Home

Achtergrond 4 reacties

PBL: niet alle duurzame keuzes positief voor CO2-afdruk

Het verduurzamen van het dagelijks menu kan alleen als alle partijen in de voedselketen daaraan meewerken.

Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Om het voedselsysteem te verduurzamen zijn er volgens de studie 4 opties: duurzamer eten, minder voedsel verspillen, efficiëntere productie door hogere opbrengsten met minder grondstoffen en zorgvuldiger produceren waarbij de negatieve effecten op dierenwelzijn en de directe omgeving worden verminderd.

Nederlandse voedselconsuptie

Van de totale Nederlandse consumptie is de Nederlandse voedselconsumptie verantwoordelijk voor bijna 40% van het benodigde landgebruik en circa 13% van de broeikasgasuitstoot. “Een vermindering van die effecten kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van internationale en nationale milieudoelen”, aldus het PBL.

Minder landbouwgrond nodig

Het planbureau heeft de effecten van bepaalde keuzes in de voedselketen op de CO2-uitstoot en het benodigde oppervlakte landbouwgrond berekend. Door een combinatie van 25% minder voedselverspilling, 10 procentpunt minder consumptie van dierlijke producten, efficiëntere voedselproductie en meer aandacht voor dierenwelzijn, kan het areaal landbouwgrond dat nodig is voor de Nederlandse voedselproductie in binnen- en buitenland de komende 10 tot 15 jaar met een derde dalen, heeft PBL becijferd. Voor het huidige Nederlandse menu is per persoon 1.800 m2 per jaar nodig. Hiervan ligt 75% in het buitenland. De onderzoekers erkennen dat het effect van maatregelen sterk afhangt van de keuzes die worden gemaakt. Meer aandacht voor dierenwelzijn of een omslag naar biologische productie verhoogt de voetafdruk van de consumptie van dierlijke producten.

Duurzaamheidsmaatregelen

Veel boeren en bedrijven in de voedselketen, zoals zuivelbedrijven, aardappelverwerkers en supermarkten nemen al duurzaamheidsmaatregelen. Zij hebben daar volgens de onderzoekers 3 belangrijke motieven om zorgvuldiger te produceren: verdienkansen, voorkomen van reputatieschade en zeker stellen van grondstoffenaanvoer. De overheid kan verduurzaming volgens PBL vooral stimuleren door een duidelijke visie op te stellen en daarmee ondernemers te motiveren om te verduurzamen, of door strengere regels te stellen of het in de prijs zichtbaar maken van negatieve externe effecten van voedselproductie.

Rol van consument

PBL stelt dat consumenten een belangrijke rol hebben bij het verduurzamen van het menu, maar dat ze dat moeilijk alleen kunnen. Routinematig gedrag speelt een belangrijke rol bij het kopen en eten van voedsel en deze routine moet daarbij doorbroken worden. De onderzoekers benadrukken dat het daarom belangrijk is dat supermarkten en horeca consumenten ondersteunen bij het maken van andere keuzes.

Laatste reacties

 • fietskip

  Ben benieuwd of dit onderzoek van PBL wel klopt!!!

 • boergert

  PBL gaat uit van een heel beperkte kijk op CO2. Het PBL ziet over het hoofd dat dierlijke en plantaardige voedingsmiddelen een en dezelfde keten vormen. Zo wordt van melkveehouders gevraagd om de hoeveelheid grasland op het huidige niveau te houden, het liefst meer blijvend grasland, maar zou het PBL het liefst zien dat we minder dieren houden. De hoeveelheid grasland vraagt samen met de enorme hoeveelheid reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie om een veestapel die van dit voer waardevolle voedingsmiddelen te maken. En zo is de kringloop rond. Gras neemt veel CO2 op en is dus een onderdeel van de productie van melk en vlees. Natuur neemt een aantal jaren CO2 op om vervolgens na 30 jaar evenveel CO2 uit te stoten als op te nemen, ook dit is een kringloop.

 • DJ-D

  Een weide met koeien is een zogenaamd ‘milieuprobleem’ omdat het land in boerenbezit is.

  Maar is dat zelfde land met koeien in bezit van Natuurmonumenten dan heet het natuurgebied en zou het opeens CO2 vastleggen. Zolang deze rekenmethode wordt toegepast krijg je niks "duurzaam"!

 • boer a

  En als de consument gaat steunen op de adviezen en berekeningen van het PBL
  worden ze vrijwel zeker op het verkeerde been gezet, net als met hun berekening van de impact van de vleesconsumptie.

Of registreer je om te kunnen reageren.