 2%. In lijn met de nieuwe focus van Zoetis was er de overname van het bedrijf Abaxis, dat instrumenten ontwikkelt om ziekten bij dieren op de sporen. Ook de overname van start-up SmartBow, die elektronische oormerken voor koeien ontwikkelt om tekenen van ziekte te detecteren, droeg bij aan de hernieuwde focus van Zoetis.

Samenwerking met start-ups

SmartBow is niet de enige start-up waarmee Zoetis samenwerkt. “We hebben SmartBow in 2018 overgenomen na een paar jaar partnerschap. Met deze overname helpen we om de ontwikkeling van de technologie te versnellen en op te schalen. Dat is hetzelfde met andere start-ups waarmee we samenwerken. Deze start-ups zijn drijfveren voor innovatie binnen Zoetis en de samenwerking kan start-ups verder helpen in hun ontwikkeling.” Kelly ziet dat de samenwerkingen een belangrijke toevoeging zijn voor de bestaander r&d-afdeling binnen het bedrijf.

Wij geloven dat dierenartsen en boeren de juiste hulpmiddelen nodig hebben om hun dieren te helpen, op voorwaarde dat ze deze op een verantwoorde wijze gebruiken

Als gevolg van de veranderende focus van zowel Zoetis als de markt, wordt de reikwijdte van de activiteiten van Zoetis steeds breder. Van een bedrijf in voornamelijk vaccins en medicijnen tot een bedrijf met ook diagnosemiddelen voor het opsporen van ziekten, genetische tests voor voorspelling van ziektes en andere services. “Dit betekent niet dat we vinden dat antibiotica helemaal niet gebruikt zou mogen worden. Wij geloven dat dierenartsen en boeren de juiste hulpmiddelen nodig hebben om hun dieren te helpen, op voorwaarde dat ze deze op een verantwoorde wijze gebruiken.”

Opkomende markten

Een andere trend waarop Zoetis inspeelt is de snelle groei van en in opkomende markten. Zoetis ziet vooral kansen in ontwikkelingslanden zoals Brazilië en India. Het bedrijf wil het grootste deel van zijn toekomstige investeringen in deze gebieden doen. “De middenklasse in ontwikkelingslanden groeit snel, de bevolking groeit snel en de westerse trends bereiken ook de ontwikkelingslanden. Dat betekent dat de aandacht voor bijvoorbeeld duurzaamheid en voedselveiligheid toeneemt en globaler wordt.” Een andere Westerse ontwikkeling die steeds meer aandacht krijgt in andere landen, is wetgeving en regulering op het gebied van diergezondheid, voegt Kelly eraan toe. “In de EU zien we bijvoorbeeld veel regelgeving op het gebied van diergezondheid. Er is veel aandacht voor product- en gebruikersveiligheid. Bovendien zien we veel bescherming van innovaties. Deze onderwerpen worden ook steeds belangrijker in ontwikkelingslanden. Normen voor diergezondheidsproducten bijvoorbeeld worden in hoog tempo ontwikkeld en geïmplementeerd.”

Publieke opinie

Zoetis heeft te maken met veel ontwikkelingen die vaak worden aangedreven door de publieke opinie, gevolgd door politieke invloeden en regelgeving, waar boeren en dierenartsen uiteindelijk mee te maken krijgen. “Deze 3 pijlers zorgen voor een groot deel van de innovatie op het gebied van diergezondheid. Ik denk echter dat we het verschilt tussen de verschillende partijen, waarvan mensen denken dat het er is, kunnen betwisten. We willen allemaal goede en veilige voedselproducten en gezonde dieren. Onze zorgen en interesses liggen helemaal niet zo ver uit elkaar als we denken. Iedereen tevreden houden, dat is waar je naar streeft.” Een goed voorbeeld dat Kelly noemt, van iets dat iedereen wil, is het verminderen van pijn, vooral iets dat bij rundvee speelt. “Het is iets dat we nog niet goed genoeg hebben gedekt. In de komende jaren gaan we door met innovaties op het gebied van pijnmanagement. Een ander doorlopend onderwerp dat innovatie zal stimuleren, is duurzaamheid. We zullen meer voedsel nodig hebben voor meer mensen, op dezelfde hoeveelheid land, met minder dieren. Dat zal ons, en de hele veehouderij, de komende jaren bezighouden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.