Home

Achtergrond 18 reacties

RUG: minder wormen voor weidevogels door injectie drijfmest

Weilanden waar drijfmest in de bodem wordt geïnjecteerd, leveren weidevogels minder wormen op dan weilanden die met ruige stalmest worden bemest.

Dat schrijft onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen Jeroen Onrust in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Applied Ecology.

Door het opensnijden van de grasmat tijdens het injecteren van drijfmest droogt de toplaag zodanig uit dat de wormen daar wegblijven, constateert de onderzoeker.

Bodemvocht erg belangrijk

Een vochtige toplaag van de bodem zorgt ervoor dat regenwormen naar boven komen en dat weidevogels met hun snavel in de grond kunnen. Volgens Onrust wordt vaak de grondwaterstand verhoogd om wormen en weidevogels in verdroogde weilanden te helpen. “Maar als de bodem door onder andere mestinjectie al is verstoord, droogt de toplaag in het voorjaar zo snel uit dat een hoger grondwaterpeil niet meer helpt”, vult professor dr. Theunis Piersma aan. Grondwaterstandverhoging zou dus gecombineerd moeten worden met een andere manier of moment van bemesten.

2 typen wormen

In Nederlandse weilanden gaat het om twee typen regenwormen die voorkomen: de grijze Aporrectodea caliginosa en de rode Lumbricus rubellus. Laatstgenoemde is een belangrijke voedselbron voor weidevogels. Deze wormen pendelen op en neer tussen diepe en ondiepe bodemlagen om plantenresten te verteren en dragen daarmee positief bij aan de bodemstructuur. Maar deze wormen groeien minder hard door drijfmest, stelde Onrust vast. Naast grondwaterstandverhoging zijn dus extra maatregelen nodig volgens de onderzoeker.

Laatste reacties

 • cornelis 22

  Die extra maatregel kost 5o euro per bedrijf ,bespaart 50 cent per kuub mest uitrijden en heet ketsplaat.

 • newholland1

  Met de ketsplaat krijg je ook veel meer wormen en bodemleven!!
  Injecteurs zijn bodem vernielers!

 • egbert

  En nesten vernielers

 • Jan-Zonderland

  Onderzoek hedaan door de heren Onrust en Piersma ?!
  Je zou haast denken dat het nepnieuws is

 • kanaal

  zodebemesters zijn zodeverpesters.

 • Zuperboer

  Is er geen link naar het onderzoeksrapport te plaatsen. Kunnen we zien hoe de onderzoeksopzet is geweest. Heb m al gevonden via de RUG in de tekst.

 • iptho1

  Jammer dat op een site als deze er niet gelijk in de kop bijstaat dat het door injecteren komt.
  Wat ik nog meer betreur is dat de gemiddelde boer en akkerbouwer dit al jaren weet en roept, maar dat de RUG er voor nodig is om dit te publiceren.
  Nu in Den Haag de ogen nog open zien te krijgen. En t hoeft niet zozeer ruige mest te zijn om t beter te krijgen...bovengronds uitrijden is al een hele grote verbetering.

 • frl

  Toch wel weer een trieste constatering dat door de overheid bedachte mestinjecteren, zo slecht is voor bodem en weidevogels. ( terwijl de ( meeste ) boeren dat wel wisten).
  En dan de boer als schuldige aanwijzen voor achteruitgang natuur.
  Zo zie je maar weer de geleerden zijn de verkeerden.

 • farmerbn

  De titel van het artikel is verkeerd gekozen. Het moet zijn: Minder wormen voor weidevogels door wettelijk verplichte drijfmestinjectie.

 • Alco

  Stom gezwets.
  Er zijn wormen zat voor weidevogels.
  @Egbert. Bemesten doen we voor de weidevogels terug zijn. Daarna op kaal land.
  Predatie wordt zelfs niet in de mond genomen.

 • jan4072

  @Alco, Ik weet niet hoe jij bemest maar gemiddeld gaan wij er elke 4 of 5 weken overheen met de injecteur en meestal 5 X per jaar.

 • frl

  Bij mij 2 keer bemesten, 1 x gier/drijfmest en 1x stromest, en verder dag en nacht weiden.

 • m.nieuweboer

  Vast staat door praktijk onderzoek dat tijdens mestinjectie er andere stikstof verbindingen ontstaan dan NO3 (nitraat) in de bodem. De ammoniak NH3 wil in de bodem oxideren , maar in een bodem zit daarvoor te kort zuurstof en daardoor er giftige stikstof verbindingen zoals NO2 nitriet, N2O lachgas, HCN blauwzuurgas ontstaan in de bodem dit zijn allemaal giftige gassen. Mollen wroeten alleen nog in bermen en onder hekken, daar waar niet wordt geïnjecteerd . Maar ook sulfiet SO2 komt in de bodem. Nu inmiddels vast staat dat het NH3 beleid heeft gefaald. Alle maatregelen ten spijt, twee miljard euro geïnvesteerd en het resultaat is nihil Hierdoor zijn de weidevolgels vertrokken, als er geen voedsel is vertrekken ze naar elders. Ook bodem insecten hebben hiervan te lijden. NH3 is niet schadelijk , hier is het middel erger dan de kwaal. Er is destijds geweigerd om naar de gevolgen voor de bodem en bodemleven te kijken alvorens deze wet is ingevoerd.
  Meindert Nieuweboer
  Aartswoud

 • Henk Tennekes

  Drijfmest is bovendien vergeven van bestrijdingsmiddelen die het voedselweb van de bodem uit balans brengen.

 • kleine boer

  Henk en in vaste mest niet?

 • Bennie Stevelink

  Drijfmest vergeven van bestrijdingsmiddelen?? Het grootste deel van de mest is toch afkomstig van gras, waar vrijwel geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden en van mais waar alleen vroeg in het seizoen 1 keer een bespuiting plaatsvindt met een herbicide.
  Dat lijkt mij toch veel meer het geval te zijn met compost die afkomstig is van groenafval uit de tuinbouw. Deze compost wordt vooral gebruikt in de biologische landbouw.

 • farmerbn

  Compost is een top product. Het heeft een goede naam en je kunt er allerlei troep door mengen. Rioolsib is de bekendste. Die kun je met geen geld kwijt maar als je die door de compost vermengt wel. Dat drijfmest vergeven van bestrijdingsmiddelen is, is een persoonlijke mening van Henk. Wat is volgens Henk de definitie van vergeven?

 • Alco

  Ach die Henk kan niet meer realistisch zijn. Laat hem dus maar!

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.