Home

Achtergrond laatste update:14 nov 2019

Prijzen mengvoeders naderen bodem

Gezien de situatie op de grondstoffenmarkt, bereiken mengvoerprijzen de bodem. Dat is als eerste bij vleesvarkensvoer het geval, bij A-brok gaat dat waarschijnlijk wat later gebeuren.

Het afgelopen jaar zijn de prijzen in de mengvoermarkt steeds gedaald. Bij de noteringen van Wageningen Economic Research wordt in oktober voor vleesvarkensbrok € 23,55 per 100 kilo gerekend. Dat is € 2,50 minder dan vorig jaar dezelfde tijd, met de kanttekening dat € 0,55 per 100 kilo te verklaren is door een andere berekeningswijze van de kwantumtoeslag (16 in plaats van 8 ton). Ook A-brok is in prijs gedaald, maar met € 1 per 100 kilo beduidend minder dan het varkensvoer. Bij rundveevoeders is de toeslag niet aangepast, wat deels een verklaring is voor de mindere daling.

De mengvoeders noteren dit jaar steeds wat lager. De sterke daling van varkensvoer heeft deels te maken met een aangepaste berekeningswijze voor de bulkkorting. Deze verklaart ongeveer € 0,55 per 100 kilo in de Wageningen-prijs.

Meerjarig liggen de mengvoerprijzen overigens op een gemiddeld niveau, met de hoogste notering in 2013 (toen prijzen voor vleesvarkensvoer boven € 32 noteerden) en de laagste notering in 2010 (toen de prijs onder € 19 was gezakt).

Dat de mengvoerprijzen dit jaar telkens zijn gedaald, betekent niet dat er geen onzekerheden waren op de grondstoffenmarkt, integendeel. De oogstmaanden onder invloed van weersinvloeden, naderende brexit en handelsspanningen tussen de VS en China hebben in meer of mindere mate invloed op de noteringen van grondstoffen. Deze hebben de richting van de mengvoerprijzen niet kunnen veranderen.

Aan prijsdaling voor mengvoer komt een einde

Kijkend naar de prijzen en ontwikkelingen op de mondiale grondstoffenmarkt voor veevoeders, dan is de verwachting dat aan de daling van de mengvoerprijzen snel een einde komt. Zo liggen de prijsniveaus van de belangrijkste mengvoergrondstoffen de afgelopen maanden al op een hoger niveau. In de prijsindex van de International Grains Counsil (IGC) is vooral soja snel duurder geworden, maar ook tarwe en mais zijn begin november voor meer geld verkocht dan in september.

De prijsindex van belangrijke veevoergrondstoffen laat sinds begin september een stijging zien. Voerfabrikanten gaan de hogere prijzen voor inkoop snel doorberekenen.

Binnen de grondstoffen is vooral eiwit aan de prijs. De gestegen prijs voor soja komt onder andere door wat mindere opbrengsten en verwachtingen daarover. Dat is onder andere in Brazilië het geval. Het oogstwerk in de Verenigde Staten loopt achter. De prijs van de schroot lift mee met de hogere prijs voor palmolie op dit moment. Ook prijsniveaus van alternatieven voor soja liggen hoger.

Hoewel er wat druk staat op de grondstoffenmarkt, is in absolute zin geen sprake van krapte en die wordt ook niet verwacht. IGC voorziet nog steeds grote eindvoorraden voor seizoen 2018-’19 al zijn die van mais en soja voor de langere termijn krimpend. Daar zit vanzelfsprekend een grote onzekerheid in. Feitelijk is met wat kleinere voorraden niets aan de hand, maar het haalt wel een stuk buffer en vertrouwen weg.

De mondiale voorraad van tarwe blijft groot; die van mais en soja krimpt. Minder voorraad hoeft geen probleem te zijn, maar maakt de markt gevoeliger.

Veranderingen op grondstoffenmarkt voelbaar in prijzen mengvoer

De recente prijsdalingen van de mengvoeders zijn nog grotendeels gebaseerd op de ontspannen grondstoffenmarkten tot in de zomer. Dat effect is er niet meer. Daardoor hebben voerfabrikanten de afgelopen maanden ingeteerd op de marge die ze met het voer kunnen maken. Volgens een calculatie van voeradviesbureau Stigevo is er bij vleesvarkensvoeders geen ruimte meer voor prijsdaling. Sterker nog, de gecalculeerde voerprijs ligt al boven het huidige niveau dat door Wageningen berekend is. De veranderingen op de grondstoffenmarkt gaan daarom voelbaar worden in de prijzen van de mengvoeders. Het kan niet anders dan dat prijzen voor varkensvoeders snel stijgen.

De prijzen van de mengvoeders zijn het afgelopen jaar over de hele linie maandelijks gedaald. Nu lijkt daar een einde aan te komen. Een prijsstijging zal echter niet voor alle voeders in dezelfde trend gaan. - Foto: Bert Jansen
De prijzen van de mengvoeders zijn het afgelopen jaar over de hele linie maandelijks gedaald. Nu lijkt daar een einde aan te komen. Een prijsstijging zal echter niet voor alle voeders in dezelfde trend gaan. - Foto: Bert Jansen

Bij A-brok en andere rundveevoeders ligt het iets genuanceerder. Voor deze voeders zijn voorlopig nog relatief veel goedkope grondstoffen beschikbaar, zoals raapzaadschroot en sojahullen. Ook mais rekent momenteel beter in dan granen, het hoofdbestanddeel van varkensbrok. Het aanbod aan deze producten gaat echter ook afnemen en prijzen voor granen en eiwitgrondstoffen liggen al op een hoger niveau. Ook het aanbod aan bietenpulp is beperkt en goed aan de prijs. Dat betekent dat ook de A-brokprijs na enige tijd van stabilisatie richting voorjaar waarschijnlijk een stijging zal laten zien.

Dat de mengvoerprijzen dit jaar telkens zijn gedaald, betekent niet dat er geen onzekerheden waren

In deze markt zijn onzekerheden altijd groot en dat is op dit moment zeker niet minder het geval. Met name een grote ontwikkeling als de handelsoorlog tussen China en de VS kan snel voor een andere situatie zorgen. Daarbij zal een akkoord tussen de twee grootmachten vooral de markt van soja doen veranderen.

Vanzelfsprekend hebben deze en andere ontwikkelingen (zoals brexit, wisselkoersen, extreme weersomstandigheden en internationale spanningen) ook grote invloed op de loop van de termijnmarkten. Vooralsnog worden daar voor de wat langere termijn in de volle breedte wat hogere noteringen van de belangrijkste grondstoffen verwacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.