Home

Achtergrond 2 reacties

Trend 6: Krapte op de arbeidsmarkt neemt toe

Wat zijn de trends van 2019? Trend 6: De schaalvergroting en de aantrekkende economie zorgen voor een grote uitdaging voor boerenbedrijven. Hoe kom je op het juiste moment aan voldoende geschikt personeel?

Hadden boeren in het verleden over het algemeen weinig problemen voldoende ‘handjes’ voor het werk op het bedrijf te vinden, tegenwoordig is dat wel anders. Het automatische dat kinderen werkzaam blijven is de sector is verdwenen en de constante beschikbaarheid van gezinsleden is eveneens minder vanzelfsprekend geworden.

Daarnaast heeft de landbouwsector al jaren te maken met een teruglopend aantal bedrijven, terwijl het landbouwareaal in die zelfde tijd ongeveer gelijk is gebleven. Conclusie: de overblijvende bedrijven worden steeds groter en daarmee steeds afhankelijker van ‘vreemde arbeid’.

Lees ook: Trends in de landbouw: (Geo)politiek bepaalt klimaat

Krappe arbeidsmarkt

Het vinden van geschikt personeel is in de hele breedte een steeds groter probleem. Wetenschappers waarschuwen regelmatig voor de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Ook banken als Rabobank en ABN Amro voorzien toenemende problemen. Deskundigen van beide banken verwachten dat de grote vraag naar agrarische personeel nog verder zal toenemen in 2019. De sector had in 2018 ook al een krappe arbeidsmarkt en het zal in 2019 nog meer gaan knellen is de verwachting.

Grotere vraag naar gespecialiseerd personeel

ABN Amro denkt dat de vraag naar loonwerkers, oogst- en productiemedewerkers in de land- en tuinbouw voor ondernemers een belemmering zullen worden. Automatisering en robotisering kan daar deels een oplossing voor betekenen, echter verwachten de bankdeskundigen dat die ontwikkeling zal leiden tot een nieuw probleem, namelijk een grotere vraag naar gespecialiseerd personeel.

Bulgarije en Roemenië

Wat agrarische bemiddelingsorganisaties opval, is dat het ieder jaar lastiger wordt om op de piekmomenten, zoals de oogsttijd, personeel uit Oost-Europa te halen. Ook zij signaleren dat de meeste vraag er is naar oogst- en productiemedewerkers. Jarenlang kwamen – vooral – Polen hier naar toe om oogstwerkzaamheden te verrichten. Dat wordt de laatste jaren steeds moeilijker, omdat de Poolse seizoenswerkers op dit moment ook in Polen gemakkelijk aan het werk kunnen, de economie draait daar momenteel ook heel goed. Er worden daar ook steeds hogere lonen betaald. De behoefte om naar Nederland te komen is daardoor veel kleiner geworden. Seizoenswerkers moeten op dit moment van steeds verder komen, zoals uit landen als Bulgarije en Roemenië. Volgens de uitzendorganisaties wordt het ieder jaar lastiger voldoende geschikt personeel binnen te krijgen.

Bedrijven moeten zich steeds beter ‘verkopen’

Terwijl het in jaren van recessie niet nodig was wordt het in een periode van economische groei steeds belangrijker personeel ‘te lokken’. Niet voor niets is 2 jaar geleden een fenomeen als de jaarlijkse Agri & Food Carrièredag ontstaan. Een dag waarop bedrijven zich presenteren aan potentiële werknemers.

Laatste reacties

  • agratax.1

    Het klinkt absurd, maar ik denk dat we toe zijn aan een herstructurering van de arbeidsmarkt. Met andere woorden alle niet productieve beroepen doorlichten op hun Sociale Nut. Ik denk dat er dan vele duizenden zo niet honderdduizenden werkers uit controlerende en regelgeving productie onnuttig werk blijken te doen en beter elders in de maatschappij hun capaciteiten kunnen inzetten. Automatisering en capaciteit vergroting leiden alleen maar tot meer kapitaalsbehoefte en hiermee zal de voedselvoorziening steeds meer in handen komen van het grootkapitaal. Ik weet niet of dit de voedselzekerheid ende kloff tussen arm en rijk ten goede komt. Voedselproductie is meer dan alleen zorgen voor een volle maag.

  • witrug123

    Volgens mij een klets verhaal,dit is momenteel mode om te vertellen dat er geen p[ersoneel is. Lees nou eens reportages /de opvolger in BOERDERIJ. Ze vertellen allemaal dat ze buiten de deur werken of buiten de deur gaan werken.Als het werkelijk krap zat zouden ze dat niet doen,zou je denken? Of zou het zijn om dan de werkgever voor de lasten te laten opdraaien,en thuis te werken...…..Want dat is momenteel DE TREND!

Of registreer je om te kunnen reageren.