Home

Achtergrond 4 reacties

Veehouderij als onderwerp van verkiezingsstrijd

De toekomst van de veehouderij is met name in veedichte provincies onderwerp van de Provinciale Statenverkiezingen. Partijen verschillen soms per provincie van mening.

Vergunningverlening voor veehouderijbedrijven is bij uitstek provinciaal beleid. Provincies bepalen of veehouderijbedrijven mogen uitbreiden of waar nieuwe bedrijven wel en niet mogen komen. De roep om een landelijke begrenzing aan de maximale omvang van een veehouderijbedrijf in te stellen, wordt in Den Haag daarom steevast beantwoord met: ‘daar gaan de provincies over’.

(Intensieve) veehouderij is in veel provincies een onderwerp dat aandacht krijgt. Dat de omvang ervan op sommige plaatsen gaat knellen, is duidelijk. - Foto: Bert Jansen
(Intensieve) veehouderij is in veel provincies een onderwerp dat aandacht krijgt. Dat de omvang ervan op sommige plaatsen gaat knellen, is duidelijk. - Foto: Bert Jansen

De afstand tussen boeren en burgers lijkt binnen provincies het grootst in Noord-Brabant. Zalen zitten vol als over de veehouderij wordt gesproken: boeren willen een toekomst, burgers klagen over stank en negatieve gevolgen voor hun gezondheid en het milieu. Het houdt de gemoederen flink bezig en dat is ook te zien in het provinciale beleid met betrekking tot de veehouderij. Dat is streng in Noord-Brabant.

Strenge Brabantse regelgeving komt in handen van ander college

De provincie met de meeste intensieve veehouderij stemde in 2017 in met extra maatregelen voor deze sector. In 2022 moeten veehouderijbedrijven voldoen aan de strengere milieunormen voor fijn stof en ammoniak. Daarnaast werd staldering ingevoerd. Voor iedere nieuwe stal moet een bestaande stal gesloopt worden, waarbij 10% meer gesloopt moet worden dan gebouwd. De geitensector werd bovendien per direct op slot gezet, er mogen in Noord-Brabant geen dieren meer bijkomen. Veehouders zitten door het aangescherpte beleid soms klem: ze willen stallen wel verduurzamen, maar er zijn geen toegelaten technieken. Ondanks het flankerend beleid spande ZLTO een rechtszaak aan over het beleid.

Het aangescherpte veehouderijbeleid kwam tot stand onder leiding van het Brabantse college van VVD, SP, D66 en PvdA, waarbij D66’er Annemarie Spierings de scepter zwaait over landbouw, SP’er Johan van den Hout is verantwoordelijk voor milieu en natuur. Na de verkiezingen moet duidelijk worden of het huidige college door kan gaan. De kans daarop is niet heel groot, gezien de landelijke peilingen en het feit dat 4 partijen in het college zitten.

Partijen houden er per provincie andere gedachten op na

Veehouderij houdt de gemoederen in Brabant wel bezig. Ook nu zijn de partijen uitgesproken. PvdA, SP, D66, GroenLinks en PvdD willen in Noord-Brabant krimp van de veehouderij. SP, D66, PvdA, 50Plus en PvdD willen zelfs een halvering van de veestapel. GroenLinks is tegen industrialisering en schaalvergroting, maar halvering van de veestapel is geen doel op zich. VVD, CDA, PVV, SGG/CU en FvD willen niet direct ingrijpen in de omvang van de veestapel. Ze willen focussen op een landbouw die geen overlast veroorzaakt voor de omgeving en waar het dierenwelzijn goed geregeld is. Daarmee valt er zeker wat te kiezen.

In andere provincies zijn de standpunten vergelijkbaar, al lijkt de motivering van partijen iets gematigder. Wanneer in Limburg de vraag wordt gesteld of de veehouderij moet krimpen, antwoorden 50Plus en D66 anders dan in Noord-Brabant. D66 wil dat het in Limburg ‘goed boeren’ is, waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt over de ontwikkelmogelijkheden. 50Plus vindt een stelling over krimp van de veestapel onzinnig. Veeboeren moeten een economisch verantwoord bestaan kunnen uitoefenen voor een gezonde bedrijfsvoering, vindt de partij.

In het Noorden speelt de veehouderij een minder grote rol

In Flevoland zijn PvdA, GroenLinks, DENK en PvdD sowieso tegen nieuwe stallen. SP, een voorstander van krimp van de veestapel, ziet in nieuwe stallen op zich geen probleem, maar juist een kans voor verduurzamen van de sector. In de westelijke en noordelijke provincies worden door de huidige provinciebesturen ook begrenzingen aan de veehouderij gesteld. Maar voor de verkiezingen lijkt de veehouderij daar een minder groot thema.

Laatste reacties

 • Tinus1

  Waar zijn die volle zalen in Brabant? ? Als ze überhaupt vol zitten zijn het kleine zaaltjes met veel (vaak overal dezelfde) grijze mussen en niet een doorsnee van de bevolking. Met pensioen en op zoek naar een 'aflaat' om hen verwende en vervuilde leventje nog eventjes te reinigen. Dit moet wel makkelijk en zonder aderlating dus daarom de schuld maar bij een ander leggen, vergetende dat ze zodoende het leven van hun (klein)kinderen wel heel moeilijk maken. Alleen de pers maakt, met gebrek aan beter, hier gretig gebruik van en meet het breed uit in de media.

 • Tinus1

  .....wel jammer dat het tegenwoordig zo gaat!

 • Alco

  De pers indoctrineert vanuit onwetendheid het grote publiek.

 • Vhouder

  net voor de verkiezingen iets vragen aan een politieke partij is vragen naar leugens kunnen 100 % draaien als ze in de onderhandelingen er voordeel bij hebben

Of registreer je om te kunnen reageren.