Home

Achtergrond 4 reacties

Nieuwe visie collectieven: doelgroep verbreden

De agrarische collectieven gaan zich richten op een bredere doelgroep voor natuurinclusieve landbouw. Dat vormt de kern van de nieuwe visie 2020-2027 van BoerenNatuur. Een interview met de voorzitter van Boerennatuur: Alex Datema.

De agrarische collectieven – leden van BoerenNatuur – willen dat er ruimte is voor alle agrariërs in Nederland om meer natuurinclusief te boeren en dat zij hier tevens een goede boterham mee kunnen verdienen. Dat is de nieuwe kerngedachte van de veertig agrarische collectieven, die dinsdag 26 november tijdens de ALV gepresenteerd is. ”Veel boeren doen al aan natuurinclusieve landbouw, voor anderen, zonder dat zij het zelf weten. Dat moet beloond worden”, aldus Alex Datema, voorzitter van de koepel van collectieven voor agrarisch natuurbeheer: BoerenNatuur.

BoerenNatuur-voorzitter Alex Datema - Foto: Jan Willem van Vliet
BoerenNatuur-voorzitter Alex Datema - Foto: Jan Willem van Vliet

Waarin verschilt de nieuwe visie met de huidige visie?

“Op dit moment voeren de agrarische collectieven het agrarisch natuurbeheer uit in door de provincie aangewezen gebieden. In deze gebieden is voor bepaalde doelstellingen, zoals weidevogelbeheer, een subsidie mogelijk. Hierbuiten nog niet. Buiten deze gebieden doen veel boeren wel degelijk aan landschapsbeheer en weidevogelbeheer. Dit willen we graag beter in beeld brengen en we willen de boeren ook ondersteunen en adviseren over het beheer. Juist ook omdat ketenpartijen steeds vaker vragen om deze informatie en er soms ook een beloning voor over hebben.”

Wat is de rol van BoerenNatuur?

“Wij adviseren boeren over welke maatregelen in hun gebied passend en zinvol zijn. Gebiedsgerichte aanpak is hierin ons sleutelwoord. Wij gaan onder het motto ‘lerend beheren’ te werk: doen, leren en het beter doen. Hierbij zorgen we ook voor de afstemming van beheer tussen boeren onderling, maar ook met andere gebiedspartijen. Daarnaast faciliteren wij door de maatregelen voor de boer overzichtelijk te registreren in het SCAN-ICT-systeem. Bovendien borgen wij dat wat de boer zegt dat hij doet, ook wordt gedaan en beloond wordt. Wij zorgen voor de bewijsvoering voor die partijen die de boer willen belonen, zoals een Rabobank of speciale productstroom.”

Ik ben van mening dat boeren kunnen profiteren van een opeenstapeling van meerdere kleine voordelen

Waarom zullen boeren meer natuurinclusief gaan boeren?

“Dat heeft verschillende motieven en beoogde voordelen. Ten eerste is er een groep boeren die actief bezig is met zijn product beter op de markt te krijgen. Dat kan door de productwaarde te verhogen, bijvoorbeeld met een duurzaamheidslabel PlanetProof. Daarnaast neemt de vraag naar duurzaam geproduceerde producten vanuit de samenleving toe. Als die vraag verder toeneemt, moeten boeren wel meegaan met de trend.”

Hoe groot is dan het voordeel? Immers, zo lang er goedkope producten in het schap liggen ...

“Klopt. Ik denk dat het heel lastig is om een stijging in productwaarde op grote schaal te realiseren. Zo is het geld niet alleen met een goede melkprijs terug te verdienen. Ik ben van mening dat boeren kunnen profiteren van een opeenstapeling van meerdere kleine voordelen. Hiermee doel ik bijvoorbeeld op een waardestijging van het product, een rentekorting bij de bank, extra gelden uit het GLB en subsidie vanuit het ANLb.” Ter illustratie: Rabobank is dit jaar een proefproject gestart met het verstrekken van rentekortingen voor boeren die aan een pakket duurzaamheidseisen voldoen. De vraag naar dergelijke constructies groeit.”

Belangrijk is dat het moet passen binnen de randvoorwaarden die natuur en maatschappij aan de bedrijfsvoering stellen

Hoe ziet het ideale natuurinclusieve boerenbedrijf eruit?

“Er is geen ideale beschrijving voor. Het is erg afhankelijk van het gebied waar iemand boert. De uitdaging is om balans te creëren tussen voedselproductie enerzijds en behoud of zelfs herstel van biodiversiteit anderzijds. Dat is voor ieder gebied en bedrijf in Nederland uniek. Gebieden in de Friese Wouden kun je bijvoorbeeld totaal niet vergelijken met de Flevopolder. Belangrijk is dat het moet passen binnen de randvoorwaarden die natuur en maatschappij aan de bedrijfsvoering stellen.”

Laatste reacties

 • Gat

  De foto zegt genoeg. Zo zien ze straks de boeren in nederland het liefst. In de winter in de kou en regen liggen snoeien. En komt een afgestuurde student met net pak vertellen hoe hij te werk moet gaan. En dit allemaal voor miniumloon of onkostenvergoeding.

 • agratax(1)

  @Gat. Erger geen minimumloon, maar dit zul je moeten doen om je Brusselse gelden (bedoelt om het gat tussen Europese kosten wereldmarkt prijs te dichten) veilig te stellen. Eigenlijk twee keer werken voor 1 loon!! Dit is volgens door milieu goeroes aangestuurde politieke partijen horende politieke partijen een rechtvaardiging van de steun uit Brussel. Het zal zo worden dat Doe je niet mee als boer aan deze natuur acties, geen hectare toeslagen meer.

 • veldzicht

  En zo worden straks de boeren de koelies voor de maatschappij.

 • boerke brabant

  de reacties hierboven deel ik niet. Natuurbeheer is een keuze. Maar wel een keuze waar je je voordeel mee kunt doen. Het is mogelijk om met beperkte moeite een extra opbrengst binnen te halen. Moet je wel af van het idee om tot midden van de sloot te ploegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.