Home

Achtergrond

Geitenroute toont ontwikkelingen in de sector

De geitenroute tijdens de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Gorinchem – van 26 tot en met 28 november – toont ontwikkelingen in de geitensector op het gebied van voeding, gezondheid en huisvesting.

In het Geitenkennistheater op RMV Gorinchem spreekt Lammert Fopma van zuivelonderneming Ausnutria op 27 november over de groei in kindervoeding op basis van geitenmelk. Ausnutria zet sinds 10 jaar producten op basis van geitenmelk op de markt. De verkoop van kindervoedingproducten op basis van geitenmelk steeg in het eerste halfjaar met ruim 45% naar € 169 miljoen.

Lees meer over de geitenroute

Geitenmelk in kindervoeding

Consumenten kiezen om verschillende redenen voor geitenmelk, vertelt Fopma. “Het is licht verteerbaar en past voor sommige consumenten bij de trend gezond leven.” Het bedrijf levert kindervoedingsproducten onder het merk Kabrita (‘klein geitje’ in het Spaans) in 50 landen. Fopma houdt zich bezig met de internationale markten waarop kindervoeding van geitenmelk wordt afgezet. “In veel landen is er nog geen kindervoeding van geitenmelk op de markt. China en Zuidoost-Azië, Rusland en Noord- en Zuid-Amerika zijn groeimarkten”, zegt hij.

Meer vraag naar geitenmelkvoeding

In Nederland leveren ongeveer 60 geitenhouders exclusief melk voor Ausnutria aan dochterbedrijf Holland Goat Milk. De melk wordt verwerkt in vestigingen in Ommen, Kampen, Leeuwarden en Heerenveen. Ausnutria gaat de komende jaren meer investeren in deze locaties om aan de vraag naar geitenmelkvoeding te kunnen voldoen. In de zuivelfabriek in Heerenveen, wordt de komende jaren € 180 miljoen geïnvesteerd om de capaciteit verder uit te breiden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Voeding, huisvesting en gezondheid van geiten komen tijdens RMV Gorinchem aan de orde op de geitenroute. - Foto: Jan Willem Schouten
Voeding, huisvesting en gezondheid van geiten komen tijdens RMV Gorinchem aan de orde op de geitenroute. - Foto: Jan Willem Schouten

Lammeren voeren

Lammerenspecialist Roy Maar van Alpuro Breeding geeft tijdens RMV Gorinchem een presentatie over het beperkt voeren van lammeren. Het spenen van lammeren is een lastige periode, zegt hij. Vaak zijn de geitenhouders er niet op ingesteld om bij ieder lam naar behoefte in melkgift af te bouwen. Het lam blijft onbeperkt melk drinken en krijgt een groter gewicht bij een kleine pens. De overstap naar enkel vast voer wordt moeilijker. “Dan ontstaat er vaak een te forse afname van energie met een groeidip als gevolg. Dat maakt het lam kwetsbaarder voor ziektes en in de praktijk zien we ook vaak coccidiose in die periode”, legt Maar uit.

Gezondheidsproblemen voorkomen

Vaak wordt ervoor gekozen deze ziekten achteraf aan te pakken, maar zorgen voor een vlotte overgang kan veel gezondheidsproblemen voorkomen. “Daarvoor moet je op tijd beginnen met de afbouw van de melkgift”, zegt Maar.

Geitenhouders kunnen voor de lastige overgangsperiode het beste werken met kleine groepen en veel controle, adviseert hij. Ook het juiste materiaal is van belang: werken met een speenemmer, een gootje of een aanpassing van de drinkautomaat, zodat de lammeren minder makkelijk bij de melkkunnen. Een Urban drinkautomaat is ideaal, zegt Maar, omdat daarmee individueel kan worden gevoerd: de automaat ‘herkent’ het lam en weet hoeveel melk moet worden verstrekt.

Op tijd en met aandacht spenen zorgt voor lager melkpoederverbruik en betere gezondheid van lammeren

Roy Maar, lammerenspecialist van Alpuro Breeding

Aandacht voor overgang van melk naar brok

De lammerenspecialist hoopt dat geitenhouders zich bewuster worden van het belang van aandacht voor een goede overgang van melk naar brokken. “In de ideale situatie moet je er bij lammeren minstens drie weken voor uittrekken. In de praktijk is dat vaak korter. Het is natuurlijk ook een kwestie van de balans zoeken tussen de arbeid en het rendement”, zegt hij.

Zijn ervaring is dat een goede focus op de speenperiode zich uiteindelijk altijd uitbetaalt. “Het melkpoederverbruik neemt af en de gezondheid van de lammeren is beter wanneer ze op tijd en met aandacht zijn gespeend. Je ziet minder diarree en longproblemen. Geitenhouders die dat hebben gedaan, geven ook vaak aan dat de aanpak hen 100% is meegevallen.”

Lees ook: RMV Gorinchem focust op ondernemende boer en kennisdeling

Of registreer je om te kunnen reageren.