Home

Achtergrond 1 reactielaatste update:1 nov 2019

Agrarische grondprijs stijgt weer

De agrarische grondprijs steeg voor het eerst weer sinds het laatste kwartaal van afgelopen jaar.

De agrarische grondprijs is in kwartaal 3 van dit jaar met bijna 7% toegenomen ten opzichte van kwartaal 2 dit jaar. De gemiddelde agrarische grondprijs steeg van € 58.200 tot ruim € 62.200. Daarmee stijgt de grondprijs op kwartaalbasis voor het eerst weer sinds het laatste kwartaal van afgelopen jaar.

Vooral prijs van bouwland steeg

Dat blijkt uit nieuwe grondcijfers die Boerderij ontving van het Kadaster. Vooral de prijs voor bouwland steeg. Waar in kwartaal 2 gemiddeld nog € 65.700 per hectare betaald werd, was dit in kwartaal 3 ruim € 74.000. Een toename van 12%. De gemiddeld betaalde prijs voor grasland bleef nagenoeg gelijk. Deze daalde van € 54.700 in kwartaal 2, naar € 54.500 in kwartaal 3, een afname van nog geen halve procent.

Ruim 11% duurder dan vorig jaar

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is de gemiddelde agrarische grondprijs toegenomen van € 56.300 tot € 62.200 dit jaar: een toename van ruim 11%. Daarmee komt de gemiddelde grondprijs in kwartaal 3 in de buurt van het niveau in 2017: toen werd gemiddeld € 63.300 per hectare betaald. Vooral bouwland was toen fors duurder, ruim € 80.000, terwijl grasland op nagenoeg gelijk niveau lag, bijna € 56.000.

Grote bedrijven bepalen de grondmarkt

Onderzoekers Silvis en Voskuilen van Wageningen Economic Research (WER) schrijven in vakblad ‘De Landeigenaar’ dat de grote bedrijven (> € 500.000 SO*) de grondmarkt bepalen. Grote bedrijven investeren veel meer in grond dan de overige groepen. Zij zijn bij uitbreiding van het grondareaal in het voordeel, omdat zij over het algemeen hogere economische resultaten boeken.

Hoger inkomen per hectare

Bij een toenemende bedrijfsomvang nemen zowel de opbrengsten als de betaalde kosten per hectare toe. Per saldo levert dat een hoger inkomen uit bedrijf per hectare op, schrijven zij. Het aantal grotere bedrijven is in de periode 2010-2018 verdubbeld tot bijna 800 (7%).

Vooral grote akkerbouwbedrijven investeren in grond

Daarmee investeren vooral grote akkerbouwbedrijven in grond: jaarlijks gemiddeld met circa € 232.000, tegenover gemiddeld € 96.000 door grote melkveebedrijven. De bedrijfsomvang is de laatste jaren verder toegenomen, terwijl het aantal (en kleinere) bedrijven afneemt.

* SO is een maat (in € ) voor de economische omvang van boerderijen

Lees meer over agrarisch vastgoed in dit dossier. Weten wat de buurman betaalde voor grond? Of bekijk gemiddelde grondprijzen bij je in de buurt. Check: Koopaktes en grondprijzen

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.