Home

Achtergrond 9 reacties

Natuurinclusief vraagt om een verdienmodel

Veel boeren vragen zich af hoe zij rendabel natuurinclusief kunnen boeren. Wet- en regelgeving blijkt een stoorzender. Toch zijn er volgens stikstofexpert Erisman manieren hoe het wel kan.

Veel boeren, beleidsmakers en mensen uit het onderwijs weten nog te weinig van natuurinclusieve landbouw. Dat betoogt directeur van het Louis Bolk Instituut Jan Willem Erisman afgelopen woensdag op het congres natuurinclusieve landbouw in Kamerik. Om een einde te maken aan alle onduidelijkheid, heeft Erisman samen met Rosemarie Slobbe van het Kenniscentrum Natuur & Leefomgeving het boek 'Biodivers boeren' geschreven en op het congres overhandigd aan landbouwminister Carola Schouten.

Breed begrip

Natuurinclusieve landbouw is een breed begrip. Want wanneer boer je nou natuurinclusief, en hoe is dit financieel haalbaar? Daar heeft Erisman een antwoord op: “Natuurinclusief boeren is het optimaliseren van het bedrijfsrendement, zoveel mogelijk gebruikmakend van eigen resources in evenwicht met de natuurlijke omgeving.” Een gezonde bodem is hierbij een essentieel onderdeel. Veel boeren zijn welwillend om natuurinclusief te boeren, maar lopen tegen financiële problemen aan. “Want hoe kan ik nou de gok wagen om extensiever te gaan boeren, met de hoop op een goed inkomen, terwijl ik nu al in de knoop zit met de kostprijs”? Die vraag klonk uit het publiek. Erisman antwoordde met ‘stapel beloningen’.

Gebiedsgerichte aanpak

Samen met zijn collega Frank Verhoeven van Boerenverstand presenteert Erisman een aantal opties voor beloningen. Een van die opties is een gebiedsgerichte aanpak, waarin de productie- en afzetstromen binnen een gebied blijven, zoals nu in de proeftuin Krimpenerwaard gebeurt. Een andere optie is winst verschaffen met certificering en het stellen van randvoorwaarden, zoals EKO en Skal.

KPI-systematiek

Maar de meest belovende manier volgens Erisman en Verhoeven is de KPI-systematiek (kritische prestatie-indicatoren), oftewel de biodiversiteitsmonitor. Voor de melkveehouderij is deze reeds voor handen, voor de akkerbouw is die in ontwikkeling. Voorbeelden van dergelijke indicatoren zijn: % permanent grasland, weidegang, % eiwit van eigen land, soortenbeheer en uitstoot broeikasgassen. Belangrijk bij al die indicatoren is meetbaarheid en integraliteit. “Pieken met de hoogste score voor een van de indicatoren is niet genoeg. Het geheel moet in balans zijn.”

Beloningen stapelen

Uiteindelijk kan op basis van een KPI-systeem een gestapelde beloning vanuit de keten toegekend worden. Als voorbeeld noemt Verhoeven een aantal duurzame boeren uit Drenthe. Zij dragen het keurmerk PlanetProof van FrieslandCampina, waarmee zij dus meer melkgeld krijgen. Daarnaast krijgen zij een rentekorting bij Rabobank door te voldoen aan de duurzaamheidseisen en betaalt de provincie Drenthe maximaal € 9.000 gedurende drie jaar als de doelen gehaald worden.

Die stapeling kan zich volgens Erisman verder opbouwen wanneer bijvoorbeeld met terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld pacht of maaibeheer. Ook waterschappen kunnen bij goede prestaties hun lasten voor de boer verlagen.

Al met al is er volgens Erisman en Verhoeven dus veel mogelijk, maar blijft de weg naar een succesvolle natuurinclusieve landbouw beloning-afhankelijk.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Als Frank Verhoeven zijn boerenverstand gebruikt dan weet hij dat de beloning voor het PlanetProof keurmerk niet uit de markt gehaald wordt. Dus als alle boeren voldoen aan dit keurmerk dan hebben ze allemaal meer kosten maar ontvangen ze dezelfde gangbare prijs want melk is wit en of er nou Poolse of Oekraïnse melk in de Mona toetjes zit dat maakt de consument niet uit.
  En dat Erisman nog tijd heeft voor congressen? Ik dacht dat hij druk bezig was om onderzoek te doen naar de herkomst (bron) van de stikstof depositie?

 • Hilhorst100

  Kortom heel Nederland bio voor gangbare prijzen, en de RABO rentekorting vervalt. Dat noemt zich een stikstofexpert, gewoon en linkse klaploper dus. En de van toeten nog blazende ongeschoolde minister gaat mee in deze aangeboden verzonnen onzin.

 • kraats

  Hou nou toch op met deze onzin; gebruik je boeren verstand; dit kan nooit rendabel worden. We gaan de zelfde kant op als de garnalenvissers.
  Zie youtubefilmpje : https://www.youtube.com/watch?v=ZNvcAErZszw
  (het duurt ongeveer 1,25 uur maar je weet gelijk wat je de komende 10 jaar te wachten staat).

 • Hilhorst100

  Boeren die meedoen aan planetproof, duwen heel boerend Nederland in de linkse afgrond. Beetje dom zou ik zeggen.

 • kanaal

  voor planetproof krijg je een paar luisecenten meer ,we zijn toch niet gek?

 • Gewoon simpel boeren veel weidegang alleen bijprodukten voeren heel weinig krachtvoer en op de percelen die verder weg liggen mais verbouwen.
  Met low input zo hoog mogelijke uitpuit creeren.
  Beter voor mileu en portomonee

 • farmerbn

  Natuurinclusief is dus eigenlijk extensief boeren volgens Erisman. Minder omzet voor een hogere prijs door het stapelen van cadeautjes. Maar sinterklaas en de kerstman bestaan niet en als je begonnen bent met extensiveren blijken de cadeautjes niet meer te komen. Kun je een contract tekenen dat je 30 jaar die cadeautjes ontvangt bij Erisman?

 • J.W. de Kloet

  als de meer prijs niet direct uit de markt kan komen is het gewoon verkapte subsidie.

 • Het komt er op neer dat het gewoon niet uit kan.
  Je kunt net zo goed in de bijstand gaan en ook uit de staatsruif vreten.
  Wat een onzin!

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.